οδηγίες χρήσης LG 42LM615S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG 42LM615S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG 42LM615S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG 42LM615S


LG 42LM615S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6849 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG 42LM615S (61987 ko)
   LG 42LM615S (112698 ko)
   LG 42LM615S (37647 ko)
   LG 42LM615S (20477 ko)
   LG 42LM615S (18237 ko)
   LG 42LM615S (12013 ko)
   LG 42LM615S (60971 ko)
   LG 42LM615S (11179 ko)
   LG 42LM615S (20477 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG 42LM615S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Οδηγός χρήσης Πρόκειται για 「Οδηγός χρήσης」 που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο του οδηγού υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της ποιότητας. ❐❐Για ορισμό αγαπημένων προγραμμάτων SETTINGS ➾ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ➙ Ταξ/ση προγρ. 1 Πατήστε το κουμπί Q. MENU στην οθόνη Ταξ/ση προγρ. και επιλέξτε Αγαπημένη ομάδα. 2 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα. 3 Πατήστε το κουμπί FAV. [. . . ] • Ενεργ/νο : Ο ήχος αναπαράγεται από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης. ❐❐Για χρήση της Ψηφιακής εξόδου ήχου SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ψηφ. έξοδος ήχου [Ανάλογα με το μοντέλο] Στοιχείο Ρυθμίζει την Ψηφιακή έξοδο ήχου. Είσοδος ήχου Ψηφιακή έξοδος ήχου PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM Αυτόματα PCM MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC Όλες ❐❐Ρύθμιση ήχου DTV SETTINGS ➾ ΗΧΟΣ ➙ Ρύθμιση ήχου DTV Όταν ένα σήμα εισόδου αποτελείται από διαφορετικά σήματα ήχου, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε. Αν έχετε επιλέξει AΥΤΟΜΑΤΑ, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG και ο ήχος παράγεται στην πρώτη μορφή ήχου που υποστηρίζεται. ✎✎ Για την Ιταλία μόνο, η σειρά αναζήτησης είναι HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital. ✎✎ Αν η επιλεγμένη μορφή ήχου δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιείται κάποια άλλη μορφή ήχου. ❐❐Για επιλογή της εξωτερικής εισόδου Πατήστε το κουμπί INPUT. Επιλέγει την εξωτερική είσοδο. ✎✎ Επεξεργασία ονόματος συσκευής: Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της εξωτερικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική θύρα εισόδου. ❐❐Για χρήση της λειτουργίας SIMPLINK Η SIMPLINK είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε με εύκολο τρόπο διάφορες συσκευές πολυμέσων, με χρήση μόνο του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης μέσω του μενού SIMPLINK. 1 Συνδέστε το τερματικό HDMI IN της τηλεόρασης και το τερματικό εξόδου HDMI της συσκευής SIMPLINK χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. • [Ανάλογα με το μοντέλο] Στις μονάδες οικιακού κινηματογράφου που διαθέτουν λειτουργία SIMPLINK, συνδέστε τα τερματικά HDMI όπως περιγράφεται παραπάνω και χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την Οπτική ψηφιακή έξοδο ήχου της τηλεόρασης με την Οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου της συσκευής SIMPLINK. 2 Επιλέξτε INPUT ➾ SimpLink. Εμφανίζεται το παράθυρο μενού SIMPLINK. 3 Στο παράθυρο Ρύθμιση SIMPLINK, επιλέξτε Ενεργοποίηση της λειτουργίας SIMPLINK. 4 Στο παράθυρο μενού SIMPLINK, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε. ✎✎ Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή μόνο με συσκευές με το λογότυπο SIMPLINK. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή διαθέτει το λογότυπο SIMPLINK. ✎✎ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SIMPLINK, πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMIⓇ υψηλής ταχύτητας (στο οποίο έχει προστεθεί η λειτουργία CEC (Consumer Electronics Control)). Τα καλώδια HDMIⓇ υψηλής ταχύτητας έχουν τον ακροδέκτη αρ. 13 συνδεδεμένο για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συσκευών. ✎✎ Εάν επιλέξετε άλλη είσοδο, η συσκευή SIMPLINK θα σταματήσει. ✎✎ Εάν χρησιμοποιείται και κάποια άλλη συσκευή τρίτου κατασκευαστή με τη λειτουργία HDMI-CEC, η συσκευή SIMPLINK μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά. ✎✎ [Ανάλογα με το μοντέλο] Εάν επιλέξετε ή πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή πολυμέσων από τη συσκευή μέσω μιας λειτουργίας οικιακού κινηματογράφου, τα Ηχεία HT συνδέονται αυτόματα. Φροντίστε να κάνετε τη σύνδεση με οπτικό καλώδιο (πωλείται ξεχωριστά) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των ηχείων HT. ❓❓Περιγραφή της λειτουργίας SIMPLINK • Άμεση αναπαραγωγή : Ξεκινά άμεσα την αναπαραγωγή από τη συσκευή πολυμέσων στην τηλεόραση. • Επιλογή συσκευής πολυμέσων : Επιλέγει άμεσα την επιθυμητή συσκευή μέσω του μενού SIMPLINK για άμεσο έλεγχο από την οθόνη της τηλεόρασης. • Αναπαραγωγή δίσκου : Διαχειρίζεται τη συσκευή πολυμέσων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. • Απενεργοποίηση όλων των συσκευών : Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, απενεργοποιούνται και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές. • Ενεργοποίηση συγχρονισμού : Όταν ο εξοπλισμός με τη λειτουργία SIMPLINK που είναι συνδεδεμένος στον ακροδέκτη HDMI ξεκινά την αναπαραγωγή, η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα. • Ηχεία : [Ανάλογα με το μοντέλο] Επιλέξτε είτε τα ηχεία της μονάδας οικιακού κινηματογράφου είτε τα ηχεία της τηλεόρασης. SETTINGS ➾ ΕΙΚΟΝΑ ➙ Εξοικονόμηση Ενέργειας Εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης. • Αυτόματο : Ο αισθητήρας της τηλεόρασης ανιχνεύει τον φωτισμό του περιβάλλοντος και ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. [. . . ] Όταν οι συνδέσεις δεν είναι ασφαλείς, οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. • Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή και το καλώδιο USB είναι έκδοσης 2. 0 ή νεότερης. ꕢꕢ Δεν λειτουργεί με συσκευή αποθήκευσης USB. ❐❐Προβλήματα ήχου SETTINGS ➾ Υποστήριξη πελατών ➙ Δοκιμή ήχου Εκτελέστε πρώτα μια δοκιμή ήχου για να επιβεβαιώσετε ότι η έξοδος σήματος ήχου είναι κανονική. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα με το δοκιμαστικό ήχο, ελέγξτε τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές και το εκπεμπόμενο σήμα. ꕢꕢ Στην οθόνη εμφανίζεται εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος. • Ελέγξτε άλλα τηλεοπτικά κανάλια. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG 42LM615S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG 42LM615S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag