οδηγίες χρήσης LG ASUW126BUS0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG ASUW126BUS0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG ASUW126BUS0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG ASUW126BUS0


LG ASUW126BUS0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3701 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG ASUW126BUS0 (3278 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG ASUW126BUS0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] http://www. lgservice. com LG LG ̷fi â TM ~: > PORTUGUS NEDERLANDS POLSKI MAGYAR TM ڷη ȷ, > < ο η ~ fi ηٿٷ η > ̷ ^̷>. ڷη> ӷ ȷ< > < ȷ < ӷڿ, ȷ, ο > <~ ̷ TM ê A. < ʿȷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ^< < fi~ ٷۯ̷<. . . . . 6 ^< < ^> ٷ~. . . 6 TM, Ϸ ٷ fi > <~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 C. >~ ԰fi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ^Τ~ TM¤~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ~ OE~ >~ . . . . . . . . . . . . . 7 ^< TM<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 D. [. . . ] - fi2 TM TM / TMTM > < < , , > (Jet Cool) > < , , < ٿ , , ) - fi3 ( fi1) TM TMTMTM TM > fi fi ٿ <. ( fi2) ( fi3) Rational : - fi1 TM TMTMTM TM > fi fi ٿ <. - fi2 fi > > fi > < fi < < > > (fi , , > i ) > JET COOL > < < < , , . > Jet Cool i > < > , , , 10 ̷fi >~ fi~ >~ 1 Ȥ < ON/OFF ȷ ӷ < <. < i ٷi> ӷ . ON/OFF 2 > ο̷ ¯> η Ȥ < ηٿٷ >~. i ڿ Ȥ <, ηٿٷ >~ Ͽ ^ӷ ηi , ~. MODE fi̷ < ̷ (fi Ϸ< ڷ ȷ ٤ > ڷ fi̷ > (Էfi) , , > i̷~) fi̷ Ϸ< (Էfi) 3 i> i< ^< iڷ> ȷ , , < i̷ Ȥٷ~ ٷ TMTM TMTM . ȷ , , i̷ > ӷ > ӿ۷ ~ 18C~30C η ȷ i̷ ~ >ӷ 16C~30C. TEMP 4 i> ٷٷ <ڷ ¯<. > ӷ > ٷٷ <ڷ , <̷ٷ: <, ۷>-<, ۷>, ۷>-, , <, , , < η fi~ ڷ~ Ȥٷ~ TM TMTM TM TM. i ڿ Ȥ <, ηٿٷ ~ ٷٷ~ <ڷ Ͽ ^ӷ i , ~. FAN SPEED fi~ ڷ~ <̷ 1 (÷fi~) <̷ 2 (۷>~ ÷fi~) <̷ 3 (۷>~) <̷ 2 (۷>~ , , fi~) <̷ 2 (, , fi~) fi~ ڷ~ ȷ > ڤȷ >i, Ȥ TM TMTM TM TM η i> ηٿٷ ڷ. TM < ηٿٷ, ڷ~ ۿ fi^~ > < ڷ fi̷ Ϸ< ~ ٷٷ~ <ڷ. â TM 11 >~ > fi̷~ Ϸ<~ (Էfi) > < >ӷ , < > i̷~ < , , ~ ȷ ̷fi. ٿ ȿȷ <~ ~ >~ <~ ٷ, ηٿٷ >~ fi̷ٷ ȷ ӷ ȷ< iڷ> ٷ ^ 2C ۯ i ~ iڷ>~. MODE fi̷ > (Էfi) <ȷ ٤ ~> iڷ> η ٷٷ <ڷ >ٷ fi̷ٷ fi ~ Ϥ~ , ڷ̷< iڷ> ^̷>. Ϥ ^fi ^ < . ^fi >i 2 1 fi 0 -1 ڿ fi -2 fi TEMP <ȷ ٤ ̷~> > ӷ > i< iڷ> η ٷٷ ~ ٷٷ~ <ڷ ^ i ~ iڷ>~: 18~30C. TMTM : > ӷ > ڷ̷< ifi iڷ> η ٷٷ <ڷ < ηٿٷ >~. ̷ > fi^~ >ӷ ifi, ٷ, > ^ӷο > ηٿٷ. < > ڷ~ ٿ ȿȷ ~ <~ >~ ڷ~ Ϥ ηٿٷ ڷ~ TM TMTMTM TM, ԰fi ӿ > > ڷ~. i> fi̷ٷ iڷ> ^̷> η < ڷ η ηٿٷ ȷ ڷ, , ȯ ڤ۷ iڷ> ^̷>. TM < >^, ^fi, ifi iڷ> ʷ>ٷ ¯< η > ηfi~ ӷ Ϥ iڷ> ^̷>. ٿ > <~ ڷ~, >ٷ fi̷ٷ ٷٷ <ڷ ^ӷ , fii ٷ>ٷ ڤ۷ ηٿٷ ~ iڷ>~ ^̷>, ηٿٷ ^̷> ӷ ȷ>ٷ < η fi η < ԯ<. MODE 12 ̷fi >~ > >~ ڷ > < > ڷ ^>~ , , < i̷. fi~ i> > ڷ > ӷ Ϥ ٷٷ <ڷ Ȥٷ~ TM TM TM TM. MODE TMTM : ٿ ȿȷ <~ ~ >~, ӿ, Ͽ̷. > fi̷ i ٿ > fi̷ i, > ӷ ʷi> ڷ> ̤ ~ ^Τ~ ӿ~ ٿ > , , ~ < > <~ ڷ~. ȷ< ڿ >ٷ <, ^fi~ <ڷ~ ͷi> ӷ > ȷ > 30 ٿ ^ο ^>~ > , , ~ < ڷ~. < ͷӿ < fi̷ i, > < ٷ. TMTM ٿ > fi̷ i, >ٷ fi < /FF, < Plasma η < fi̷ i. ٿ ȿȷ <~ ~ >~ ӿ, ϯ> ˻. > ͷ PLASMA (Է<) > Plasma >ӷ > ¯> <i fi LG ȷ < ^ ^ ^fi ڷ > fi~ Ͽ̷ fiȷ , , <~ fi~. fi Ͽ̷ ηٷڤ η >^~ ~ ~ ȷ ӷ ڤ ηifi η fi ڷ. > Ϳ~ Ͽ̷ > ӷ < Ȥٷ~ PLASMA ¯<. Ȥٷ~ ͷӿ i < >. PLASMA TMTM > < > ӷ i> ȷ< ηٿٷ >~ η ٷٷ <ڷ Ȥٷ~ < plasma. ٷ Ȥٷ~ < plasma < < on/off. â TM 13 >~ > ~ fi~ Ӥȷ~ (Էfi) > , , ~ fi~ Ӥȷ~ > ӷ < Ӥȷ > , , ~, ȷ> > ӷ > ο i>ٷ~ fi ۷<~ ̷~ ^ӷ Ϸ< fi η iڷ> η i>ٷ~ fi̷ٷ i< iڷ>. 1. [. . . ] ~ Premium ~ Rational < >/ > < >/ > ٤ , , ~ fi~ >~ ٷ ^ <ڷ i iڷ>~ , , < 22C . < 21C ̷ , , < 24C ̷< > ٿ ȿȷ ~ TMTM TM, < > ηٿٷ , , ~ , , < ٷٷ <ڷ, Ϳٷ fi iڷ> ^̷> η ·ӷʤٷ 18 ٿ. ٿ ȿȷ ~ ̷<~ >~, ¿ i> <̷ fi ¯<, < > ^ӷ ~ i>~ ¯>. i ӷ < < >, Ȥ η ڷ< ̤ < ON/OFF ȷ 3~5 fiٷ η Ӥȷ i > ӷ <~ 1 . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG ASUW126BUS0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG ASUW126BUS0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag