οδηγίες χρήσης LG 32VS10MS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 32VS10MS Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 32VS10MS θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 32VS10MS


LG 32VS10MS : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (13919 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 32VS10MS

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ελληνικά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 32VS10MS 42VS10MS 47VS10MS Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. www. lg. com Πίνακας περιεχομένων Άδεια χρήσης Εξαρτήματα Σύνδεση βάσης Σύνδεση ηχείων Για τη ρύθμιση Πορτρέτου Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 3 4 6 9 10 11 13 14 Σύνδεση σε υπολογιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Χρήση του LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Οθόνες αλυσιδωτής σύνδεσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Βάση τοίχου VESA FDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Σύστημα διαχείρισης καλωδίων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Είσοδος σήματος βίντεο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Είσοδος σύνθετου σήματος(480i/480p/576i/576p/720p/1080i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Είσοδος σήματος HDMI(480p/576p/720p/1080i/1080p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Μενού χρήσης 23 Επιλογές ρύθμισης οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Μενού OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ρυθμίσεις στο μενού OSD (On Screen Display - Ρυθμίσεις επί της οθόνης). . . . . . . . . . . . . 26 . Αυτόματη ρύθμιση οθόνης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ρύθμιση χρώματος εικόνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Adjusting the timer function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . [. . . ] Mark All: Σήμανση όλων των τίτλων μουσικής στο φάκελο. Unmark All: Αποεπιλογή όλων των επιλεγμένων τίτλων μουσικής. Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων μουσικών τίτλων. Close: Κλείσιμο του αναδυόμενου μενού. ➩ 45 Μενού χρήσης Προσαρμογή των επιλογών USB. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το κουτί πληροφοριών αναπαρα γωγής (όπως φαίνεται παρακάτω) θα κινείται σαν προστασία της οθόνης. Η «Προστασία της Οθόνης» ?Η προστασία της οθόνης προορίζεται για να αποτρέψει την καταστροφή των κουκίδων της ικόνας (pixel) της οθόνης εξαιτίας της παραμονής μίας σταθερής εικόνας στην οθόνη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Music S003 0:27 / 3:67 Σημείωση • Μουσική που έχει καταστραφεί ή έχει παραφθαρεί δεν αναπαράγεται αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στον χρόνο της αναπαραγωγής. • Μουσική που έχετε «κατεβάσει» από πληρωμένη υπηρεσία με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αρχίζει να αναπαράγεται αλλά δείχνει άστοχες πληροφορίες στον χρόνο της αναπαραγωγής. • Αν πιέσετε τα πλήκτρα OK, ■ η προστασία της οθόνης θα σταματήσει. • Tα πλήκτρα PLAY(►) Pause(II) , ■, ►►, ◄◄ στο τηλεχειριστήριο είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτή τη λειτουργία. • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ►► για να επόλέξετε το επiμενο κομμάτι και το πλήκτρο ◄◄ για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι. 46 Μενού χρήσης Προσαρμογή των επιλογών USB. Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία τατνίας σε συσκευή αποθήκευσης USB. Η λίστα ταινιών ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται το USB. Χρησιμοποιείται κατά την αναπαραγωγή αρχείων τανιών στην τηλεορασση. Προβάλλει τις ταινίες του Φακέλου USB και υποστηρίζει την αναπαραγωγή. Επιρέπει την αναπαραγωγή άλων των ταινιών του Φακέλου και των αρχείων που επιθυμεί ο χρήστης. Είναι μια λίστα ταινιών που εμΦανίζει πληροΦορίζες Φακέλου και αρχεία ταινίας. Η εμΦάνιση στην οθόνη μπορεί να διαΦέρει από την τηλεόρασή σας. Οι εικόνες είναι ένα παράδειγμα βοήθειας με τη λειτουργία της τηλεόρασης. Movie List(ΛΊΣΤΑ ΤΑΙΝΙΏΝ. ) Υποστηριζόμενα αρχεία ΤΑΙΝΙΑΣ (*. avi/*. DivX) Μορφή βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Δεν υποστηρίζει Microsoft MPEG 4-V2, V3), DivX 3. xx, DivX 4. xx, DivX 5. xx, DivX VOD (DRM), XviD, DivX 6. xx (αναπαραγωγή) Μορφή ήχου: Mpeg, Mp3, PCM, Dolby Digital Συχνότητα δειγματοληψίας: μεταξύ 32k προς 48 khz Ρυθμός bit: 32k προς 320 kbps Μορφή υποτίτλων: *. smi/ *. srt/ *. sub (MicroDVD, SubViewer 2. 0)/ *. ass/ *. ssa/*. txt (DVD Subtitle System) • Η δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων DivX εξαρτάται από τον τύπο τους ή από τις μεθόδους εγγραφής. • Αν δεν υπάρχει παρεμβολή στη δομή εικόνας και ήχου του εγγεγραμμένου αρχείου, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος. • Ο μέγιστος αριθμός FPS (αριθμός καρέ ανά δευτερόλεπτο) επιτυγχάνεται μόνο σε επίπεδο SD. Ο αριθμός FPS είναι 25 FPS (720*576) ή 30 FPS (720*480), ανάλογα με την ανάλυση. • Ο μέγιστος ρυθμός bit για αρχεία DivX με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 4Mbps. • Τα αρχεία με πάνω από 25 FPS ή 30 FPS ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά. [. . . ] Μετάδοση [f][h][][Set ID][][Data][Cr] Δεδομένα: 00H προς 64H (τιμή δεδομένων) * Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων", σελ. A7 Αναφορά λήψης [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x] 41. Language (Γλώσσα) (Εντολή: f i) ► Ρύθμιση της γλώσσας OSD (On Screen Display – Ενδείξεις επί της οθόνης). Μετάδοση [f][i][][Set ID][][Data][Cr] Δεδομένα 0: Αγγλικά 1: Γαλλικά 2: Γερμανικά 3: Ισπανικά 4: Ιταλικά 5: Πορτογαλικά 6: Κινεζικά 7: Γιαπωνέζικα 8: Κορεάτικα 9: Ρωσικά Αναφορά λήψης [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x] Α26 RS-232C Έλεγχος πολλών προϊόντων Πρωτόκολλο εκπομπής/ λήψης 42. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 32VS10MS

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 32VS10MS.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag