οδηγίες χρήσης HP DESKJET F2476 ΑΦΊΣΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο HP DESKJET F2476 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο HP DESKJET F2476 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο HP DESKJET F2476


HP DESKJET F2476 ΑΦΊΣΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2486 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς HP DESKJET F2476ΑΦΊΣΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Bluetooth® est une marque commerciale de son propriétaire, utilisée sous licence par Hewlett-Packard Development Company, L. P. Tous les autres noms de produits cités dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives. Hewlett-Packard décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document. Les informations sont présentées "en l'état" sans garantie d'aucune sorte et elles sont soumises à modification sans préavis. [. . . ] (Messagerie) > Messages de texte/ Le compte MMS dispose de son propre jeu de dossiers, avec cinq dossiers de messagerie par défaut : Éléments supprimés Brouillons Boîte de réception Boîte d'envoi Éléments envoyés Pour créer un message MMS : 1. (Messagerie) > Messages de texte/MMS > Menu > Nouveau > 2. 3. Sélectionnez un modèle ou appuyez sur Sélectionner. Pour ajouter une image ou une vidéo au message, appuyez sur le champ Insérer une image/ vidéo, puis appuyez sur l'image ou la vidéo requise à ajouter. REMARQUE : Pour afficher le clip vidéo avant de l'ajouter, naviguez vers le fichier requis, puis appuyez sur l'icône (Lire). 4. Pour insérer un texte dans le message, appuyez sur le champ Insérer du texte et saisissez le texte requis. REMARQUE : Vous pouvez également insérer une émoticône en appuyant sur l'icône (Émoticône), un lien de favori en appuyant sur l'icône Mon texte en appuyant sur l'icône (Texte). (Favoris), ou des modèles stockés dans 5. Pour ajouter un clip audio au message, appuyez sur le champ Insérer fichier audio, puis appuyez sur le fichier audio requis à ajouter. REMARQUE : Pour écouter le clip audio avant de l'ajouter, naviguez vers le fichier requis, puis appuyez sur l'icône (Lire). (Lire) dans l'angle inférieur gauche 6. Pour prévisualiser le message MMS, appuyez sur l'icône de l'écran. Configuration de comptes de messagerie 65 REMARQUE : Pour utiliser un modèle de message disponible, appuyez sur Menu > Modèle > À partir d'un modèle > OK. Cochez la case Toujours choisir personnalisé pour afficher automatiquement un message vierge. Vous pouvez également ajouter des images, des vidéos et du texte en navigant vers le fichier requis, puis en appuyant sur Sélectionner. Réception de pièces jointes Toute pièce jointe envoyée dans un message électronique ou téléchargée à partir du serveur figure audessous de l'objet du message. Entrez une signature dans la zone correspondante. Pour cesser d'utiliser une signature, désélectionnez la case Utiliser la signature avec ce compte. ASTUCE : Vous pouvez utiliser une signature différente pour chaque compte de messagerie. Utilisation de la messagerie Composition et envoi de messages Pour composer et envoyer des messages : 1. Appuyez sur la touche (Messagerie) pour ouvrir l'application de messagerie. Dans la liste des messages, appuyez et sélectionnez un compte. Entrez l'adresse électronique ou SMS d'un ou de plusieurs destinataires, séparée par un pointvirgule. Pour accéder aux adresses et numéros de téléphone à partir des Contacts, appuyez sur À ou appuyez sur Menu > Ajouter un destinataire. Utilisation de la messagerie 67 5. Pour ajouter rapidement des messages courants, appuyez sur Menu > Mon texte, puis sur le message requis. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur Menu > Orthographe. Appuyez sur Envoyer. ASTUCE : Pour définir la priorité, appuyez sur Menu > Options de message. . . . Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques déplacés sont déplacés du dossier Boîte d'envoi et envoyés la prochaine fois que vous vous connectez. Réponse ou transfert d'un message Pour répondre ou transférer un message : 1. Appuyez sur le message pour l'ouvrir, puis appuyez sur Menu > Répondre > Répondre, Répondre à tous ou Transférer. Pour ajouter rapidement des messages courants, appuyez sur Menu > Mon texte, puis sur le message requis. [. . . ] Remplacez uniquement un module batterie par un modèle approuvé pour cet ordinateur. Le remplacement incorrect d'un module batterie peut engendrer un risque d'explosion. Remplacez-le uniquement par un modèle approuvé pour ce produit. Manipulez les modules batterie avec précaution : Remplacez un module batterie uniquement par un modèle approuvé pour ce produit. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου HP DESKJET F2476

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου HP DESKJET F2476.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag