οδηγίες χρήσης FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4


FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (876 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4 (11044 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www. divx. com. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών βίντεο DivX κατ' απαίτηση (VOD) που έχετε αγοράσει, πρέπει να δηλώσετε την πιστοποιημένη συσκευή DivX (DivX Certified®). Για να αποκτήσετε τον κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ' απαίτηση (VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. [. . . ] Υποστηριζόμενα DTV ήχου: MPEG, Dolby Digital. yy Υποστηριζόμενα φορμά ήχου HDMI: Dolby Digital, PCM (έως 192 kHz, 32k/44. 1k/48k/88k/96k/176k/1 yy 92k, DTS δεν υποστηρίζεται. ) (Δεν παρέχεται) Συσκευή αναπαραγωγής DVD / Blu-Ray / Συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης HD / Αποκωδικοποιητής HD / Παιχνιδομηχανή 22 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Σύνδεση HDMI σε DVI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI σε DVI, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα προαιρετικό καλώδιο ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν δεν χρησιμοποιείτε προαιρετικό εξωτερικό ηχείο, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση με το προαιρετικό καλώδιο ήχου. (Δεν παρέχεται) (Δεν παρέχεται) Συσκευή αναπαραγωγής DVD / Blu-Ray / Συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης HD / Αποκωδικοποιητής HD / Παιχνιδομηχανή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 23 Σύνδεση Component ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Component, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για την προβολή εικόνων με προοδευτική σάρωση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο Component. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν yy τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται ασπρόμαυρη ή με αλλοιωμένα χρώματα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στην υποδοχή του αντίστοιχου χρώματος. yy (Δεν παρέχεται) (Δεν παρέχεται) Συσκευή αναπαραγωγής DVD / Blu-Ray / Συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης HD / Αποκωδικοποιητής HD / Παιχνιδομηχανή 24 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Σύνδεση Composite ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Composite, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στην υποδοχή του αντίστοιχου χρώματος. (Δεν παρέχεται) Συσκευή αναπαραγωγής DVD / Blu-Ray / Συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης HD / Αποκωδικοποιητής HD / Παιχνιδομηχανή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 25 Σύνδεση Euro Scart ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει τα σήματα εικόνας και ήχου από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το καλώδιο Euro Scart, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για την προβολή εικόνων με προοδευτική σάρωση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο Euro Scart. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη τιμή πατώντας SETTINGS s ΕΙΣΟΔΟΣ s Ετικέτα εισαγωγής. 28 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Σύνδεση HDMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας και ήχου από τον υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Θα πρέπει να ορίσετε το "PC" ως ετικέτα εισαγωγής, για να συνδέσετε τον υπολογιστή με την τηλεόραση μέσω HDMI. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε καλώδιο High Speed HDMI™. yy Τα yy καλώδια High Speed HDMI™ μπορούν αποδεδειγμένα να μεταφέρουν σήμα HD μέχρι και 1080p (ή και παραπάνω). Αν yy θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-PC, πρέπει να ρυθμίσετε την ετικέτα εισαγωγής σε λειτουργία PC. Υποστηριζόμενος ήχος DTV: MPEG, Dolby Digital. yy Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI: Dolby Digital, PCM (έως 192 KHz, 32k/44, 1k/48k/88k/96k/176k/ yy 192k, δεν υποστηρίζεται DTS. ) (Δεν παρέχεται) PC ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 29 Σύνδεση HDMI σε DVI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο μετατροπής HDMI σε DVI, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε ένα προαιρετικό καλώδιο ήχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν yy θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-PC, θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία PC ή DVI ως ετικέτα εισαγωγής. Αν yy δεν χρησιμοποιείτε κάποια προαιρετικά εξωτερικά ηχεία, συνδέστε τον υπολογιστή στην τηλεόραση με το προαιρετικό καλώδιο ήχου. (Δεν παρέχεται) (Δεν παρέχεται) PC 30 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Σύνδεση RGB ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μεταδίδει το αναλογικό σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή στην τηλεόραση. Συνδέστε τον υπολογιστή και την τηλεόραση με το καλώδιο D-sub 15 ακίδων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. [. . . ] yy Ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας. Ενδέχεται να διακόπηκε η τροφοδοσία. yy Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη αναστολή λειτουργίας στις ρυθμίσεις ώρας. yy Αν δεν υπάρχει σήμα ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ GLSZ28V8CB4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οθόνη Τύπος οθόνης Βήμα pixel Μέγιστη ανάλυση Συνιστώμενη ανάλυση Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Τύπος συγχρονισμού Σήμα εικόνας Πλάτος 546, 1 mm (21, 5 ίντσες) Μέγεθος ορατής διαγωνίου : 546, 1 mm 0, 25 mm (οριζόντια) x 0, 25 mm (κάθετα) 1920 × 1080 @ 60 Hz 1920 × 1080 @ 60 Hz 30 kHz έως 83 kHz 56 Hz έως 75 Hz Ξεχωριστός συγχρονισμός, ψηφιακός TV, Αναλογική D-Sub, SCART, Είσοδος ήχου από PC, Component, CVBS, HDMI, USB, PCMCIA 19 V 1, 6 A Σε λειτουργία: 30 W (τυπ. ) Εκτός λειτουργίας 0, 4 W Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP16A-E Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP25A -5 έως 20° Με τη βάση 508, 6 mm x 180, 9 mm x 386, 5 mm 3, 2 kg Χωρίς τη βάση 508, 6 mm x 62, 9 mm x 314, 8 mm 2, 9 kg Υποδοχή εισόδου Ισχύς Ονομαστική τάση Κατανάλωση ενέργειας Τροφοδοτικό AC/DC Κλίση Εύρος κλίσης Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) Βάρος Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας 10°C έως 35°C Υγρασία λειτουργίας 20% έως 80% Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C έως 60 °C Υγρασία αποθήκευσης 5 % έως 90 % Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ M2432D Οθόνη Τύπος οθόνης Βήμα pixel Μέγιστη ανάλυση Συνιστώμενη ανάλυση Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Τύπος συγχρονισμού Σήμα εικόνας Πλάτος 609, 6 mm (23, 6 ίντσες) Μέγεθος ορατής διαγωνίου : 609, 6 mm 0, 27 mm (οριζόντια) x 0, 27 mm (κάθετα) 1920 × 1080 @ 60 Hz 1920 × 1080 @ 60 Hz 30 kHz έως 83 kHz 56 Hz έως 75 Hz Ξεχωριστός συγχρονισμός, ψηφιακός TV, Αναλογική D-Sub, SCART, Είσοδος ήχου από PC, Component, CVBS, HDMI, USB, PCMCIA 19 V 2, 0 A Σε λειτουργία: 33 W (τυπ. ) Εκτός λειτουργίας 0, 4 W Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP16B-E Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP25B -5 έως 20° Με τη βάση 556, 5 mm x 180, 9 mm x 414, 7 mm 3, 88 kg Χωρίς τη βάση 556, 5 mm x 62, 9 mm x 343, 0 mm 3, 6 kg Υποδοχή εισόδου Ισχύς Ονομαστική τάση Κατανάλωση ενέργειας Τροφοδοτικό AC/DC Κλίση Εύρος κλίσης Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) Βάρος Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας 10°C έως 35°C Υγρασία λειτουργίας 20% έως 80% Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C έως 60 °C Υγρασία αποθήκευσης 5 % έως 90 % Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος. 40 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M2732D Οθόνη Τύπος οθόνης Βήμα pixel Μέγιστη ανάλυση Συνιστώμενη ανάλυση Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη συχνότητα Τύπος συγχρονισμού Σήμα εικόνας Πλάτος 685, 65 mm (27 ίντσες) Μέγεθος ορατής διαγωνίου : 685, 65 mm 0, 31 mm (οριζόντια) x 0, 31 mm (κάθετα) 1920 × 1080 @ 60 Hz 1920 × 1080 @ 60 Hz 30 kHz έως 83 kHz 56 Hz έως 75 Hz Ξεχωριστός συγχρονισμός, ψηφιακός TV, Αναλογική D-Sub, SCART, Είσοδος ήχου από PC, Component, CVBS, HDMI, USB, PCMCIA 19 V 2, 0 A Σε λειτουργία: 35 W (τυπ. ) Εκτός λειτουργίας 0, 4 W Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP16B-E Κατασκευαστής: Lien Chang, Μοντέλο LCAP25B -5 έως 20° Με τη βάση 641, 3 mm x 203, 3 mm x 458, 8 mm 5, 3 kg Χωρίς τη βάση 641, 3 mm x 53 mm x 391, 2 mm 4, 7 kg Υποδοχή εισόδου Ισχύς Ονομαστική τάση Κατανάλωση ενέργειας Τροφοδοτικό AC/DC Κλίση Εύρος κλίσης Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) Βάρος Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας 10°C έως 35°C Υγρασία λειτουργίας 20% έως 80% Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C έως 60 °C Υγρασία αποθήκευσης 5 % έως 90 % Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 41 Υποστηριζόμενη λειτουργία RGB (PC) / HDMI (PC) Ανάλυση 720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 1024 1280 x 1024 1400 x 1050 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1680 x 1050 1920 x 1080 Οριζόντια συχνότητα (kHz) 31, 468 31, 469 37, 500 37, 879 46, 875 48, 363 60, 023 67, 500 45, 000 49, 702 63, 981 79, 976 65, 317 55, 935 60, 000 64, 674 65, 290 67, 500 Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) 70, 080 59, 940 75, 000 60, 317 75, 000 60, 004 75, 029 75, 000 60, 000 59, 810 60, 020 75, 025 59, 978 59, 887 60, 000 59, 883 59, 954 60, 000 Υποστηριζόμενη λειτουργία Component Ανάλυση 720 x 480 720 x 480 720 x 576 720 x 480 720 x 480 720 x 576 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Οριζόντια συχνότητα (kHz) 15, 730 15, 750 15, 625 31, 470 31, 500 31, 250 44, 960 45, 000 37, 500 33, 720 33, 750 28, 125 56, 250 67, 432 67, 500 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατακόρυφη συχνότητα (Hz) 59, 940 60, 000 50, 000 59, 940 60, 000 50, 000 59, 940 60, 000 50, 000 59, 940 60, 000 50, 000 50, 000 59, 940 60, 000 Υποστηριζόμενη λειτουργία HDMI (DTV) Ανάλυση 720 x 480 720 x 576 1280 x 720 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Οριζόντια Κατακόρυφη συχνότητα (kHz) συχνότητα (Hz) 31, 469 31, 500 31, 250 37, 500 44, 960 45, 000 33, 720 33, 750 28, 125 27, 000 33, 750 56, 250 67, 430 67, 500 59, 940 60, 000 50, 000 50, 000 59, 940 60, 000 59, 940 60, 000 50, 000 24, 000 30, 000 50, 000 59, 940 60, 000 Πληροφορίες σύνδεσης θύρας Component Θύρες Component στην τηλεόραση Y Y Y Y Y PB PB B-Y Cb Pb PR PR R-Y Cr Pr Θύρες εξόδου εικόνας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD 42 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μην αφήνετε μια στατική εικόνα στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου FRIGIDAIRE GLSZ28V8CB4.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag