οδηγίες χρήσης LG 26CS460

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 26CS460 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 26CS460 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 26CS460


LG 26CS460 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6230 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG 26CS460 (10093 ko)
   LG 26CS460 (10284 ko)
   LG 26CS460 (84303 ko)
   LG 26CS460 (9500 ko)
   LG 26CS460 (9716 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 26CS460

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός χρήσης Πρόκειται για 「Οδηγός χρήσης」 που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο του οδηγού υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της ποιότητας. ❐❐Για ορισμό αγαπημένων προγραμμάτων SETTINGS ➾ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ➙ Ταξ/ση προγρ. 1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU στην οθόνη Ταξ/ση προγρ. και επιλέξτε Αγαπημένη ομάδα. 2 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα. 3 Πατήστε το κουμπί FAV. [. . . ] Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να επαναφέρετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς τις επιλογές για κάθε λειτουργία ήχου. ❐❐Για ορισμό Αυτόματης έντασης SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Αυτόμ. ένταση Ορισμός επιλογής Αυτόμ. ένταση στη ρύθμιση Ενεργ/νο. Οι μεταβολές στην ένταση του ήχου που παρουσιάζονται σε διάφορα κανάλια προσαρμόζονται αυτόματα με σκοπό την άνετη παρακολούθηση της τηλεόρασης κατά την εναλλαγή των καναλιών. ❐❐Για ρύθμιση της λειτουργίας Clear Voice ll SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Clear Voice ll Ενίσχυση της καθαρότητας του ήχου από την τηλεόραση. ❐❐Για τη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ισορροπία Ρύθμιση ισορροπίας ήχου αριστερά/δεξιά. ❐❐Για χρήση ηχείων της τηλεόρασης SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ηχεία TV [Ανάλογα με το μοντέλο] Κατά την ακρόαση από τα ηχεία εξωτερικών συσκευών, όπως είναι ο εξοπλισμός home cinema, τα ηχεία της τηλεόρασης μπορούν να απενεργοποιηθούν. Όταν υπάρχουν συσκευές home cinema που συνδέονται με SIMPLINK, ο ορισμός της ρύθμισης Ηχεία TV στην επιλογή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ενεργοποιεί αυτόματα τον εξοπλισμό home cinema. • Απενεργ/νο : Τα ηχεία της τηλεόρασης δεν αναπαράγουν τον ήχο. • Οι ήχοι της τηλεόρασης μπορούν να αναπαραχθούν από τα ηχεία μιας : εξωτερικής συσκευής ήχου. ✎✎ Σε αυτήν τη λειτουργία, ο ήχος ρυθμίζεται στην εξωτερική συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. • Ενεργ/νο : Ο ήχος αναπαράγεται από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης. ❐❐Για χρήση της Ψηφιακής εξόδου ήχου SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ψηφ. έξοδος ήχου [Ανάλογα με το μοντέλο] Στοιχείο Ρυθμίζει την Ψηφιακή έξοδο ήχου. Είσοδος ήχου Ψηφιακή έξοδος ήχου PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM Αυτόματα PCM MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Όλες ❐❐Ρύθμιση ήχου DTV SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ρύθμιση ήχου DTV Όταν ένα σήμα εισόδου αποτελείται από διαφορετικά σήματα ήχου, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε. Αν έχετε επιλέξει AΥΤΟΜΑΤΑ, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG και ο ήχος παράγεται στην πρώτη μορφή ήχου που υποστηρίζεται. ✎✎ Για την Ιταλία μόνο, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital. ✎✎ Αν η επιλεγμένη μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιείται κάποια άλλη μορφή ήχου. ❐❐Για επιλογή της εξωτερικής εισόδου Πατήστε το κουμπί INPUT. Επιλέγει την εξωτερική είσοδο. ✎✎ Επεξεργασία ονόματος συσκευής: Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική θύρα εισόδου. ❐❐Για χρήση της λειτουργίας SIMPLINK Η SIMPLINK είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε με εύκολο τρόπο διάφορες συσκευές πολυμέσων, με χρήση μόνο του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης μέσω του μενού SIMPLINK. 1 Συνδέστε το τερματικό HDMI IN της τηλεόρασης και το τερματικό εξόδου HDMI της συσκευής SIMPLINK χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. • [Ανάλογα με το μοντέλο] Στις μονάδες οικιακού κινηματογράφου που διαθέτουν λειτουργία SIMPLINK, συνδέστε τα τερματικά HDMI όπως περιγράφεται παραπάνω και χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την Οπτική ψηφιακή έξοδο ήχου της τηλεόρασης με την Οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου της συσκευής SIMPLINK. 2 Επιλέξτε INPUT ➾ SimpLink. Εμφανίζεται το παράθυρο μενού SIMPLINK. 3 Στο παράθυρο Ρύθμιση SIMPLINK, επιλέξτε Ενεργοποίηση της λειτουργίας SIMPLINK. 4 Στο παράθυρο μενού SIMPLINK, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε. ✎✎ Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή μόνο με συσκευές με το λογότυπο SIMPLINK. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή διαθέτει το λογότυπο SIMPLINK. ✎✎ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SIMPLINK, πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMIⓇ υψηλής ταχύτητας (στο οποίο έχει προστεθεί η λειτουργία CEC (Consumer Electronics Control)). Τα καλώδια HDMIⓇ υψηλής ταχύτητας έχουν τον ακροδέκτη αρ. 13 συνδεδεμένο για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συσκευών. ✎✎ Εάν επιλέξετε άλλη είσοδο, η συσκευή SIMPLINK θα σταματήσει. ✎✎ Εάν χρησιμοποιείται και κάποια άλλη συσκευή τρίτου κατασκευαστή με τη λειτουργία HDMI-CEC, η συσκευή SIMPLINK μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά. [. . . ] Όταν οι συνδέσεις δεν είναι ασφαλείς, οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. • Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή και το καλώδιο USB είναι έκδοσης 2. 0 ή νεότερης. ꕢꕢ Δεν λειτουργεί με συσκευή αποθήκευσης USB. ❐❐Προβλήματα ήχου SETTINGS ➾ Υποστήριξη πελατών ➙ Δοκιμή ήχου Εκτελέστε πρώτα μια δοκιμή ήχου για να επιβεβαιώσετε ότι η έξοδος σήματος ήχου είναι κανονική. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα με το δοκιμαστικό ήχο, ελέγξτε τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές και το εκπεμπόμενο σήμα. ꕢꕢ Στην οθόνη εμφανίζεται εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος. • Ελέγξτε άλλα τηλεοπτικά κανάλια. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 26CS460

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 26CS460.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag