οδηγίες χρήσης LG 42LD320B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 42LD320B Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 42LD320B θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 42LD320B


LG 42LD320B : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (25136 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 42LD320B

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. www. lg. com Επιτοίχια βάση στήριξης (πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά) RW120 RW230 AW-47LG30M (22LD3***) (26/32LD3***) (32/37/42LD3***) Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Βοηθητικά εξαρτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής USB. . . . . . . . . . . . . . . 44 Λίστα ταινιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Λίστ. [. . . ]  Όταν πατάτε το κουμπί Pause (II) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί Pause (II) ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. Κατά την αναπαραγωγή, Όταν πατάτε το κουμπί REW(◄◄) αναπαράγεται το προηγούμενο αρχείο μουσικής. Όταν πατάτε το κουμπί FF(◄◄) αναπαράγεται το επόμενο αρχείο μουσικής. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακινηθείτε στη Λίστ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας (ανατρέξτε στη σελ. Μόνο η επιλογή Απενεργοποίηση/Κλείσιμο οθόνης λειτουργεί από τη Λίστα ταινιών, τη Λίστ. και τη Λίστα μουσικής. Προβολή του μενού Επιλογή. ■■ Όταν πατάτε το κουμπί Πίσω ενώ η αναπαραγωγή μουσικής βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκρύπτεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής που είναι σε λειτουργία και προβάλλεται μόνο η λίστα μουσικής. ■■ Όταν πατάτε το κουμπί Έξοδος κατά την προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν θα επιστρέψει στην κανονική προβολή τηλεόρασης. ■■ Όταν πατάτε το κουμπί Έξοδος ενώ η μουσική έχει σταματήσει ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει στην κανονική προβολή τηλεόρασης. ■■ Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή > κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε ένα δρομέα που επισημαίνει τη θέση στην οθόνη. ◄◄ / ►► ΠΡΑΣΙΝΟ  ENERGY SAVING  MENU 72 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB ή <> ■■Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση αναπαραγωγής ήχου, Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου. Επανάληψη Τυχαία ◄ ◄ Ενεργ/νο Απενεργ/νο ► ► Προηγούμενο 1 2  Επιλέξτε Επανάληψη ή Τυχαία. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB 73 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB ■■Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο, Ρύθμιση ήχου. Λειτουργία ήχου Αυτόμ. ένταση Λειτουργία καθαρής φωνής II Ισορροπία 0 ◄ ◄ ◄ ◄ Στάνταρ Απενεργ/ο Απενεργ/νο L ► ► ► R ► Προηγ. 1 2  Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής ΙΙ ή Ισορροπία. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 96 έως 101) 74 ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ USB ■■ Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το πλαίσιο πληροφοριών αναπαραγωγής (όπως φαίνεται παρακάτω) θα κινείται σαν προφύλαξη οθόνης. ■■ Η "Προφύλαξη οθόνης"; Η προφύλαξη οθόνης έχει σκοπό να αποτρέψει την καταστροφή των pixel της οθόνης, εξαιτίας της παραμονής μιας στατικής εικόνας στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 002. B02. mp3 ► 00:31 / 04:04 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ►►Μουσική που έχει καταστραφεί ή έχει παραφθαρεί δεν αναπαράγεται, αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στο χρόνο της αναπαραγωγής. ►►Μουσική που έχετε κατεβάσει από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν αρχίζει να αναπαράγεται, αλλά δείχνει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής. [. . . ] Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b) (Είσοδος κύριας εικόνας) ►► Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα. Μετάδοση [x][b][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr] Δεδομένα Δομή MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Εξωτερική είσοδος Εξωτερική είσοδος 22. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g) ►► Για τη ρύθμιση του φωτισμού. Μετάδοση [m][g][ ][Set ID][ ][Δεδομένα][Cr] Δεδομένα Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x] : δεδομένα Ελάχ. : 00 έως Μέγ. : 64 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 Αριθμός εισόδου Δεδομένα DTV Αναλογική AV Component RGB HDMI Αριθμός εισόδου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Δεδομένα Είσοδος 1 Είσοδος 2 Είσοδος 3 Είσοδος 4 Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Δεδομένα][x] 134 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ Οι ακόλουθες εκτελέσιμες βιβλιοθήκες GPL και οι βιβλιοθήκες LGPL και MPL που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν υπόκεινται στις άδειες χρήσης GPL2. 0/LGPL2. 1/MPL1. 1: ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ GPL: Linux kernel, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, lzo, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL: directFB, glib, glibc, gconv, iconv ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ MPL: Cairo, Nanox Η LG Electronics σας παρέχει τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος διανομής, το κόστος του πολυμέσου, την αποστολή και την παράδοση, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στην LG Electronics : opensource@lge. com Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία διανομής του προϊόντος από την LG Electronics. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 42LD320B

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 42LD320B.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag