οδηγίες χρήσης LG 32LD650H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 32LD650H Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 32LD650H θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 32LD650H


LG 32LD650H : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (26751 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG 32LD650H (26915 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 32LD650H

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] LCD , . www. lg. com LSW100B LSW100BG LSW200B LSW200BG (32LD6***) (37/42LD6***) HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI Licensing LLC. LCD : 32/37/42LD6*** . . A-1 USB USB . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 HDMI DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Euro Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Usb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 AN RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 D-sub 15 . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 EPG ( ) ( ) / EPG . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . 22 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 CI ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Data Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ( ) . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . [. . . ] (*. MP3) bit 32 320 · MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz · MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22, 05 kHz, 24 kHz USB USB . 1 MENU . 2 2 . 3 1/1 1 2 3 4 5 6 : ( ), . - B05. mp3 00:00 5 P MARK () 4 63 USB 1/1 USB USB 001. - B05. mp3 00:00 P MARK () USB · P 1 2 3 . 5 . . EXIT . 64 USB USB 001. P MARK () USB 1 , . . . · 65 USB . . . . . EXIT 66 USB , 3 USB USB 1 1/1 1/1 . . 02:30 / 03:25 Q. MENU II 1 Q. MENU 2 MENU . USB . 82) / , . MENU / 68 USB Q. MENU . < > , . BACK EXIT <> , . / / USB 1 2 . II 0 / / L R 70 USB 1 2 , . FLASH (*. SWF) SWF Flash Lite 3. 0 ( 3. 0) · Pro:Centric, flash . · flash , , . 72 USB K flash 1 MENU . 2 3 . flash. flash USB USB IN . flash, . DIVX DivX . 7. 295. 673, 7. 460. 668, 7. 515. 710, 7. 519. 274" : 1920x1080 WxH pixel : 30 /. ( 1280x720) : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H. 264/AVC, DivX 3. 11, DivX 4. 12, DivX 5. x, DivX 6, Xvid 1. 00, Xvid 1. 01, Xvid 1. 02, Xvid 1. 03, Xvid 1. 10-beta1, Xvid 1. 10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H. 263/H. 264 73 USB web . : ******** http://vod. divx. com ; USB, OK( ). EPG 8 . DTV 1 TV ONE 21:00 00:00 / 16:9 720p . . . HE-AAC Sarah Bradley, Steve Gray Brendon Pongia , , , lifestyle , . Sarah Bradley, Steve Gray Brendon Pongia , , , lifestyle , . INFO DTV. 2008 21:00~00:00 DTV 2 TV2 00:00 / Tyra 21:00 Tyra Banks Keyshia Cole, Gossip Girl Rihanna. /. 75 EPG ( ) / EPG 1 GUIDE / EPG. 1 . / . EPG. 5 YLE FST 6 CNN 8 YLE24 '70 Your World Today Legenen om Den. . . . [. . . ] [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr] Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][][x] * , `0xFF' , . [k][c][ ][Set ID][ ][][Cr] 01 : (4:3) 07 : 14:9 [k][g][ ][Set ID][ ][][Cr] 02 : (16:9) 09 : . 06 : 10 1F : Cinema Zoom 1 16 Ack Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][][x] [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][][x] * PC, 16:9 4:3. * DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 32LD650H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 32LD650H.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag