οδηγίες χρήσης EPSON EB-X6

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο EPSON EB-X6 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο EPSON EB-X6 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο EPSON EB-X6


EPSON EB-X6 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6680 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   EPSON EB-X6 (1578 ko)
   EPSON EB-X6 (7080 ko)
   EPSON EB-X6 BROCHURE (1888 ko)
   EPSON EB-X6 SPECIFICATION SHEET (74 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς EPSON EB-X6

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] YϷ ٷ Ϸ <̷ٷ ηٷiٷ >ӷ ̷< > ^ >ȯ^ ηfi^. ¯fiӷ ÷ڷο , Ϥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ̷> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ̷>~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , Ϥ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ʿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ¯<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ηٿٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 i ^ , Ϥ. . . . . . . . 8 TM ^ TM ۷~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 TM ~ >~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ¯<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 i ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 > ¯> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ̷ / >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ̷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 < TM<̷~ fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 >. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 fi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 i ~ OEٷ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ^< ȷ< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 i ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 < ~ fi̷~ i~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 fii^ ^ ڷ^ ڷ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 < ~ i~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ^̷ ~ fiӷ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 > TM<̷~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 < ~ ӷ>~ ȷٿ^ ifi~ . 21 ^< ̷^ ~ ifi~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 -Τ~ i>~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 < ^ ^ . . . . . . . . . . . . . . . . 22 MAIN Menu (TM ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PICTURE-1 Menu ( TM-1). . . . . . . . . . . . 24 PICTURE-2 Menu ( TM-2). . . . . . . . . . . . 26 INPUT Menu ( TM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AUTO Menu ( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 SCREEN Menu ( TM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 OPTION Menu ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ̷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ηٿٷ ~ ̷~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 > ڷ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 > > ڷ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ηٿٷ > ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ~ >~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 > ^ , Ϥ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 > , <̷~ η ¯> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 , ̿^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 TMο ̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 TMο ٷ ο ̿ȷ . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 fiӷ Ϸ ӷ i ^~ TMʿ̷ ~ TM<~ . . . . . . . . . . . . . 41 OE >^ , <̷~. . . . . . . . . . . . . . 42 ¯ο ÷ڷο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 TM~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2 ÷ڷο , Ϥ fi~ multimedia , , Ϥ~ >ٷ ȷ ӷ , ȿڷ <̷ٷ < ηi~ >~ η <̷ٷ NTSC / PAL / SECAM video ifi. A>ٷ >~ ~ ȷ ηٿٷ η Ϸ ӷ ȷ fi~ i~. ͷο , , < ^fiٷ iڤ~, , , <~ ^fiٷ~ ȿ~ ٷ ٷ~ UHB (ͷο , , <~ ^fiٷ~) Ͽ̷ η fi ̷ , , <~ fi~. ifi, > < > ȷ>iٷ ȷ >^ i, , , Ϥ ȷ > ifi, ~ >~. < < , , Ϥ~ fi~ > ӷ 4 i>~ > MY MEMORY. < i ȷʤٷ ̤ ^ fi^ ӷ ii ȷ fi ڷi. fii^ ڷfi^~ ڷ~ < fii^ ڷ^̤^ fi^ fi fi. ̷> ڷη > ٷ "¯fiӷ ~ TM·>~" "< ". ^< ^< ۷~, ¿ ο >. TMTM Ͽ fi ~ ٷȷ<~ ·>~ ȷ < ٷڿ. 3 ̷>~ , Ϥ~ > >ȯ > ӷڿ~ ~ ~ >~ 15 15 34 ̷ > ڷ (۷ ' fi گ >. ) fi~ ( fiӷ , ٷ fi . ) 13 i<ڷ~ ¯ 8 8 < i~ ifiӷ fiȷ ʷ 14 , Ϥ~ (fi~/ȿ) ʿ ȷ < ȷ~, ڷη η ʷ , , Ϥ ٷ~ fi ̿ٷ. 1 ۷fi fi ̿ٷ ̿ٷ η ʷ, fi^~ >ٷ ȿ fiӷ. ʷ ~ fi~ ̿ٷ~ ̿ٷ ڷ, < 2 ڿ ӷ <̷ ̿ٷ ̤۷ fi ۯ< η, fi^~ >ٷ ȿ fiӷ. fi~ ̿ٷ~ > 3 Ȥ η> ̤۷ < ̿ٷ. < ̿ٷ Ȥ ̤۷ (^ ڿ) > 4 ̷>~ (Ӥȷ) , Ϥ~ (Ӥȷ) < INPUT 15 Ͽ ٷ ^ i <̷~ RGB VIDEO S-VIDEO COMPONENT VIDEO 14 >~ POWER > ηٿٷ ~ >~. ӷi> <̷ "̷ / >". 39 >~ TEMP ӿ, < ӷ, , < fiٷ , > < fi, ̷ ۯfi ^< iڷ>. TEMP POWER LAMP v v w < STANDBY/ON 14 ̿ ̷ η > ~ <~. [. . . ] < ~ >~ <~ >ٷ >ٷ ȷ ӷ ʷ> <̷ "CHANGE THE LAMP" ("TMTM "). ڷη>i ӷ > <̷ "̷" ۯο ηٿٷ ~ Ͽ̷~. ȷ ӷ < > ̤ , ڷη>i ӷ < < , , Ϥ < < RESET ¯> ȷ 3 fiٷ. RESET CANCEL ڷ, , <ȷ i< <, >ٷ fi, >ӷ fi~ <~ , , Ϥ fi ٷ> ڿ, RESET > fi. < ~ >~ <~ >ٷ ȷ ӷ ʷ> <̷ "CLEAN THE AIR FILTER" ("TM "). ȷ fi fi, > < ڤ ӷ Ͽ, ڷ ̤^~ ٿ ηifi < ηٿٷ >. ڷη>i ӷ > <̷ "> ڷ" ۯο ηifi η ηٿٷ >. ӷʤ (ο reset) ٷ >ӷ SCREEN Menu: < EXECUTE ڷ̷> > <. EXECUTE CANCEL >ӷ ̤ SCREEN TYPE ·Ӥگٷ ο گ< i. TM fi ·ӷʤٷ ٷ >ӷ VOLUME, LAMP TIME η FILTER TIME. LAMP TIME (áTM TM) FILTER TIME (áTM ) RESET () 31 ̷ TM YHH TATMH YHH EPMOKPATMIA YHH IETMH , , Ϥ~ > Ͽ̷ ڷ , , <~ >~. Ͽ̷ > ӷ ۿ ӷfi fi, < ӷ η>, ¿ i> < ڷ>, ٷ> <, < fi iڿ fi^ , ~ > ^<~. ӷ ηٷ< > ڷ, , , ^i> fi ȷfi~ >~ >ӷ fi~ η fi η >~ >ӷ ̤. ~: NJ08292 (^>ٷ ^ٿ) > , , Ϥ ʷ̤ > ڷ η ο̷ >. > ڷ ڿ fi fi < ο fi, ^< iڷ> Ϳٷ η > ӷ i> >. ^< ^< ۷~. > > ڷ > ڷ i ڤ ӷ ηi>ٷ οi > 100 ~. >~ < ο <̷ ۷~ ӷ ηi> > ڷ (> <̷ "TMο ̷ٷ" η "TMο ٷ ο ̿ȷ") ηi> > fi ӷfi fiڷ. > ڷ ڿ fi fi < ο fi, ^< iڷ> Ϳٷ η > ӷ i> >. 1 2 > , , Ϥ η Ӥ η >~. ۷fi < Է ^ ̤~ η̷~ > ڷ ȷ ӷ ηi> > ڷ. ̷ > 3 ӷʤ (ο reset) ȷfi >. (1) > , , Ϥ. (2) TM , Ϥ "OPTION" ٷ~ < / , ηfi < < < < ENTER. (3) EϤ "FILTER TIME" ("áTM ") ٷ~ < / , ηfi < η ڷ< ̤ < , , Ϥ < < RESET ¯> ȷ 3 fiٷ. (4) Ϥ "RESET" ("") ٷ~ < . 34 > ڷ (Ӥȷ) ηٿٷ > ڷ ̷i fi > ڷ, < fi ηٷڷ>, fi ȿٷ ηٿٷ. ڷη>i ӷ ηٷ< > ڷ fi >ٷ fiڷ. 1 2 3 > , , Ϥ η Ӥ η >~. ٷi> ^< ۷~ ӷ ̿ Ӥ > ڷ. > ^< ۷~ > ڷ. ̷ > , , ^i> fi , , Ϥ~ ·~, ʷڤ ο̷ >. [. . . ] signal: TTL level D-sub 15-pin shrink jack 8 3 9 10 4 5 11 12 13 14 15 6 1 7 2 No. 1 2 3 4 5 TM< Video input Red Video input Green Video input Blue Ground No. 6 7 8 9 10 TM< Ground Red Ground Green Ground Blue Ground - No. Vertical sync SCL (DDC) AUDIO (interlocked i ) 200 mVrms, 50 k D-sub 9-pin plug No. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου EPSON EB-X6

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου EPSON EB-X6.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag