οδηγίες χρήσης KENWOOD DPX405BT

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο KENWOOD DPX405BT Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο KENWOOD DPX405BT θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο KENWOOD DPX405BT


KENWOOD DPX405BT : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2410 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   KENWOOD DPX405BT (8019 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς KENWOOD DPX405BT

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Μπορείτε να λάβετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στη διεύθυνση http://manual. kenwood. com/ edition/im366/. ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Οι προσόψεις, που εικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, αποτελούν παραδείγματα για λόγους αποσαφήνισης των επεξηγήσεων χειρισμού. Για αυτό το λόγο, ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές προσόψεις. • Στις διαδικασίες χειρισμού, οι αγκύλες καταδεικνύουν το πλήκτρο οθόνης ή πρόσοψης, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. < >:  πισημαίνει το όνομα των πλήκτρων Ε πρόσοψης. [ ]:  πισημαίνει το όνομα των πλήκτρων Ε αφής. Προληπτικά μέτρα ασφαλείας και σημαντικές πληροφορίες 5 2ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ_________________ 5 2ΠΡΟΣΟΧΗ________________________ 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ__________ 6 Πρώτο βήμα Βασικές λειτουργίες 7 8 Λειτουργίες των πλήκτρων στην πρόσοψη_____________________ 8 Κοινές λειτουργίες___________________ 10 Χρήση του συστήματος πλοήγησης 11 Άλλα χαρακτηριστικά_________________ 13 Αναπαραγωγή μουσικής Αναπαραγωγή ταινίας / εικόνας Ακρόαση ραδιοφώνου 14 16 17 Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης 18 Διαδικασία τοποθέτησης 20 Πριν την τοποθέτηση_________________ 20 Διαδικασία τοποθέτησης______________ 21 Διαδικασία αφαίρεσης________________ 24 Σύνδεση___________________________ 25 Σχετικά με αυτή τη μονάδα____________ 28 2 DPX405BT Προληπτικά μέτρα 2ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού ή φωτιάς, λάβετε τα παρακάτω προληπτικά μέτρα: • Για να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόκλησης βραχυκυκλώματος, μην τοποθετείτε ή αφήνετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα (όπως κέρματα ή μεταλλικά εργαλεία) μέσα στη μονάδα. [. . . ] • Εάν το επιθυμητό πλήκτρο δεν εμφανίζεται στη γραμμή πολλαπλών λειτουργιών, ακουμπήστε το [ ], για να αλλάξετε το μενού. 38 7 0 4¢ 1¡ή μετακίνηση του δρομέα στην κεντρική μπάρα 3 Αναζητήστε το κομμάτι / αρχείο, που θέλετε να ακούσετε. ● Αναζήτηση λίστας 1) Ακουμπήστε το κέντρο της οθόνης. Η λίστα περιεχομένων του αναπαραγόμενου μέσου εμφανίζεται. Εάν εμφανίζεται μόνο η πληροφορία του τρέχοντος κομματιού, ακουμπήστε το [ ], για να αλλάξετε σε οθόνη λίστας. ● Λεπτομερής αναζήτηση ]. 1) Ακουμπήστε το [ 2) Ακουμπήστε την επιθυμητή μέθοδο φιλτραρίσματος της αναζήτησης. Η λίστα είναι φιλτραρισμένη σύμφωνα με το στοιχείο που επιλέξατε. 3) Ακουμπήστε το επιθυμητό στοιχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες αναζήτησης, ανατρέξτε στο Λειτουργία αναζήτησης (Σελ. 40) στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 15 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Αναπαραγωγή ταινίας / εικόνας Μπορείτε να αναπαράγετε DVD video, Video CD (VCD), αρχεία ταινιών από μέσα δίσκου, iPod και αρχεία εικόνων από συσκευή αποθήκευσης USB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μορφές αρχείων, τις μορφές συσκευών κ. λπ. , που μπορούν να αναπαραχθούν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 1 Συνδέστε το μέσο, που θέλετε να αναπαράγετε. Για τη μέθοδο σύνδεσης, βλέπε Αναπαραγωγή μουσικής (Σελ. 14). 2 Ελέγξτε την ταινία / εικόνα ακουμπώντας την οθόνη. Κάθε περιοχή στην οθόνη έχει διαφορετική λειτουργία. 3 3 1 1 DVD: Εμφανίζει το μενού DVD. *1 VCD:  μφανίζει την οθόνη ελέγχου Ε μεγέθυνσης. *2 Μέσο δίσκου:  μφανίζει το μενού Ε δίσκου. *3 2 3 • Αναζήτηση του επόμενου/ προηγούμενου περιεχομένου ή αρχείου. • Με την κύλιση από το κέντρο της οθόνης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πραγματοποιείται γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Για να σταματήσετε τη γρήγορη κίνηση προς τα πίσω/εμπρός, ακουμπήστε το κέντρο της οθόνης. *4 2 Εμφανίζει την οθόνη ελέγχου πηγής. *1 Βλέπε Βασική λειτουργία DVD/VCD (Σελ. 24) στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. *2 Βλέπε Έλεγχος μεγέθυνσης για DVD και VCD (Σελ. 29) στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η οθόνη Λίστας Συνδεδεμένων Συσκευών εμφανίζεται. 5) Ακουμπήστε το [PIN Code Set] (Ρύθμ. PIN) στην οθόνη λίστας συνδεδεμένων συσκευών. 6) Καταχωρήστε τον κωδικό PIN και ακουμπήστε το [Enter]. 7) Επιλέξτε το κινητό τηλέφωνό σας από τη λίστα, που εμφανίζεται στην οθόνη λίστας συνδεδεμένων συσκευών. Η καταχώριση έχει ολοκληρωθεί. 2 Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με τη μονάδα. 1) Ακουμπήστε το όνομα της συσκευής, που θέλετε να συνδέσετε στην οθόνη ΡΥΘΜΙΣΗΣ Bluetooth. 2) Ακουμπήστε το [ON] του [TEL(HFP)] (ΤΗΛ (HFP)) στην οθόνη ρυθμίσεων σύνδεσης BT. Η επιλεγμένη συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση του κινητού τηλεφώνου σας, ο τηλεφωνικός κατάλογος του κινητού τηλεφώνου λαμβάνεται αυτόματα από αυτή τη μονάδα. 18 DPX405BT 3 Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια τηλεφωνική κλήση. Βλέπε παρακάτω πίνακα για τις διάφορες μεθόδους χειρισμού. Κλήση μέσω της καταχώρισης ενός αριθμού τηλεφώνου 1 Καταχωρήστε έναν αριθμό τηλεφώνου με τα αριθμητικά πλήκτρα. 2 Ακουμπήστε το [   ]. Κλήση μέσω των εγγραφών κλήσεων 1  κουμπήστε το [   ] (εισερχόμενες κλήσεις), [  Α κλήσεις). 2 Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα. [. . . ] Η σωστή ανακύκλωση και διάθεση των απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον. Ειδοποίηση: Το σήμα “Pb” κάτω από το σύμβολο για τις μπαταρίες καταδεικνύει ότι αυτή η μπαταρία περιέχει μόλυβδο. 29 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία ΤΡΤΕ 1999/5/ΕΚ Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ Κατασκευαστής: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN Αντιπρόσωπος ΕΕ: JVCKENWOOD NEDERLAND B. V. Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Ολλανδία English Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DPX405BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente JVC KENWOOD déclare que l’appareil DPX405BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου KENWOOD DPX405BT

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου KENWOOD DPX405BT.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag