οδηγίες χρήσης DELONGHI MW 600

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI MW 600 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI MW 600 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI MW 600


DELONGHI MW 600 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1044 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI MW 600 (1029 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI MW 600

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 48 GR TM NA ETYXETE TA KAYTEPA AOTEETMMATA ME TO OYPNO TMATM ȿ > ӷ ȷϤ^; O>~ <~ . fi. /fi . T i^ ӷ ο^; N ȷ<^ fi ʷfi Mfi ̷ٷ N ·^ Iۯ. 58 85 w 55 58 59 Mfi ̷ٷ Iۯ. 125 w N ̷Ϸ^ Ͽٷ/ fi N ^ , η ̷Ϸ^ > N , , <^ ο N ̷ڤ, , ^ ̿ȷ ڤ~, <i~ fi N ·^, ٿ^, ̷ڤ, , ^ >· ٷfiӷ N , ڿ^ ٷ, Ϸο, , Է, , , N ٿ^ ̷̤ӷ < η, , ̤ӷ ʷٿ N , , <^ <ڷ fi^ ^ ٷ , , ٿ, ο, , Ͽȷ, ٿ~ ڷӿ̷ ʷ (. . Ϸȷ, Ϸο ^ ڷ٤, ̷ηfiȷ)) 300 w Mfi ̷ٷ Iۯ. < 55 58 60 64 59 61 64 MIKPOKYMATA 425 w Mfi ̷ٷ Iۯ. 600 w 55 62 63 Mfi ̷ٷ < TMXAPA (O ȷ fiϷ ٷ ٤Ϸ) 55 56 2 1 MIKPOKYMATA Mfi ̷ٷ Iۯ. 850 w 55 62 60 63 61 M̷ٷ + grill 65 66 66 MIKPOKYMATA + GRILL N , , <^ Ϸfi fi ٤ȷ, fi~, Mfi grill οη, ӷ ٿ^ , , ^>, . 67 68 68 48 GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 49 POEIOOIHTMEITM ȷ, ο ~ >~ i η Ͽ ~ ȷ οi < <. ڤ ӷ >ٷ ȷ ~ ~ η ȷ ηӤӷ fi ڤ ӷ >ٷ <~ < , ~. 1) TM: fiٷ < Ͽȯ ȿ , Ͽ, , ~ ڤ ӷ i> ^~ fi ·> fi ̤ ¯fi (η̤ fi ηٷ·< < TM, ~ ). [. . . ] B ~ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ ^ ο^ fiٷ ȷfi~ ۯ~ ڷ. 500 500 500 500 400 475 200 475 200 200 500 1500 300 500 500 500 ٿ 24 24 20 20 15 18 13 17 13 13 24 48 24 24 22 22 TM~ Kfi, , >ȷ ̿ȷ & ¿ ʿ Kfi, , >ȷ ̿ȷ & ¿ ʿ Kfi, , >ȷ ̿ȷ & ¿ ʿ Kfi, , >ȷ ̿ȷ & ¿ ʿ TM¿ ʿ. TM¿ ʿ TM¿ ʿ Kfi, , >ȷ ̿ȷ & ¿ ʿ Mٿ 24', ۯڷ. Aӷη٤, , 2-3 ڤ~ TM¿ ʿ & ӷη٤, , 2 ڤ~ M fi, , η ¿ ʿ. TM¿ ʿ TM¿ ʿ 57 GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 58 MIKPOKYMATA TM NA IATHPHTMETE ZETMTA TA AHTA ME TH EITOYPIA MONO MIKPOKYMATA A< > ٿٷ Τ~ ڷ̤~ ȷ fiϷ ٷ ʷٿ. TM~ ڤ ӷ ȷ< ٿ ٷ ʷٿ fi~ ̷ڤ, , < ٿӷ ^>~ ٿ ӷ ڷi < ӷ < ~ ̷ڤ̷~. >ٷ~ ȷfi <~ ۯ~ i η ¿ٷ~ ʷfi ӷ ȿ < ȷʷӤ~ ʿ, fi i ȷi> fi ̤ < i , >. A ̿, > ӷ ȷ< fi ʷfi i>~ ȿ , >̷~ (ٷ ·̤). TM N A E A TM E T E M E T H E I TOY P I A M O N O M I K P O K Y M ATA K, , ̤ӷ ʷٿ ۷Ͽȷ < Ϸfi ʿ, > ·> ~ ٷ ii i>~ , > ӷ گ ٷο ̤ (. . Mο ʷٿ, fi^~ ٷ Ϸο η , , , ȿٷ ӷ · ~ ٷ ̷ڤ, , . Bڷٿ ʷٿ, ̿~ η ʿ · ηڷ η fiڷ ٷ ӷη οi fi, > </η ^>. Ai> Ϸ ~ fi~ ӷڿٷ ^ ~ ·>~ ^ η, , ̤^, ȷ> >ӷ ٷ ^٤~. H ȿȷ ·̷~ ̷>ٷ ӿ , ifi ηٿ, , ~. 58 GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 59 Xfi ·̷~ Xȷfifiٷ ȷfi~ ~ (ٿ) ۯ~ 1 kg 200 500 500 250 200 300 gr gr gr gr gr gr " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 25 - 28 6-8 14 - 16 11 - 13 5-7 7-9 9 - 11 35 35 14 13 40 40 16 15 MIKPOKYMATA E>~ KPEATM ٿ (fi, , fi, ۯ, . ) Mfi~, Ϥ~, ʤ~ K̿ȷ, Ϸ~ K̿~ " M٤ȷ οη OYEPIKA ȷ, Ϸ Kfi fi Kfi ̿ȷ TM<i~ fi AXANIKA Mٿ~ ̿ȷ Ȥ~ ̿ȷ Aڷο~ KȤ~ ӿڷ~ TMڿȷ ̿ȷ Ͽȷ MfiϷ fiڷ ӿȷ B Kfiٷ ʤ~ K> ο ȿڷ TMӿ API Ϥ TM ʤ~ Ofi Kڷ, >~ AAKTOKOMIKA B T> Kڤ̷ Ϸ~ TM~ Xfi~ ӿ~ (ٿ) 20 5 10 15 10 10 10 20 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 Aʷڤ fi < ٷ ٷο ̤. ȿ (*) 1, 5 kg 1, 5 kg 500 gr 300 gr 500 500 500 300 500 500 500 500 500 450 300 300 300 400 500 400 gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr TM ٤~ fi ӿ~, ο^ fi fi fi ȷ ӷ ʷڤ ٯfi . 16 - 19 15 - 18 12 - 15 9 - 11 14 - 16 15 - 18 15 - 17 15 - 17 14 - 16 13 - 15 8 - 10 9 - 11 9 - 11 10 - 12 13 - 15 10 - 12 5-7 6-8 8 - 10 ȷ ӷ ¿^̷, ӷη ο ٷ Ϸο. 250 gr 250 gr 200 ml 10 15 5 MI 2 ̤ȷ , , ^̿ȷ 4 ̤ȷ , , ^̿ȷ ^> ʤ~ M , , ^> ʤ~ POYTA ڿ~, ̿ӷ, ڿȷ, , >η Bfiڷ Mڷ 150 300 250 250 gr gr gr gr " " " " " " 1 4 4 4 - 2 6 6 6 3 3 3 3 10 10 6 500 gr 300 gr 250 gr 12 - 14 8 - 10 6-8 Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ (*) >~ ٤~ >ӷ ηٿ~ ȷ ٤ ·̷~ ̿ , 60705, . fi~ >~ ۯο η ٷ Ϸ fi^ , η 60705, ӷʤٷ >ӷη ~ . 2. 59 GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 60 MIKPOKYMATA TM N A Z E TM TA N E T E M E T H E I TOY P I A M O N O M I K P O K Y M ATA T ٷ̷ ^ ʷ >ӷ ȷ > > ~ ̿^ > fi fiٷ η fi< . TMٿٷ ӷ ٷ> ٷ ʷٿ (ο ٷ η, , ̤ӷ) ȷ iڷ> Ͽ 70C (ڤ ӷ >ӷ ηٿ!). >ӷ ӷfi ӷ ʿ ̤^~ ʷfi, ȷ> i >ӷ fi, Ͽ i ͷʷ> >^< . ȷ ӷ ٿ < ̷̤ӷ < η, , ̤ӷ ʷٿ, > ٷ ~ <~ ηfi~: - ʷڤ ʷfi fi ٷ ٷο . ^~, ٿ ٷ > ӷ ڷ^i fi~ ٿ̷~ >ӷ ~. 60 GR-5719131700 16-12-2003 13:50 Pagina 61 Xfi ٿ̷~ TM TM > MIKPOKYMATA TMTM á TM TMTMTM TM 100 gr TMϿٷ / fi 50 -70 gr ȷ fi 125 gr 240 gr 4-5 ٷ ӷ ȿ. " " TM (5/8C) TM 20/30C MW " " 0. 15-0. 20 ٷfi . ٿ " 0. 30-0. 35 fi ^>~ >Ϸ η ӷη٤, , ̤^~ ٿ ٷ̷ ȷ ӷ ٯ fi iڷ>. Eavn to gavla brivsketai se qermokrasiva peribavllonto", meiwvste elafrav ton upodeiknuovmeno crovno. [. . . ] ̷ڤ, , ٷ~ 5 ٷΤ~ Ϸ ̿ӷ Mηfiȷ ^ η٤ K> ۷̤ 600 gr 1500 gr 1000 gr " " " " " " 14 11 18 A ӷ η > ڤ ӷ , ڿ ٷ ̷ο ̤^~ fi 500 ڷ. > >ӷ < , ڷ̤, ̷ڤ, , ٷ~ > "̷ٷ + Grill", ̤ ٷ ifi ڷӿ̷ (fi̷). 5 5 5 800 gr N̿~ ^ ڷ٤i Ȥ~ ٤~ 1400 gr Mٿ~ ¿ӷ ٿ~ , , ٤~ ٿ~ , , ٤~ ٿ (fi, ۯ) K̿~ fi >~ ٤~ ӷʤٷ 12. 3. 3 η 60705, ȷ > ڷ >ӷη ~ 2 " " " " " " " 20 20 14 30 23 55 20 Kfi >ӷ ӷ > ̤i~ Kٿ > Ϥ~ η ϷȤ~ O ٿ~ > ӷ >ӷ < ̤~ < , , ̤~ 5 5 5 5 5 10 10 1300 gr 750 gr 1100 gr 1000 gr 800 gr Aӷη٤, , 2 - 3 ڤ~ A< > >~ ȷ ӷ . > < fi. (*) 1200 gr (**) Kfi 40 10 " fi > < fi. 1500 gr ȷ 50 " " " (*) O >~ ٤~ >ӷ ηٿ~ ȷ ٤ ̷ڤ̷~ , η 60705, . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI MW 600

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI MW 600.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag