οδηγίες χρήσης LG A12AHD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG A12AHD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG A12AHD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG A12AHD


LG A12AHD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2922 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG A12AHD (3207 ko)
   LG A12AHD (4506 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG A12AHD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] PORTUGUS NEDERLANDS POLSKI MAGYAR www. lg. com ̷fi ^̷> > < ê A. < ʿȷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ^< < fi~ ۷. . . . . 6 ^< < fi~ η^> ¤ٷ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 TM, Ϸ ٷ fi > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . >~ ۯΤ~ ԰fi . . 7 ^Τ~ ӿ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Τ~ ϯ>~ >~. . . . . . . . . . 8 ^< ӿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . >~ ۯΤ~ >. . . . . 9 ~ ӷ ۿ ~ ̷ٷ>~. . . . . . . . . . . . 9 ̷ ¯< TM<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 i~ >~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ̷ ¯<. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ٿٷ >~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 > <~ ڷ~ . . . . . . 12 fi̷ > (٤ fi ȷ , , ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 > fi̷~ Ϸ<~ (٤ >~ i̷~) . . . . . . . . . . . 12 > ٷ>~ , , ~ / i̷~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 > ηi NEO PLASMA (Էfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 fi̷~ ηifi~ (Էfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ٿٷ >~ , , ~ fi Ӥȷ~ (Էfi). . . . . . 14 TM . . . . . . . . . . . . . . . 14 < ηٿٷ >~ . . . . . 15 i ~ ڤ۷~ ڷ~ . . . . . . . . . . . . 15 i ̤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 < οi~ / fiȷ~ ηi~ <~ ڷ (Էfi). . . . . 16 ٿٷ >~ >~ ڷ. . . . . 16 > fi̷~ ·>~ . . . . . . 16 . [. . . ] PLASMA () ٿٷ >~ >ٷ ȷ ӷ < ȷ< ~ >~ ηi plasma. TM TM TM () >ٷ ȷ ηifi ~ i<~ fiȷ~ fi̷ > < fi̷ Ϸ< ηi~ ~ <~ ڷ. XTM LCD TM() >ٷ ȷ i ~ ^fiٷ~ ~ ifi~ LCD ȷ ӷ < ~ >~ ӷڿٷ ̷ ο^ ̤~ ^ , < > 2nd F ٷ η Ӥȷ > ~ ~ >~. ȷ ӷ > < > 2nd F η , ȷο i ^i> ̿^~ ¿ ڷ> fi ٿ fi 10 fiٷ. ڷ ӷ<~ ~ ٷ ¿^ (ȯ<) 10 ̷fi ^̷> >~ <~ ٿٷ >~ 1 < START/STOP (ӷ / ȷ<) ȷ ӷ i > ӿ. TM > fi i > <~ Ȼ. 1 3 4 ON 2 > ٿ ¯> η < > ~ ηٿٷ~ >~. i ڿ ٿ >, ηٿٷ >~ ٷʤٷ ηi , ~. 2 fi̷ Ϸ< < ڷ ̷ (fi >~ ̷~) fi̷ > (٤ fi , , ~) fi̷ Ϸ< (٤ >~ i̷~) 3 ȷ > , , ~ < i̷~ > i< ^< iڷ> ٷ~ ٷ TM TMTM . ȷ , , , iڷ> > ӷ > fi 18C ^~ 30C η ȷ i̷ fi 16C ^~ 30C. ȷ ӷ < iڷ> ȷ ӷ iڷ> 4 i> ٷٷ <ڷ ¯<. > ӷ Ϥ ٷٷ <ڷ ٤ڷ , <̷ٷ: ÷<, ۷>, , , < η CHAOS ٷ~ TM TM TM TM. i ڿ ٿ >, ηٿٷ >~ ٷ <ڷ Ͽ. ڷ~ CHAOS ٷٷ <ڷ >ӷ <. ٷٷ <ڷ >ӷ ۷>. ٷٷ <ڷ >ӷ , , <. fi~ ڷ~ CHAOS logic o ȷ >i ȿ~, < TM TM TM TM η i> ηٿٷ >~ CHAOS. TM < >, ڷ~ ۿ ۷ fi ڿ fi̷ Ϸ< ~ ٷٷ~ <ڷ ^ӷ < CHAOS. â TM 11 >~ <~ > <~ ڷ~ ٿ > <~ ڷ~ o Ϥ ηٿٷ ڷ~ TM TMTMTM TM, ԰fi ӿ ӷ > > ڷ~. i> ̿^~ iڷ> ^̷> η fi ~ <~ ڷ η ηٿٷ ȷ ڷ, , ~ iڷ>~ ڷ> ^̿. TM < >^, ^fi, i iڷ>~ ʷ>ٷ ¯< η > ӷ Ϥ iڷ> ^̷>. o ٿ > <~ ڷ~, fi~ ~ <~ ڷ i>ٷ fi̷ٷ ӿ fii , >~ ȯ> ڤ۷ ηٿٷ iڷ>~ ^̷>, ηٿٷ ^̷> ӷ ȷ>ٷ < η fi̷ η ~ ԯ~ , , < ڷ>. < ڷ ȷ ӷ < ηٿٷ <~ ڷ~ i< ٷ , <̷ٷ 1, η 2 η 4 (> ηٿٷ >~) fi̷ >~ (fi ٤ ~) TM < ηٿٷ >~ ڷ̷< i iڷ>~ η ٷٷ <ڷ i>ٷ fi̷ٷ fi < < Ϥ , ~ ۯ۷~ iڷ>~ ^̷>. TMTM : > ӷ > ڷ̷< iڷ> i~ η ٷٷ ^ <ڷ < ηٿٷ >~. ̷ > fi^~ i, Ͽ fi̷ fi οȷ ηٿٷ >~. Auto ȷ ӷ < fi̷ > i< ٷ , <̷ٷ 1, η 2. (> ηٿٷ >~) > fi̷~ Ϸ<~ (٤ >~ i̷~) fi̷ > >ӷ , ο > , , ~ < i̷~ ̷. Ͽ ηٿ ȿȷ ~ >~ <~ ̷ Ͽ fi̷ٷ ηٿٷ >~ ȷ ӷ ȷ< iڷ> fi 2C ۯ iڷ> i~. fi̷ Ϸ< ȷ ӷ < > i< ٷ , <̷ٷ 1, 2, 3 η 4 (> ηٿٷ >~) 12 ̷fi ^̷> >~ <~ > ٷ>~ , , ~/i̷~ > ٷ>~ , , ~ > ӷ i> ȷ , , ^̷> <ڷ fiٷ ^< iڷ> >ӷ , , <. Yٷ < > >ӷ ̤, ̷fi > ηٿٷ , , ~ ͷο , , < ٷٷ <ڷ η iڷ> i~ 18C ȷ 30 ٿ ȷ ٷ> η ̷< , , . ٿ > fi, > ٷ>~ i̷~ (ȷi fi ̤ӷ ٤Ϸ) i̷> ^̿ <ڷ > <ڷ ͷο , , < ٷٷ η iڷ> i~ ~ 30C ȷ 60 ٿ. ȷ ӷ Ͽ fi > ٷ>~ , , ~ > , , ~ , , < ٷٷ <ڷ, < TM TM (JET COOL) < TM TM TM TM < TM TMTM . > ٷ>~ , , ~ > ӷ i> ηٿ ~ >~ i̷~ < fi̷~ >~. TM >^ ٤ ӷϿ, Art Cool η Art Cool Wide (fi Deluxe), > ӷ < > ٷ>~ i̷~ ٷ~ TM TM ȷ > i̷~. ٤Ϸ Art Cool η Art Cool Wide > ~ Τ~ >~ ηٿ ȿȷ ~ >~ , , ~/ i̷~, ȷ ۯ< , , η i̷. > ηi NEO PLASMA (Էfi) > Plasma >ӷ ȷ ¯> ӷٯi> fi LG ȷ Ϸ< fi ο ڷο ȯ> > ڷ, ڿٷ~ ӷ Ͽ̷ fi fiȷ , , <~ fi~. [. . . ] ӿ i ڿ ڤ~ ӷ ˯fi <̷ () η < ϯ> (2) i ӷ, , < 4 ڤ~. ӿ i ڿ ڤ~ ӷ ˯fi <̷ () η < ϯ> (1) i ӷ, , < 4 ڤ~. 16 ̷fi ^̷> TM< η ۤ, ~ TM< η ۤ, ~ Ϥ ȷ< > <~, < ȷ > Ӥȷ~ <̷~, Ӥ ȷfi ʷ>~ ̷~ η , η fi >. ^< ӿ i> ӿ ӷ ̷Ϸfi, fi >. ӷ ηϤ ȿ ~ ʿ~ ̷. P ow der G asoline >ڷ ڷ >ڷ ڷ >^ fi fi Ϥ̷ i ڤ ӷ Ϥٷ η ӷ ηi>ٷ > ڿ οi 2 , ̿~ < ۯfiڷ ¿ ȿٷ. TM ηϿ ȿ ٿ η Ӥȷ i< ٷ >ڷ i ~. >ڷ Plasma >ڷ Ͽ̷ >^ fi > ڷ Ϥ̷ i ڤ ӷ Ϥٷ η ӷ ηi>ٷ > ڿ οi 3 <~ < ۯfiڷ ¿ ȿٷ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG A12AHD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG A12AHD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag