οδηγίες χρήσης KENWOOD DNX4230TR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο KENWOOD DNX4230TR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο KENWOOD DNX4230TR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο KENWOOD DNX4230TR


KENWOOD DNX4230TR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (779 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   KENWOOD DNX4230TR (3746 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς KENWOOD DNX4230TR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] DNX4230TR Συνοπτικές οδηγίες χρήσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS © 2013 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (JKNL) Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Σχετικά με τις συνοπτικές οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Προληπτικά μέτρα 3 2ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ__________________ 3 Καθαρισμός της μονάδας______________ 4 Επαναφορά της μονάδας______________ 4 Σε αυτές τις συνοπτικές οδηγίες χρήσης επεξηγούνται οι βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για τις λειτουργίες, που δεν καλύπτονται σε αυτόν τον οδηγό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (αρχείο PDF), που περιλαμβάνεται στο CDROM “Instruction Manual”. Για να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, που περιλαμβάνεται στο CD-ROM, απαιτείται ένα PC με Microsoft® Windows XP/Vista/7 ή Mac OS X® 10. 4 ή νεότερο καθώς και το πρόγραμμα Adobe® Reader™ 7. 1 ή Adobe® Acrobat® 7. 1 ή νεότερο. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης υπόκειται σε αλλαγές, λόγω τροποποίησης των προδιαγραφών και λοιπά. [. . . ] • Με το άγγιγμα του [ ] (εμφανίζεται εάν ακουμπήσετε το [ ] στην οθόνη ελέγχου πηγής) αποκρύπτονται όλα τα πλήκτρα. 16 DNX4230TR Ακρόαση ραδιοφώνου 1 Ακουμπήστε το [Menu] (Μενού) σε οποιαδήποτε οθόνη. Η οθόνη Πάνω Μενού εμφανίζεται. 2 Ακουμπήστε το [TUNER] (ΡΑΔΙΟ). Η μονάδα αλλάζει σε πηγή ραδιοφώνου. 3 Χειριστείτε την επιθυμητή λειτουργία από την οθόνη ελέγχου πηγής. ● Αναζήτηση σταθμού ]. 1) Ακουμπήστε το [ Το μενού υπολειτουργιών εμφανίζεται. 2) Ακουμπήστε το [AM] ή το [FM], για να επιλέξετε μπάντα. 3) Ακουμπήστε το [4] ή το [¢] για συντονισμό στον επιθυμητό σταθμό. ● Αυτόματη μνήμη 1) Ακουμπήστε το [ ]. Το μενού υπολειτουργιών εμφανίζεται. 2) Ακουμπήστε το [AM] ή το [FM], για να επιλέξετε μπάντα. 3) Ακουμπήστε το [ ]. 4) Ακουμπήστε το [AME] (ΑΕΜ). 5) Ακουμπήστε το [4] ή το [¢] στο μενού υπολειτουργιών. Η λειτουργία αυτόματης μνήμης εκκινείται. ● Επαναφορά του προεπιλεγμένου σταθμού 1) Ακουμπήστε το [P#]. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη λίστα preset ακουμπώντας την ένδειξη συχνότητας στο κέντρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Για τις λοιπές λειτουργίες, βλέπε Βασική λειτουργία ραδιοφώνου (Σελ. 52) στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 17 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth, εφόσον συζευχθεί με αυτή τη μονάδα. 1 Καταχώριση του κινητού τηλεφώνου στη μονάδα. 1) Ακουμπήστε το [Menu] (Μενού) σε οποιαδήποτε οθόνη. Η οθόνη Πάνω Μενού εμφανίζεται. 2) Ακουμπήστε το [SETUP] (ΡΥΘΜ). Η οθόνη του Μενού ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ εμφανίζεται. 3) Ακουμπήστε το [Bluetooth]. Η οθόνη ΡΥΘΜΙΣΗΣ Bluetooth εμφανίζεται. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες. Για λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, βλέπε Καταχώριση της μονάδας Bluetooth (Σελ. 64) στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 4) Ακουμπήστε το [Search] (Αναζήτ. ). Η οθόνη Λίστας Συνδεδεμένων Συσκευών εμφανίζεται. 5) Ακουμπήστε το [PIN Code Set] (Ρύθμ. PIN) στην οθόνη λίστας συνδεδεμένων συσκευών. [. . . ] Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNX4230TR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNX4230TR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi) Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNX4230TR mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/EG. (Wien) Nederlands Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX4230TR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου KENWOOD DNX4230TR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου KENWOOD DNX4230TR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag