οδηγίες χρήσης KENWOOD DNX7250DAB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο KENWOOD DNX7250DAB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο KENWOOD DNX7250DAB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο KENWOOD DNX7250DAB


KENWOOD DNX7250DAB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1463 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   KENWOOD DNX7250DAB (2071 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς KENWOOD DNX7250DAB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 103 Διαχείρηση Αρχείων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Σημειώσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ηχογράφηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ραδιόφωνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου. Επιλέξτε Αναβολή όλων για την απενεργοποίηση όλων των υπενθυμίσεων γεγονότων για 5 λεπτά. Πατήστε Απόρριψη όλων για τη διαγραφή όλων των υπενθυμίσεων από τη λίστα. Πατήστε για αναπαραγωγή παρουσίασης των εικόνων στη Συλλογή. Αγγίξτε για πρόσβαση στη Μουσική. Πατήστε για να επιστρέψετε στην Αρχική θέση. Πατήστε για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση. 61 62 5. 2. 1 Για τον ορισμό αφύπνισης Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους: • Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα. • Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Μενού από το βασικό πίνακα για να ανοίξετε το μενού επιλογών και επιλέξτε Σύνθετος πίνακας. Από την οθόνη Ρολογιού, πατήστε μια υπάρχουσα αφύπνιση ή πιέστε το πλήκτρο Μενού και πατήστε Προσθήκη αφύπνισης για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης. • Επιλέξτε • Ώρα • Επανάληψη • Ήχος κλήσης • Δόνηση • Ετικέτα Ενεργοποίηση αφύπνισης για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση. Πατήστε για να ορίσετε την ώρα. Πατήστε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση Πατήστε για να επιλέξετε ήχο κλήσης για την αφύπνιση Επιλέξτε για την ενεργοποίηση της δόνησης Πατήστε για να ορίσετε το όνομα για την αφύπνιση Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε Τέλος για επιβεβαίωση. 5. 2. 2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης Πατήστε το πλήκτρο Μενού από την οθόνη Αφυπνίσεις και μετά πατήστε Ρυθμίσεις. Μπορείτε πλέον να προσαρμόσετε τις ακόλουθες επιλογές: • Αφύπνιση σε αθόρυβη λειτουργία • Ένταση αφύπνισης • Διάρκεια αναβολής • Συμπεριφορά πλαϊνού κουμπιού Επιλέξτε για την αναπαραγωγή αφύπνισης με ήχο ή δόνηση ακόμη και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία Πατήστε για να ορίσετε την ένταση ήχου της αφύπνισης Πατήστε για να απενεργοποιήσετε προσωρινά μια αφύπνιση Πατήστε για να ορίσετε την συμπεριφορά των πλαϊνών κουμπιών Αύξηση/μείωση έντασης ήχου κατά τη διάρκεια της αφύπνισης: Καμία, Αναβολή ή Απόρριψη Εισάγετε έναν αριθμό, επιλέξτε την αριθμητική πράξη που θέλετε να εκτελέσετε, εισάγετε το δεύτερο αριθμό και πατήστε το σύμβολο “=” για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Πατήστε για τη διαγραφή των ψηφίων ένα προς ένα ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για τη διαγραφή όλων ταυτόχρονα. Για το μοντέλο διπλής SIM, πατήστε τις επιλογές Ρυθμίσεις\Διαχείριση SIM\Περιαγωγή\Περιαγωγή δεδομένων. • Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της κάρτας SIM για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων. • Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω της σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα 6. 1. 2 Wi-Fi). Για περιορισμό της σύνδεσης δεδομένων σας μόνο σε δίκτυα 2G Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρύθμιση ώστε να ενεργοποιούνται μόνο δίκτυα 2G (GPRS ή EDGE). • Πατήστε το πλήκτρο Μενού από την Αρχική οθόνη. • Πατήστε Ρυθμίσεις\Ασύρματο και δίκτυα\Δίκτυα κινητής\Λειτουργία δικτύου. • Αγγίξτε την επιλογή Μόνο 2G στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει. Για να συνδεθείτε στο Internet με αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GPRS/EDGE/3G ή Wi-Fi, ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Σύνδεση στο Internet GPRS/EDGE/3G Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE ή 3G. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, πατήστε το πλήκτρο Μενού στην Αρχική οθόνη και πατήστε Ρυθμίσεις\Ασύρματο και δίκτυα\δίκτυα κινητής\ Πάροχοι δικτύου ή Ονόμ. σημείου πρόσβ. Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύνδεση δικτύου GPRS/EDGE/3G στο τηλέφωνό σας ακολουθώντας τα εξής βήματα: • Πατήστε το πλήκτρο Μενού από την Αρχική οθόνη. • Πατήστε Ρυθμίσεις\Ασύρματο και δίκτυα\Δίκτυα κινητής\Ονόμ. [. . . ] ΟΛΑ τα Δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και αρχεία, μεταφορτωμένες εφαρμογές όπως παιχνίδια APK θα χαθούν μόνιμα. Σας συνιστούμε πρώτα να κρατήσετε πλήρη αντίγραφα των δεδομένων του τηλεφώνου και του προφίλ μέσω του προγράμματος Android Manager και, στη συνέχεια, να προβείτε στη ρύθμιση και ενημέρωση του τηλεφώνου. και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους: Το τηλέφωνό μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί • Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας • Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και φορτίστε για τουλάχιστον 20 λεπτά • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαν. ρυθμίσεων, για να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το εργαλείο FOTA/ONE TOUCH Upgrade, για να αναβαθμίσετε το λογισμικό. Το τηλέφωνό μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά • Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης • Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαν. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου KENWOOD DNX7250DAB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου KENWOOD DNX7250DAB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag