οδηγίες χρήσης LG 32LD320B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 32LD320B Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 32LD320B θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 32LD320B


LG 32LD320B : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (25192 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG 32LD320B (24342 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 32LD320B

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. www. lg. com Επιτοίχια βάση στήριξης (πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά) RW120 RW230 AW-47LG30M (22LD3***) (26/32LD3***) (32/37/42LD3***) Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Βοηθητικά εξαρτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής USB. . . . . . . . . . . . . . . 44 Λίστα ταινιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Λίστ. [. . . ] Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα. ΚΙΤΡΙΝΟ  ΜΠΛΕ  Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης. Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης. 68 ■■Κατά την αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων μουσικής Λειτουργία σημείωσης Δίσκος 1 001. - B04. mp3 00:00 Λίστα μουσικής Σελίδα 1/1 005. - B05. mp3 00:00 Μετακίνηση Αναπαρ. Όλων Ακύρωση Όλων Σημείωση P Αλλαγή σελίδας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σημείωση Έξοδος Έξοδος από τη λειτουργία σημείωσης 1 2 3 4 5ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού. Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο μουσικής. ΜΠΛΕ ή MARK • Όταν έχει επιλεγεί ένα ή περισσότερα αρχεία Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης. Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής. Αναπαραγωγή του επισημασμένου αρχείου μουσικής. μουσικής, ο επιλεγμένος μουσικός τίτλος θα αναπαράγεται διαδοχικά. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ακούτε μόνο ένα μουσικό τίτλο συνεχώς, απλώς επιλέγετε μόνο το μουσικό τίτλο και το αναπαράγετε. Αν δεν έχει επιλεγεί μουσικός τίτλος, όλη η μουσική που περιλαμβάνεται στο φάκελο θα αναπαράγεται διαδοχικά. • Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, πρέπει να επιλέξετε Ενεργ/νο στην περιοχή Επιλογή->Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου. ->Τυχαία. 69 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ΚΟΚΚΙΝΟ  Προβολή του επιλεγμένου αρχείου μουσικής. ΠΡΑΣΙΝΟ  Επισήμανση όλων των αρχείων μουσικής στην οθόνη. ΚΙΤΡΙΝΟ  Κατάργηση επιλογής όλων των επισημασμένων αρχείων μουσικής. ΜΠΛΕ  Εξέλθετε από τη Λειτουργία σημείωσης. Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.  70 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Χρήση της λειτουργίας Λίστα μουσικής, αναπαραγωγή Λίστα μουσικής 3 επισημασμένα αρχεία Δίσκος 1 Σελίδα 1/1 Σελίδα 1/1 Ενεργοποιήστε επιλογές. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου. Ρύθμιση ήχου. ► 004. με φωτ. 02:30 / 03:25 Q. MENU Κλείσιμο Απόκρυψη Έξοδος ■ ► II ◄◄ ►► Επιλογή 1 2 ή Προβολή του μενού Επιλογή. ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Επιλέξτε Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου. ή Ρυθμίστε τον ήχο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ►►Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. και τη Λίστα μουσικής. ►►Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών. 71 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου ■ ► II Διακόψτε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY(►).  Όταν πατάτε το κουμπί Pause (II) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί Pause (II) ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. [. . . ] Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b) (Είσοδος κύριας εικόνας) ►► Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα. Μετάδοση [x][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr] Δεδομένα Δομή MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Εξωτερική είσοδος Εξωτερική είσοδος 22. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g) ►► Για τη ρύθμιση του φωτισμού. Μετάδοση [m][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr] Δεδομένα Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x] : δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Αριθμός εισόδου Δεδομένα DTV Αναλογική AV Component RGB HDMI Αριθμός εισόδου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Δεδομένα Είσοδος 1 Είσοδος 2 Είσοδος 3 Είσοδος 4 Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x] 128 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ Οι ακόλουθες εκτελέσιμες βιβλιοθήκες GPL και οι βιβλιοθήκες LGPL και MPL που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν υπόκεινται στις άδειες χρήσης GPL2. 0/LGPL2. 1/MPL1. 1: ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ GPL: Linux kernel, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, lzo, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL: directFB, glib, glibc, gconv, iconv ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ MPL: Cairo, Nanox Η LG Electronics σας παρέχει τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος διανομής, το κόστος του πολυμέσου, την αποστολή και την παράδοση, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στην LG Electronics : opensource@lge. com Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία διανομής του προϊόντος από την LG Electronics. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 32LD320B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 32LD320B.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag