οδηγίες χρήσης FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1


FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (876 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1 (294 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστροφή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. [. . . ] Η χρήση άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Προσοχή >> yy Η φόρτιση μέσω της μονάδας είναι δυνατή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας είναι συνδεδεμένο. Σημείωση , , Χειρισμός 11 Συνολική λειτουργία Μπορείτε να λειτουργήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπιά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω. Λειτουργία Πλήκτρο IPOD/IPAD VOL -/+ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) Παράκαμψη -/+ Σάρωση προς τα πίσω Σάρωση προς τα μπροστά Παύση/ Αναπαραγωγή FUNCTION F Περνάει στην επόμενη/ προηγούμενη λειτουργία Σίγαση / Αναίρεση σίγασης του ήχου PORT. IN VOL -/+ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) USB VOL -/+ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) Παράκαμψη -/+ Σάρωση προς τα πίσω Σάρωση προς τα μπροστά Παύση/ Αναπαραγωγή Περνάει στην επόμενη/ προηγούμενη λειτουργία Σίγαση / Αναίρεση σίγασης του ήχου BLUETOOTH VOL -/+ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) - -/+ 1 Πατήστε / Πατήστε και κρατήστε πατημένο το / 2 Χειρισμός - - Περνάει στην επόμενη/ προηγούμενη λειτουργία Σίγαση / Αναίρεση σίγασης του ήχου Περνάει στην επόμενη/ προηγούμενη λειτουργία Σίγαση / Αναίρεση σίγασης του ήχου @ 12 Χειρισμός Βασικές λειτουργίες iPod/iPhone/iPad Λειτουργίες Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από το iPod/ iPhone/iPad. Για λεπτομέρειες σχετικά με το iPod/ iPhone/iPad, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης του iPod/iPhone/iPad . 1. Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad καλά. Εάν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή, το iPod/iPhone/iPad θα μπει σε λειτουργία αυτόματα και θα ξεκινήσει να φορτίζει. Για να Παύση ή επανεκκίνηση κάνετε Πατήστε Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε / για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο ή για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το / στη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε να ακούτε. 2 Χειρισμός Παράκαμψη Αναζήτηση Συμβατά iPod/iPhone/iPad Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα: yy iPod touch yy iPod nano 2. Πατήστε FUNCTION ή F για να επιλέξετε λειτουργία IPOD/IPAD. yy iPhone 4 S yy iPhone 4 yy iPhone 3GS yy iPhone 3 G yy iPad 2 yy iPad Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod/ iPhone/iPad, ίσως να μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod/iPhone/iPad από τη μονάδα. Ανάλογα με τη συσκευή iPod/iPhone/iPad, ίσως να μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod/iPhone/iPad από τη μονάδα. Χειρισμός 13 Σημείωση , , yy Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod/iPhone/iPad ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο έλεγχος του iPod/iPhone/ iPad από τη μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. 4. Βάλτε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. 16 Χειρισμός Χρήση τεχνολογίας Bluetooth Σχετικά με το Bluetooth Το Bluetooth® είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας. Η διαθέσιμη εμβέλεια είναι 10 μέτρα. (Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρονικά κύματα ή εάν συνδέστε το bluetooth σε άλλα δωμάτια. ) Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®. Διαθέσιμες συσκευές : Κινητά τηλέφωνα, MP3, Φορητοί Υπολογιστές, PDA Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές Bluetooth Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας Bluetooth. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. 1. Επιλέξτε την λειτουργία Bluetooth με τη χρήση του FUNCTION ή F. Στη συνέχεια, το Bluetooth LED της συγκεκριμένης μονάδας θα ανάψει και θα αναβοσβήνει. 2. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. [. . . ] Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως απαιτείται. yy Εάν λειτουργήσετε την εφαρμογή BT, ενώ η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να πέσει. (Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphones , η διαδικασία αυτή μπορεί να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. ) yy Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, η εφαρμογή BT μπορεί να μην λειτουργήσει. yy Στη λειτουργία Bluetooth, αν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BT, το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργήσει. Σημείωση , , yy Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της BT ως τηλεχειριστήριο, η λειτουργία μπορεί να διαφέρει από το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB1.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag