οδηγίες χρήσης HP DESKJET 3920 ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο HP DESKJET 3920 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο HP DESKJET 3920 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο HP DESKJET 3920


HP DESKJET 3920 ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1574 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   HP DESKJET 3920 (736 ko)
   HP DESKJET 3920 Install Guide (799 ko)
   HP DESKJET 3920 Reference Guide (1393 ko)
   HP DESKJET 3920 PRIRUČNIK KORISNIKE (1711 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς HP DESKJET 3920ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] HP Deskjet 3900 series Reference Guide ¯ÊÚ Íȯ, , Ó HP worldwide support www. hp. com/support Support for the following countries/regions is available at www. hp. com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 61 56 45 43 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia Australia (out-of-warranty) 800 171 Brasil (Sao Paulo) Brasil Canada (Mississauga Area) Canada Chile 55-11-4004-7751 0-800-709-7751 (905) 206-4663 1-800 -474-6836 800-360-999 021-3881-4518 800-810-3888 Colombia (Bogota) Colombia Costa Rica Ceská republika Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel) 2 532 5222 El Salvador 800-6160 + 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649 Guatemala 1-800-711-2884 2802 4098 Magyarország India Indonesia (0) 9 830 4848 Jamaica 1-800-711-2884 0570-000511 03-3335-9800 1 382 1111 1 600 44 7737 +62 (21) 350 3408 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas) Venezuela Viêt Nam www. hp. com/support 0004-054-177 58-212-278-8666 0-800-474-68368 +84 88234530 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 571-606-9191 01-8000-51-4746-8368 0-800-011-1046 261 307 310 1-999-119 800-711-2884 1-800-225-528 800-711-2884 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 1300 721 147 1902 910 910 Malaysia Mexico (Mexico City) Mexico 22 404747 New Zealand Nigeria Panama Paraguay Perú Philippines Polska Puerto Rico República Dominicana România ( ( ) ) 0800 441 147 1 3204 999 1-800-711-2884 009 800 54 1 0006 0-800-10111 2 867 3551 22 5666 000 1-877-232-0589 1-800-711-2884 (21) 315 4442 095 7973520 812 3467997 1588-3003 1800 88 8588 55-5258-9922 01-800-472-68368 800 897 1444 Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 1, 03/2005 © 2005 µ µ Hewlett-Packard Development Company, L. P. µ µ µµ µ µ µ . µ Hewlett-Packard, µ . Microsoft TrueType Windows µ µ µ Microsoft Corporation Apple Computer, Inc . . . ColorSync, µ . . . Apple, Apple, AppleTalk, ColorSync, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh Quickdraw Computer, Inc. , . . . Acrobat Intel Corporation µ µ . . . Finder, Mac, µ Apple µ Adobe, AdobeRGB Linux µ Adobe Systems Incorporated. Linus Torvalds HP Deskjet 3900 series µ µ . [. . . ] Installation troubleshooting for Windows English The installation program does not start automatically. Printer is not printing after installation Printer does not print Paper jam Still need help?(Windows only) The printer name does not appear in the list of printers after I click Print on the File menu. (Macintosh only) The printer will not print or the computer is not responding. This is a list of additional troubleshooting topics that are discussed in the onscreen user's guide. page 6 page 7 page 7 page 8 page 9 page 9 page 10 page 11 page 11 Installation troubleshooting for Windows Use the information in this section if you have problems setting up the HP printer. Problem The installation program stops when it finds an unsupported operating system. Possible cause Your operating system is Windows XP 64-bit. Solution 1. Go to www. hp. com/support for information. 6 Problem The installation program does not start automatically when the CD is inserted. Possible causes · Autorun is disabled. · The computer cannot find the autorun. exe file on the CD-ROM. Solution 1. Verify that the printer software CD was inserted into a supported CD-ROM drive. Follow the onscreen instructions to install the printer software. English Problem When I connect a USB cable between the printer and the computer, an "Unknown Device" message appears. Note: This is not a problem if you are using Windows 2000. If you are using Windows 2000 and this message appears, you can continue with the software installation. Possible causes · Static electricity has built up in the cable between the printer and your computer. If "Unknown Device" continues to appear in the New Hardware Found dialog box (and you are not using Windows 2000), replace the USB cable. 7 Problem The installation program stops when it looks for new hardware. Possible causes One of the following issues is causing a communication problem: · The USB cable is old or defective. · Another device, such as a scanner, is connected to the computer. Solution 1. If the printer is still not detected, replace the USB cable, and then continue to the next step. Turn the printer off, and then disconnect the USB cable and power cord. Quit any background tasks, such as antivirus programs or other software programs that are running on the computer. Note: To quit the antivirus program, follow the manufacturer's instructions for turning off the software. 5. If the installation program does not start automatically, see "The installation program does not start automatically when the CD is inserted" on page 7. Follow the onscreen instructions, and when the installation program looks for new hardware, connect the USB cable and the power cord to the printer, and make sure that the printer is on. Follow the onscreen instructions to finish the installation. Note: Restart the antivirus program after the printer is installed. English Printer is not printing after installation 1 Verify that these conditions have been met: The printer is connected to the power source. After you confirm that all of these conditions have been met, restart the computer. 8 2 If the problem persists, look for the issue below: Page See page 9. See page 11. Issue (Windows only) The printer does not appear in the list of printers after I click Print on the File menu. (Macintosh only) The printer will not print or the computer is not responding. Still need help? Problem (Windows only) The printer software seemed to install correctly, but the printer name does not appear in the list of printers after I click Print on the File menu or in the Printers folder in Control Panel. Possible causes The printer software failed to install. English Solution 1. [. . . ] Letter: 212, 5 275 Legal: 212, 5 350 Executive: 180 x 262, 5 A4: 210 x 297 A5: 148 x 210 No. 10: 237, 5 x 103 A2: 111 x 146 C6: 162 x 114 DL: 220 x 110 . Letter: 212, 5 275 A4: 210 x 297 10 15 10 15 10 x 15 10 x 15 13 x 18 7, 5 x 17, 5 20 x 25 : : 77 127 216 457 Letter: 65-90 / ² 7, 5 12, 5 10 15 7, 5 x 20 A6: 105 x 148 Hagaki: 100 x 148 Letter: 212, 5 275 A4: 210 x 297 Legal: 70-90 / ² : 70-90 / ² : : 200 / ² 280 / ² HP Deskjet 3930-3949 series . . ) (C9062A, C9063A 15 16 ȯ·Ú 16 2 ÌÈÙ~ ßiÈ 8. 5 x 11 :Letter Ó¢Ó 210 x 297 :A4 ÌÂÏÈ^ ¯ÈÈ ßiÈ 4 x 6 Ï ÈÂÏ ÌÚ ¨ßiÈ 4 x 6 Ó¢Ò 10 x 15 Ï ÈÂÏ ÌÚ ¨Ó¢Ò 10 x 15 Ó¢Ò 13 x 18 ßiÈ 5 x 7 ßiÈ 8 x 10 ÒÙ, , ȯÓÂÁ Â, , ÈÓ Ï ÏÓ Óȯ Ï·~Ï ¯Ú ÆÒÙ, , Ó Î· ÔÈÈÚ ¨ÌÈÎÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌÈÏ, , , ¯ÈÈ ßiÈ 8. 5 x 11 :Letter ßiÈ 8. 5 x 14 :Legal ßiÈ 7. 25 x 10. 5 :Executive Ó¢Ó 210 x 297 :A4 Ó¢Ó 148 x 210 :A5 ÂÙËÚÓ ßiÈ 4. 12 x 9. 5 :No. 10 Ó¢Ó 111 x 146 :A2 Ó¢Ó 162 x 114 :C6 Ó¢Ó 220 x 110 :DL ÈÈ ÌÈÓÂÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ (ßiÈ 8Æ5 , , Ú 3Æ0) Ó¢Ó 216 , , Ú 77 ·Á¯ (ßiÈ 18 , , Ú 5) Ó¢Ó 457 , , Ú 127 ͯ (, , ·Ï· ÒÙ, , ÓÏ) ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÈÏ~Ó (, , ÂÙ 24 , , Ú 16) ¯¢ÓØ߯, 90 , , Ú 65 :Letter ¯ÈÈ (, , ÂÙ 24 , , Ú 20) ¯¢ÓØ߯, 90 , , Ú 70 :Legal ¯ÈÈ (, , ÂÙ 24 , , Ú 20) ¯¢ÓØ߯, 90 , , Ú 70 ÂÙËÚÓ 110 Ò~, , È ÈÒÈ˯Î) ¯¢ÓØ߯, 200 , , Ú ÌÈÒÈ˯Π(¯ÂÈ ÏÎÏ , , ÂÙ (, , ÂÙ 75) ¯¢ÓØ߯, 280 , , Ú ÌÂÏÈ^ ¯ÈÈ Î¯· ÈÒÈ˯ΠÒ~, , È ÈÒÈ˯ΠßiÈ 3 x 5 ßiÈ 4 x 6 ßiÈ 5 x 8 Ó¢Ó 148 x 210 :A5 Ó¢Ó 100 x 148 ÈÙÈ ÈÂÏ, Â~·, , Ó ßiÈ 8. 5 x 11 :Letter Ó¢Ó 210 x 297 :A4 HP Deskjet 3930-3949 series ¯Â·Ú È~ Ì, , , ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ Ì, , , ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ . (Regulatory Model Number) È~ Ì, , , ¯ÙÒÓ ÍÏ ¯^ÂÓÏ ^~ ¨È~ ÈÂÈÊ Â¯ËÓÏ È~ÂÂÈ Ì ÌÚ Ê ¯^ÂÓ ¯ÙÒÓ Ï·Ï·Ï ÔÈ ÆVCVRA-0502  Í¯· ¯^ÂÓ ¯Â·Ú È~ Æ(ÂΠC9067A , C9050A) ¯^ÂÓ È¯ÙÒÓ ÌÚ Â (ßÂΠHP Deskjet 3940 , HP Deskjet 3930) HP Deskjet 3901-3929 series ¯Â·Ú È~ Ì, , , ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ È¯·Ú . (Regulatory Model Number) È~ Ì, , , ¯ÙÒÓ ÍÏ ¯^ÂÓÏ ^~ ¨È~ ÈÂÈÊ Â¯ËÓÏ Ì ÌÚ Ê ¯^ÂÓ ¯ÙÒÓ ÔÈ· Ï·Ï·Ï ÔÈ ÆVCVRA-0202  Í¯· ¯^ÂÓ ¯Â·Ú È~ Ì, , , ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ Æ(ßÂΠC9063A , C9062A) ¯^ÂÓ È¯ÙÒÓ ÌÚ Â (ßÂΠHP Deskjet 3920 , HP Deskjet 3910) È~ÂÂÈ 15 ¯^ÂÓ Ë¯ÙÓ ÁÓ Âȯ, , HP Deskjet 3930-3949 series ËÏ~ ¯, , 50/60 Hz (± 3 Hz) 50/60 Hz (± 3 Hz) *FastDraft ·^Ó· ÒÙ, , ¯ÈÓ ~, , Ï ÌÈ, , ÂÓÚ ËÏ~ ÁÓ 240 , , Ú 200 (± 10%) Vac 240 , , Ú 100 (± 10%) Vac ÁÓ ÏÂ, , ÂÓ 0957-2118 0957-2119 ~, , Ï ÌÈ, , ÂÓÚ 16 , , Ú ¯ÂÁ ËÒ~Ë 12 , , Ú ÈÂÚ·^ ~ÈÙ¯, ÌÚ ·¯ÂÚÓ ËÒ~Ë HP Deskjet 3901-3929 series ËÏ~ ¯, , 50/60 Hz (± 3 Hz) 50/60 Hz (± 3 Hz) 50/60 Hz (± 3 Hz) Ó ~ÈÂ, , Ó Â¯ÈÓ ÆÌȯÚÂÓ ÌÈ ÏTM ÆÍÓÒÓ Â·Î¯ÂÓÏ ÎÂÏ ¨Î¯ÚÓ ¯Â^Ï Ì· ËÒ~Ë ÒÙ, , Ú· ÒÙ, , Ó Ï ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈÚÂ^È·Ï ÒÙ, , ÈÒÁÓ· ÓÏ ^ÈÏÓÓ HP ¨¯ÂÁ ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ· ÂÓÈ Æ(21 ¯ÈÁ· ¯ÙÒÓ) ¯ÂÁ ÒÙ, , ÂȯÈÓÏ Ì¯, Ï ÈÂÚ Â¯Á ƯÂÈ ÂÈËÈ È·Π·^Ó· ¯ÂÈ ÏÎÏ Ë 4Ó ÂÁÙ ÒÈÙ, , Ó Ï Í ÏÚÂÙ ·^Ó· Ú^ÂÓÓ· Ë 4 , , Ú ÒÙ, , ·^Ó· Ú^ÂÓÓ· Ë 20 , , Ú (XP 2000 ¨Me ¨98SE) Windows Ì ÍÏÈ 10. 3 Ò¯, ¨10. 2 Ò¯, Mac OS X ËÏ~ ÁÓ 120 Vac (± 10%) 240 , , Ú 100 (± 10%) Vac 240 , , Ú 200 (± 10%) Vac ÁÓ ÏÂ, , ÂÓ 0950-4392 0950-4397 0950-4399 ÏÓÁ Îȯ^ ÂΠÂÓÈ Î¯ÚÓ Âȯ, , ÌÂ~Ó ~ÒÈ, , · ÁÈ~ 300 MB ÈÊÈ٠˯ÙÓ ®Í¯ÂÓ , Ó ¯Î© ÒÙ, , Ó È, , ÓÈÓ Ó¢Ó 346 ~ÓÂÚ x Ó¢Ó 422 ·Á¯ x Ó¢Ó 142 ·Â, 13. 62 ~ÓÂÚ x ßiÈ 16. 6 ·Á¯ x ßiÈ 5. 6 ·Â, © ®ßiÈ ®ÁÂÎ ~ÙÒ ÏÏ© ÒÙ, , Ó Ï~Ó (, , ÂÙ 4. 5) , ¢~ 2. 04 Ô¯ÎÈÊ RAM , , ·ÚÓ Î¯ÚÓ ÏÚÙ Windows ÂÒ¯, ¨98SE ME ¨2000 Windows XP Mac OS X 10. 2 Ò¯, 10. 3 Ò¯, ÍÏÈ 64 MB 300 MB 150 MB 128 MB 128 MB 233 Mhz ¨Pentium II  Celeron Ì , , ·ÚÓ Pentium III) (iÏÓÂÓ Â G3 , , ·ÚÓ Ì, , ~Ó , , ·ÚÓ ¯ÂÈ ÏÚÙ ·È·Ò 86° , , Ú 59°) ÒÂÈÒÏ^ 30° , , Ú 15° ¯Â˯ÙÓË (ËÈȯ٠È·ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ 80 , , Ú 20 ÂÁÏ ÌÈ^ÏÓÂÓ ÏÚÙ È ËÏ~ , Ó Ï·È~ 80 , , Ú ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÂÈÏÈ, ÒÂÈÒÏ^ 35° , , Ú 10° ¯Â˯ÙÓË (ËÈȯ٠95° , , Ú 50°) È·ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ 90 , , Ú 5 ÂÁÏ ÒÂÈÒÏ^ 60° , , Ú 40° ¯Â˯ÙÓË (ËÈȯ٠140° , , Ú 40°) È·ÈÚ ÏÏ ÈÒÁÈ ÂÁÏ ÈÊÂÁ 90 , , Ú 5 ÂÁÏ ÌÈÈÏÓÈÒ~Ó ÏÚÙ È ËÏÙ , Ó Ï·È~ 50 , , Ú ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÂÈÏÈ, ÁÂÏÓ ¯Â˯ÙÓË ÁÂÂË È¯·Ú 14 2 HP ÒÙ, , ÓÏ Ï·, ÂÓ ÂȯÁ ¯^ ȯ·Ú 13 3 HP Ï ÎÈÓ ÌÈÈÂÙÏË ÎÈÓ ÈÂ¯È HP Ï Ï·~Ï ÔÂÙÏË È¯ÙÒÓ Ï Óȯ Ï·~Ï Ï ÈÓ, , ~ ÈÓÈÙ ÎȯΠ¯ ¨ÎÈÓ ÆÊ Íȯ, , Ó ÈÂÙÏË ÎÈÓ ÙÂ~ Á ÍÓÏ È ÈÂÙÏË ÎÈÓ ÏÏÂÎ) ÈÈËÏ ~ȯӷ ÈÙÈÒÙ ÈÒ· ÎÈÓ ÙÂ~ ÍÓ ÂÓ ~Â, , ·Ï È, , Î Æ(Â~ÈÒ~Ó ¨ÙÂ¯È Á¯ÊÓ· ¨~È¯Ó ÔÂÙ^· ÈÂÙÏË ¯· ¯~· ¨~ȯٷ ÔÂÎÈ Á¯ÊÓ· Æwww. hp. com/support ÆÂÏÈ, ¯ ÁÈ ÂÈÂÏÚ· ÈÈ ÁÂ~Ï ÎÈÓ ÍÈÏ ÂÈÚ· ¯ÂÙÏ È, , Π· ÂÏÂÚÙ Ú^· ÒÙ, , Ó· ¯) ·ÁÓ· ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÙÁ . 1 Æ Â, ,  Ú, , ÈÓ ¨(2 , , ÂÓÚ ÌÈÂÂ~Ó ÎÈÓÂ Â¯È ¯· ¯~· . 2 Æwww. hp. com/support ·Âη ¨HP Ï HP Ï ÌÈÂÂ~Ó ÎÈÓÂ Â¯È ¯ ÈÈÁ ÍÓ· ¨HP ÂÁÂ~Ï ÏÎ ¯Â·Ú , , ÈÓ ÔÈÓÊ ¯Â~Ó ÂÊ Æ̯· HP Ï Ìȯ^ÂÓ ÚÂÈÒ ÔÎ, , ÂÚÓ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯ÂÈ· ¯ÈÓ ÏÏÂÎ ¯ ÆÌȯ^ÂÓ È·, Ï ÈÚÂ^~Ó ÌÈ· ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÌÈÓÂÈÓ ÎÈÓ ÈÁÓÂÓÏ ¯ÈÓ È, · ÔÂÂ~Ó ·^Ó· ÒÙ, , Ô~ ÈÏÓÏ ÂÎÂÏ ÌÈÂÎ, , Ú · ÍÏ ¯^ÂÓ ¯Â·Ú Ô¯٠Â, ,  ¯^ÂÓ Â, ,  ·ÂÁ Ú, , ÈÓ · Â^ÂÙ ÂÈÚ· ¯ ¨ÌÈÈ·ÈË~¯٠Ìȯ^ÂÓ ÈÂÎ, , Ú · Ú· ÂÈÓÊ HP Ï ÂÚÈ, , È ÎÈÓ ¯^ÂÓ ÌÂȯ ¯ÈÎÓ , , Â~ Ï Ù , , ·Ï· Ù¯ȷ . 3 ÆÈÓÂ~Ó ¨¯ÓÂÁ ÏÎ ÍÏ ÒÙ, , Ó· Ú¯È Ì ¯ÈÎÓ , , Â~Ï Â È·Ï ~· ÌÂÏ ÏÏ ÔÈ Â¯È) ÆÈÓÂ~Ó ÆÏ·, ÂÓ ÂȯÁ ÙÂ~ ¯, ÒÓ· ÌÂÏ ·, ÈÈ ¨ÂȯÁ ÙÂ~ Ì ¯ÁÏ (ÆÂ¯È ¯Â·Ú ÆHP Ï ÎÈÓÏ Ù . 4 Ì· ÂÓ ÂÈÓÊ ÎÈÓ Âȯ٠ÆÙÏ ¯ÂÊØÈ, , ÓÏ ¨¯^ÂÓÏ ÁÈ ÚÂ^È· Í ¯Î HP Ï ÎÈÓ ÊίÓÏ ¯~ ¯Ó ÔÎ ÆÒÙ, , Ó ·ÁÓ ÏÂÓ ^Ó ÌÈ· ÌÈ˯٠ ÈÂÂ) ÒÙ, , Ó Ï Ì, , , ¯ÙÒÓ q (ÒÙ, , Ó ÈÊÁ· ^Ó ¯ÙÒÓ ÚÈÙÂÓ) ÒÙ, , Ó Ï È¯Â, , ÈÒ ¯ÙÒÓ q (ÒÙ, , Ó ÈÁ· ·ÁÓ Ï ÏÚ٠ίÚÓ q ÒÙ, , Ô~ ÏÓ Ò¯, q Á¯Ó ÈÚ· ¯Î ÂÚÈÙÂÓ ÂÚ, ,  q · ÂÏÏ Â·Â q ÏÎÂ Ì ø¯·Ú· Ú¯È Ï~ Ì · ø ¯ÊÁÏ Î  ¯ÓÂÁ ÈËȯ٠ÙÒÂ Ì · · , , ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ¨·ÁÓÏ ÌÈ, , Á øÈÚ· ÏÈÁ ÈÂÙÏË ÎÈÓ ÙÂ~ ¯ÁÏ ÈÂ¯È ¨ÈÂÙÏË ÎÈÓ ÙÂ~ ¯ÁÏ ÆÛÒ ÌÂÏ ¯ÂÓ ÌÈÈÓÊ HP Ï ÎÈÓ ¯~  HP Ï ÈÓÂ~Ó ~ÙÒ Ï Ù ÍÏ ¯ÂÊØÈ, , Ó· ÈÂÙÏË ÎÈÓ ¯ÙÒÓÏ ÆÎÈÓ Âȯ٠ÔÓ ¯¯·Ï È, , Πȯ·Ú 12 ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ÆÒÙ, , Ó ÈÊÁÓ ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ¯¯Á Ï ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ¯¯ÁÏ È, , Π· ÂÏÂÚÙ Ú^· ƯÈÈ , ÓÓ ¯ÈÈ ^ . 5 ¯·ÚÓ Ú· Â~·, , Ó ÔÂÈÏÈ, Ó Ï Ï ~·, , Ó Û , ,  ¨Â~·, , Ó ÏÚ ÒÙ, , Ú· ¯Ú ÆÒÙ, , Ó Í· ÆÏ, , ¯Ò ÔÎÓ ¯ÁÏ ÔÈÓÈÏ È, , È iÁÏ ÆȯÂÁ È, Ï, , ¯Ò . 6 ÆÒÙ, , Ó ·, Ó ^ÂÁ ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ ÒÙ, , Ó· ÚÂ~ ¯ÈÈ ^ . 7 ÆÓÂ~ÓÏ È¯ÂÁ È, Ï, , ¯ÊÁ . 8 ƯÈÈ , Ó· ¯ÈÈ , , ÁÓ ÔÚË . 9 Æ, , ÁÓ ÍÓÒÓ ÒÙ, , . 10 ø¯ÊÚÏ ~Â~Ê ÔÈÈ, , Ú Â· ÂÈÚ·Ï Â¯٠Ϸ~Ï ¨ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ , , Â¯È ÒÙ, , ÂÎÈ Â··Ó  ¯ÈÓ ÒÙ, , Ó Âȯ ¯ÈÈ ÂÈÚ· ÎÏÎ ÒÙ, , ÂÓ Ï ÍÓÒÓ ÎÏÎ ÌÈÒÙ, , ÂÓ Ï ÌÈÓÂÏÈ^ ÌÈÈÏ ÏÏ ÒÙ, , · ÂÈÚ· ÂÈËÈ· ÒÙ, , ÂÓ ÍÓÒÓ È, ÂÚ, ,  · · · · · · · · Æ~ ÒÙ, , Ó ÎÂ Ì ~¯ ÔÈÓÊ ÓÓÏ Íȯ, , Ó ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó , È^Ï È, , Î ÏÚ Ú·^ ¨HP ÏÚ Ú·^ ¨(Programs) ÂÈΠÏÚ Ú·^ ¨(Start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ :Windows · Æ(ÓÓÏ Íȯ, , Ó) User's Guide ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ HP Deskjet 3900 Series HP Deskjet 3900 Series ÏÓÒ ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ¨, , Â·Ú ÔÁÏ· :Macintosh · . User's Guide ȯ·Ú 11 3 ÒÈÙ, , Ó È ÒÙ, , Ó Ì . ¢ÒÙ, , ¯Â¢ ¯~ ÓÈ¯Ï ÁÏ ÒÙ, , , , Â·Ú , ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÈÁÓ ¯Î ÆÒÙ, , ¯Â· ¯ÈÏ ÈÂÚ ÒÙ, , , , Â·Ú ¨, , Â·Ú ÓÏ ÈÙÏ ÒÈÙ, , Ï ~ÈÒÙÓ ÒÙ, , Ó ÒÙ, , ¯Â Â~Ï È, , Π· ÂÏÂÚÙ Ú^· ¯, , , ÏÚ iÁÏ ¨(start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨ME 2000 ¨98SE ÂÒ¯, · Windows ¯Â·Ú . 1 ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨Windows XP ¯Â·Ú . (Printers) ÂÒÙ, , Ó ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (settings) . (Printers and Faxes) ÌÈÒ~Ù ÂÒÙ, , Ó ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Start) . HP Deskjet ÒÙ, , Ó Ì ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ . 2 . (Pause Printing) ÒÙ, , ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Printer) ÒÙ, , Ó Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ . 3 ÌÈÎÓÒÓ ÏÎ ÏÂËÈ· ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Printer) ÒÙ, , Ó Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ . 4 . (Cancel All Documents) Æ~ ¯Ï È, , Î (Yes) ÔÎ ÏÚ iÁÏ . 5 ÒÙ, , ÔÂÓÈÒ ÏË· ÔÎÓ ¯ÁÏ (Printer) ÒÙ, , Ó Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ . 6 . (Pause Printing) Æ, , ÁÓ ·ÁÓ ÏÚÙ ¨ÌÈÎÓÒÓ ÌÈÚÈÙÂÓ ÔÈÈ, , Ú Óȯ· Ì . 7 Æ6 1 ÌÈ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ ¨ÌÈÎÓÒÓ ÌÈÚÈÙÂÓ ÔÈÈ, , Ú Óȯ· Ì ¨, , ÁÓ ÏÚÙ ¯ÁÏ . 8 ~ÈÒÙÏ ÍÈÏÚ ¨ÊÎ ·^Ó· Æ~ÁÓÈÈ Ï ÔÈÈ, , Ú ÒÙ, , ¯Â ÔÎÈÈ ¨XP  Windows 2000 ¯Â·Ú ÆÈ ÂÏÈÚÙÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ó Ï Ú~¯· ÒÙ, , Â¯È Â· ÂÏÂÚÙ Ú^· ¯ÁÏ (Control Panel) ¯~· ÁÂÏ ÏÚ iÁÏ ¨(Start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨Windows 2000 ¯Â·Ú . 1 . (Administrative Tools) ÏÂÈ ÈÏÎ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ iÁÏ ¨(Control Panel) ¯~· ÁÂÏ ÏÚ iÁÏ ¨(Start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨Windows XP ¯Â·Ú ÏÂÈ ÈÏÎ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Performance and Maintenance) ~ÂÊÁ ÌÈÚÂ^È· ÏÚ . (Administrative Tools) . (Print Spooler) Ú~¯· ÒÙ, , ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Services) ÌÈÂ¯È ÏÚ iÁÏ . 2 , , ÁÓ ÏÈÚÙÏ È, , Î (Start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ (Stop) ~ÒÙ ÏÚ iÁÏ . 3 ÆÚ~¯· ÒÙ, , ÆÔÂÏÁ ¯Â, ÒÏ È, , Î (OK) ¯ÂÈ ÏÚ iÁÏ . 4 ȯ·Ú 10 2 ÔÏÏ ÈÚ· ÙÁ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì 2 ÛÒ Ú, , ÈÓ Â^ÓÏ ÔÈ ÔÎÈ Æ9 , , ÂÓÚ ¯ Æ9 , , ÂÓÚ ¯ Æ10 , , ÂÓÚ ¯ Æ11 , , ÂÓÚ ¯ Æ11 , , ÂÓÚ ¯ ÈÚ· ÂÒÙ, , Ó Óȯ· ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ, , Ó Ì (, , ·Ï· Windows) Æ(File) i·Â~ Ëȯٷ (Print) ÒÙ, , ÏÚ ^ÈÁÏ ¯ÁÏ Æ·È, Ó Ï ·ÁÓ Â ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó (, , ·Ï· Macintosh) ÆÒÈÙ, , Ó È ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ Ú¯È ø¯ÊÚÏ ~Â~Ê ÔÈÈ, , Ú Ì Í ¨ÎÏÎ ~ ÒÙ, , Ó Î ÈÎ È ¯ (, , ·Ï· Windows) Ëȯٷ (Print) ÒÙ, , ÏÚ ^ÈÁÏ ¯ÁÏ ÂÒÙ, , Ó Óȯ· ÚÈÙÂÓ ÂÈ ÒÙ, , Ó Æ(Control Panel) ¯~· ÁÂÏ· (Printers) ÂÒÙ, , Ó È~È·  (File) i·Â~ Ô¯٠ÂÏÚÂ٠¯Á ÂÈΠ Ò¯ÈÂÈË ÂÈΠÏÎÓ ^ . 1 Æ·ÁÓ· Ô¯^È ÂÈÁ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ¨Ò¯ÈÂÈË ÈÎÂÓ ^Ï È, , Î ¯Ú ÆΠ·Ï ÈÚ· ÌÈȯ٠ÌÈÓ¯Â, ÆÏÎ ÒÙ, , Ó Î ~ ÒÙ, , Ó ÎÂ Ï ~ ¯Ò . 2 ÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÒÙ, , Ó Î ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ ÆÍÒÓ È·, ÏÚ Â¯Â ÈÙÏÚ ÏÚÙ ·ÁÓ Ï Remove All ÏÚ iÁÏ ¨Ê ÂÚÏ ~· ¯Î Æ· Æ(ÏÎ ¯Ò) ÍÏÓ· ¯^ÂÚ ~ È΢ ÛÈÚÒ· ¯ Ú^· . 3 Æ3 ·ÏÓ ÏÁ 8 , , ÂÓÚ· (, , Á ¯ÓÂÁ ¯Á ÂÙÈÁ ÌÂÈÒ ¯ÁÏ ¨Ò¯ÈÂÈË ÈΠ, , ÁÓ ÏÚÙ ¯Ú ÆÒÙ, , Ó ~ Æ·È, Ó Ï ·ÁÓ Â ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó (, , ·Ï· Macintosh) Ô¯٠(ÒÙ, , Ó ¯, , , Ï ¯ÊÚ ÈÎÂØÒÙ, , ÊίÓ) Print Center/Printer Setup Utility ÁÙ Æ1 Æ(ÂÒÙ, , Ó Óȯ) Printer List  ÆÒÙ, , Ó ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ Æ2 ÆÒÙ, , ¯ÂÓ ÒÙ, , , , Â·Ú ~ÁÓ Æ3 ÓÓÏ Íȯ, , Ó , È^Ï È, , Î ÆÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯Ú Æ, , Â·Ú ÔÁÏ· HP DJ 3900 Help ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ ¨ÍÒÓ È·, ÏÚ ÈÚ· ȯ·Ú 9 3 Æ, , Á ¯ÓÂÁ ¯Á ÂÙÈÁ ÍÏÓ· ¯^ÂÚ ~ ÈΠÔÂ¯Ù Ï ÔÈÈ, , Ú ·ÁÓ Ì ÆUSB Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á ~ . 1 ÍÓ ÔÎÓ ¯ÁÏ USB Ï·Î ÛÏÁ ¨ÒÙ, , Ó ÊÓ Æ· ·ÏÏ , , ÁÓ ÏÚÙ (Cancel) ÏÂËÈ· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ . 2 ÈÚ· ÌÈȯ٠ÌÈÓ¯Â, ÈÈÚ·Ï Ó¯Â, · ·ÈÒ Á ¯Â~ ÆÌÂ, Ù Â ÔÈ USB Ï·Î · ¨Ò¯ÈÂÈË Î ÔÂ, Î ¨Î · ÆÏÚÂÙ ÁÂÙ ¯·ÂÁÓ ¨~¯ÂÒ ÔÂ, Î ¨¯Á Ô~ · Æ·ÁÓÏ Æ·ÁÓ Â USB Ï·Î ~ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÒÙ, , Ó ·Î . 3 ÆÁÓ Ï·Î Ò¯ÈÂÈË ÂÈΠÔÂ, Î ¨Ú~¯· ÂÏÚÂÙ ÂÓÈÓ ÏÎÓ ^ . 4 Æ·ÁÓ· ÂÏÚÂ٠¯Á ÂÈΠ ԯ^È ÂÈÁ Ú^· ¨Ò¯ÈÂÈË ÈÎÂÓ ^Ï È, , Î ¯Ú ÆΠ·Ï ÒÙ, , Ó Î , , ÁÓ Ô~ . 5 ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÒÙ, , Ó Î ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ ¯ ¨ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙÂÓ È ~ ÈÎÂ Ì Ú· ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙÂÓ È ~ È΢ Æ7 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂËÈÏ~ ÒÎ ÈΠ¯Î ¨ÍÒÓ ÏÚ Â, ^ÂÓ Â¯ÂÏ Ì· ÏÚÙ Æ· USB Ï·Î ¯·Á ¨, , Á ¯ÓÂÁ ¯Á ÙÁ ~ ÆÏÚÂÙ ÒÙ, , Ó , ,  ¨ÒÙ, , ÓÏ ÁÓ Ï·Î Â Æ~ ÌÈÈÒÏ È, , Î ÍÒÓ È·, ÏÚ Â¯Â Ú^· Æ, ÌÂÈÒ ¯ÁÏ ¨Ò¯ÈÂÈË ÈΠ, , ÁÓ ÏÚÙ ¯Ú ÆÒÙ, , Ó ~ ~ ¯ÁÏ ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó ÌÈ· ÌÈ Ï ÌÓÂÈ~ ~Â, , · 1 ÆÁÓ ¯Â~ÓÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó q ÆÌÈ~, , ÂÓ ÌÈϷΠȯ·ÈÁ q ÆÏÚÙÂÓ ÒÙ, , Ó q ÆÎÏÎ Â~ÂÓ ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ q ÆËÏ~ , Ó· ÎÏÎ ÔÚË ¯Á ÒÙ, , ¯ÓÂÁ  ¯ÈÈ q ƯÂ, Ò ÒÙ, , Ó ÒÎÓ q Ư·ÂÁÓ È¯ÂÁ È, Ï, , q Æ·ÁÓ , , ÁÓ ÏÚÙ ¨ÌÈÓÈÈ~Ó Ï ÌÈ ÏÎ , ,  ¯ÁÏ È¯·Ú 8 2 ƯÂËÈÏ~ ÒÎ Ú· ¨ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙÂÓ È ~ ÈΠԯ٠ÔÂÎÏ ÒΠÒÙ, , Ó Î ¯ÂËÈÏ~ , ,  ÆÍÓ ÌȯÂËÈÏ~ ¨(Run) ÏÚÙ ÏÚ iÁÏ ¨(Start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ Æ(Browse) ÔÂÈÚ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨(Browse) ÔÂÈÚ ÔÂÏÁ Ï ÔÂÈÏÚ Â~ÏÁ· Æ(Look in) · ÙÁ ÁÙ Óȯ Æ(Open) ÁÙ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨HPPP ÏÚ iÁÏ ÁÙ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨(Setup) ~ ÏÚ iÁÏ ÁÈÂ, , ·È· ÚÈÙÂÓ setup. exe i·Â~ Æ(Open) Æ(Run) ÏÚÙ Æ(OK) ¯ÂÈ ÏÚ iÁÏ ÔÈ~Ï È, , Î ÍÒÓ È·, ÏÚ Â¯ÂÏ Ì· ÏÚÙ ÆÒÙ, , Ó Î . 1 . 2 . 3 ÈÚ· ÌÈȯ٠ÌÈÓ¯Â, È ÈËÓÂË ÏÚÙ · ÆÏÚÙÂÓ ¯Ó ÂÈ ·ÁÓ · autorun. exe i·Â~ ƯÂËÈÏ~· . 4 . 5 . 6 . 7 Windows 2000· ÓÓ Ì ÆWindows 2000· ÓÓ Ì ¨ÈÚ· È ÂÊ ¯Ú ÆΠ~· ÍÈÓÏ Í¯ٷ ¨ÚÈÙÂÓ ÂÊ Ú, ,  Ú, ,  ÍÒÓ ÏÚ , ^ÂÓ ¨USB Ï·Î ¯ÊÚ· ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ Ú· Æ(ÚÂ, , È Ï Ô~) "Unknown Device" Ô¯٠ÆÒÙ, , ÓÓ USB Ï·Î ~ ÆÒÙ, , ÓÓ ÁÓ Ï·Î ~ ÆÂÈ 30Î ÔÓ ÆÒÙ, , ÓÏ ¯ÊÁ· ÁÓ Ï·Î ¯·Á ÆÒÙ, , ÓÏ ÎÏÎ ¯·ÂÁÓ USB Ï·Î , ,  (ÚÂ, , È Ï Ô~) ¢Unknown Device¢ Ú, , Â Ì New Hardware ÁÈÂ, , ·È· , ^ÂÓ ÔÈÈ, , Ú ÓÓ ÍÈÂ) (, , Á ¯ÓÂÁ ÂÊ) Found ÆUSB Ï·Î ÛÏÁ ¨(Windows 2000· . 1 . 2 . 3 ÈÚ· ÌÈȯ٠ÌÈÓ¯Â, Ϸη ÈËËÒ ÏÓÁ ¯·Ë^ · Æ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ÔÈ· ¯·ÁÓ ÆÌÂ, Ù USB Ï·Î ÔÎÈÈ · . 4 . 5 . 6 ȯ·Ú 7 3 ÂÈÚ· Ô¯٠ÒÈÙ, , Ï ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì , HP Ï ÒÙ, , Ó ~· ÂÈÚ·· Ï~ Ì Ê ÛÈÚÒ· Ú, , ÈÓ· Ó Ú, , ÈÓ Â^ÓÏ ÔÈ ÔÎÈ Ì, ¯È·ÒÓ Ê ÛÈÚÒ . ¯ÈÈ ÓÈÒÁ Ú¯È Ì Â ÒÙ, , Ó ~ ¯ÁÏ ÆÂÈÚ· Ô¯٠Â, ,  ÛÒ , , ÂÓÚ 6 , , ÂÓÚ 7 , , ÂÓÚ 7 , , ÂÓÚ 8 , , ÂÓÚ 9 , , ÂÓÚ 9 , , ÂÓÚ 10 , , ÂÓÚ 11 , , ÂÓÚ 11 , , ÂÓÚ ÌÈ ÆÎÓ È ÏÚ٠ίÚÓ ¯ÂÈ Ú· ¯^ÂÚ ~ ÈΠÆÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙÂÓ Ï ~ ÈΠÆ(ÚÂ, , È Ï Ô~) ¢Unknown Device¢ Ú, ,  ÚÈÙÂÓ Æ, , Á ¯ÓÂÁ ¯Á ÂÙÈÁ ÍÏÓ· ¯^ÂÚ ~ ÈΠ¯ÁÏ ÂÒÙ, , Ó Óȯ· ÚÈÙÂÓ Ï ÒÙ, , Ó Ì (, , ·Ï· Windows) Æ(File) i·Â~ Ëȯٷ (Print) ÒÙ, , ÏÚ iÁÂÏ È Æ·È, Ó Ï ·ÁÓ Â ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó (, , ·Ï· Macintosh) ÒÈÙ, , Ï ÒÓ ÈÎ ¯Â~ Ï ¯·, , ÆÒÙ, , Ó· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ Ú¯È ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÙÒ ÂÈÚ· Ô¯٠ÈÂ Ï Óȯ ÈÂÊ ÆÍÒÓ È·, ÏÚ ÛÈÚÒ ÂÈÚ· Ô¯٠¯Â·Ú ~· Windows Ï ÒÙ, , Ó ¯ÁÏ ÒÈÙ, , Ó ~ Ï ÒÙ, , Ó ÒÈÙ, , Ó ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ø¯ÊÚÏ ~Â~Ê ÔÈÈ, , Ú Windows· ~· ÂÈÚ· Ô¯٠ÆHP Ï ÒÙ, , Ó ~· ÂÈÚ· Ï ¯~Ó· Ê ÛÈÚÒ· Ú, , ÈÓ· Ó ÆÎÓ È ÏÚ٠ίÚÓ ¯ÂÈ Ú· ¯^ÂÚ ~ ÈΠԯ٠ÈΠÏÂÚÙ ~ÈÒÙÏ È, , Î (ÏÂËÈ·) Cancel Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ1 Æ~ . www. hp. com/support ·Âη ¯~· ¨Ú, , ÈÓ Ï·~Ï Æ2 ÈÚ· ȯ٠̯Â, È ÍÏ ÏÚ٠ίÚÓ . Windows XP 64-bit ȯ·Ú 6 2 ÒÙ, , Ó ÏÂÚÙ ÆÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨Ê ÛÈÚÒ· ÌÈ Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ÆÓÓÏ Íȯ, , Ó , ^ Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï 3 , , ÂÓÚ· ¢Ú, , ÈÓ ¯ÂÈ¢ ¯ ÏÚ٠ȯ Ô^ÁÏ ~ÏÂ, , ÏÚÙ Ô^ÁÏ ÏÚ È¯Â ÆÒÙ, , Ó Â·ÎÏ ÏÈÚÙÏ È, , Î ÏÚÙ Ô^ÁÏ· Ó ··Ó ÏÚ٠ȯ ¨È, Á¯Ó ¯Î ÆÒÙ, , Ï ÎÂÓ Â ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ¯Î ~¯ÙÏ ··Ó ÏÚ٠ȯ ¨ÒÙ, , Ó ÎÂÓ ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÂËÈ· Ú· Ư^~ ÔÓÊ ~¯ÙÏ Æ¯^~ ÔÓÊ ± ÏÚ٠ȯ Ô^ÁÏ . 1 ÆÒÙ, , Ó Â·ÎÏ ÏÈÚÙÏ È, , Î ÏÚÙ Ô^ÁÏ· , , ÈÓ Ó °¯Ê ¨ÒÙ, , Ó ÏÚÙ È·ÈΠͯÂ^Ï ÏÓÁ È·ÈÎ , Ó·  ~ÒÙÏ· ¨ÌÈÚ~ Ï^ÙÓ· ÂÓÈ ÆÒÙ, , Ó· ÂÏ~Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ ÆÒÙ, , Ó· · ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ· ÓÏ ÔÈ ¯ÈÁ· ¯ÙÒÓ 21 22 ÒÙ, , ÈÒÁÓ ¯ÂÁ ÌÈÚ·^ ÂÏ ÙÏÁÏ ÂÈÒÁÓ ÂÊ ÒÙ, , Ó Æ¯ÂÊØÈ, , ÓÏ Ì· Ó ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ Ï ÂÈÓÊ Â ÙÏÁ Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ÆÒÙ, , Ó Êȯ ÏÚ ÔÈÂ^Ó ÈÙÎ ¨ÌȯÁ· ÌȯÂÊØÂÈ, , Ó· ¯ÎÓ ÆÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ÂÈÒÁÓ Ï ~ÂÊÁ ȯ·Ú 5 3 ÒÙ, , ÓÏ Â¯·Á Æ(USB) ÈÏÒ¯·È ȯÂË iÂ¯Ú Ï·Î ÂÚ^Ó· ·ÁÓÏ ¯·ÁÓ ÒÙ, , Ó ÂίÚÓ· Ê Ï·Î· Ó . (Ï, ¯ 10) ÌȯËÓ 3Ó , ¯ÂÁ ÂÈ Âί USB Ì Ϸη Ó ÆMacintosh È·ÁÓ·Â XP 2000 ¨Me ¨98 Ò¯, Ó Windows ÌÚ ÌÈ·ÁÓ ÆÒÙ, , ÓÏ Û¯Â^Ó ~ ¯ËÒÂÙ· ÔÈÈÚ ¨USB Ï·Î ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁÏ Â¯Â Ï·~Ï Æ, , ¯Ù·  ÂÎ¯Ï ÔÈ ¨Û¯Â^Ó ÂÈ Ï·Î Ì ÆÒÙ, , ÓÏ USB Ï·Î Û¯Â^ Ï ÔÎÈÈ ¯Ú Linux ·Âη ¨HP Ï Ë¯ËÈ ¯· ¯~· ¨Linux Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï Æwww. hp. com/go/linuxprinting ȯ·Ú 4 2 Ú, , ÈÓ ¯ÂÈ ÆÌÈÙÒ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÙÒÓ HP ÒÙ, , ÓÏ ÌÈÙ¯Â^Ó ¨Ê ¯ÊÚ Íȯ, , ÓÏ ÛÒ· Macintosh ~· ÂÈÚ· Ô¯٠Â, ,  ¯ÓÂÁ ÎÂ Ï ¯, , , ·Â ÆÒÙ, , Ó· Windows Â, ,  Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ ~ ¯ËÒÂÙ Ï ¯, , , ·Â ~· ÂÈÚ· Ô¯٠ÒÙ, , Ó· ¯ÓÂÁ Î ~ ¯ËÒÂÙ ~ ¯ËÒÂÙ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó , È^Ï È, , Î ÓÓÏ Íȯ, , Ó . HTML ÔÙ, , Ù, , iÂÁ ¨ÍÒÓ Microsoft ÂÚ^Ó· È·ËÈÓ ¯Â^· , ^ÂÈ Ò¯,  Internet Explorer 5. 01 SP1 ƯÂÈ Ó, , ~Ó ÎÂ Ì ~¯ ÔÈÓÊ ÓÓÏ Íȯ, , Ó Æ~ ÒÙ, , Ó ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó , È^Ï È, , Î ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ ¨Macintosh ¯Â·Ú Æ, , Â·Ú ÔÁÏ· HP DJ 3900 Help ÂÈÚ· Â, ,  Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ readme i·Â~ ίÚÓ ÌÚ ÎÂ Ï ÂÚÂ, , È ÂÓÈ ÆMacintosh ÏÚÙ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ ¨readme i·Â~ , È^Ï È, , Î HP DJ 3900 Readme ÏÓÒ ÏÚ Æ, , Â·Ú ÔÁÏ· ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó Ï·~Ï ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ¨ÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ Â, ,  Ú, , ÈÓ ÆÂÈÚ· Ô¯Ù ~ÂÊÁ ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó ÎÂ Ì ~¯ ÔÈÓÊ ÓÓÏ Íȯ, , Ó Æ~ ÒÙ, , Ó ÍÒÓ È·, ÏÚ ÓÓÏ Íȯ, , Ó , È^Ï È, , Î ¨(start) ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨Windows ¯Â·Ú ¨HP ÏÚ Ú·^ ¨(programs) ÂÈΠÏÚ Ú·^ ¯ÁÏ HP Deskjet 3900 Series ÏÚ Ú·^ User's Guide ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ Æ(ÓÓÏ Íȯ, , Ó) ÂÈÚ· Â, ,  Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ readme i·Â~ ίÚÓ ÌÚ ÎÂ Ï ÂÚÂ, , È ÂÓÈ ÆWindows ÏÚÙ ÏÁ ÏÚ iÁÏ ¨readme i·Â~ , È^Ï È, , Î Ú·^ ¨(Programs) ÂÈΠÏÚ Ú·^ ¨(Start) HP Deskjet 3900 Series ÏÚ Ú·^ ¨HP ÏÚ Æ(È ¯~) Read Me ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ Readme Readme ÂÈÚ· Ô¯٠ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ· ¨ÒÙ, , Ó ~· ÂÈÚ· Ô¯٠Â, ,  Ú, , ÈÓ ÏÈÎÓ Ê ¯ÊÚ Íȯ, , Ó Æ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ·Â Æ6 , , ÂÓÚ· ¢ÂÈÚ· Ô¯٢ ¯ ȯ·Ú 3 3 HP Deskjet 3900 series ÒÙ, , Ó ÆÌÈ· ÌÈËȯ٠ÏÈÎÓ ÒÙ, , Ó Êȯ °HP Deskjet ÒÙ, , Ó Èί ÏÚ ÍÏ ÌÈ, , ÂÓ Â ± ¥ µ ÒÙ, , Ó Î ¯ÂËÈÏ~ . 8 ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ ÌÈÓÈÂÒÓ ÒÙ, , Ó ÈÓ, , , TM ÏÚÙ ¯, , Ï Æ¯ÂÁ· ÒÙ, , ÈÒÁÓ ÆÒÙ, , Ó Ï ÁÓ ÈϷΠÁÓ È~ÙÒ Ï ¯Ó TMTM ÆÂÏ ÈÂÚ HP Deskjet 3900 series ÒÙ, , Ó TM¯ÂÁ· ÒÙ, , ÈÒÁÓ ÌÈÚ·^ ÂÏ· ÒÙ, , ÈÒÁÓ TMTMÁÓ ~ÙÒ TMTMÁÓ Ï·Î ®Macintosh Windows®© ~ ¯ËÒÂÙ Ê ¯ÊÚ Íȯ, , Ó . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 ÆHP Ï ÎÈÓ ÌÚ ¯~ ¯Â^  HP ~ÂÂÓÏ Ù ¨Êȯ· ÏÂÏÎ ÂÈ Ï ÌÈËȯÙÓ , , Á Ì ÌÈÈÂÚ ÌÈÙÒ ÌÈËȯ٠Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï Æ12 , , ÂÓÚ· "HP Ï ÎÈÓ¢ ¯ ¨ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï Æ~ ¯ËÒÂÙ· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó Êȯ· ÏÏÎÈÏ ø¯ÊÚ Íȯ, , Ó· ^Ó Ó Í¯· ÒÙ, , Ó Â, ,  · Ú, , ÈÓ ÏÏÂÎ ¯ÊÚ Íȯ, , Ó 3 . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου HP DESKJET 3920

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου HP DESKJET 3920.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag