οδηγίες χρήσης LG CC18AWR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG CC18AWR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG CC18AWR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG CC18AWR


LG CC18AWR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2243 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG CC18AWR (1931 ko)
   LG CC18AWR (2159 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG CC18AWR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , fiٷ ٷ>ٷ ^ӷ ~ fii~ >~. TM TM , fi ifiٷ iӿ < , ڷ̷. , fi ifiٷ ڷ̷ < iڿ~. s ̷> ^ , fi^ ٷ fi > >ӷ ٤~ >ٷ ڷο^. , ^i> fi i ο. , ^i> fi > ~ >~. TM > ٷ > ^̤ > η ^̤ η. گ >~ >~ ȷ ~ Τ~ >~, ^< fi^, ^< < ̤ ¯fi, < ӷ ̤ TM, ~. [. . . ] TM >^ η ο~ ~ ¤~ ¯<, Ͽ i ~ < , > ¯fi~ ۷~. i~ >~ 1. ڤ ӷ گ ηӤӷ fi ٷ ~. 8 ̷fi >~ ¯< < i > fi^ fii . TMTM/TMTM > >/> ӿ fi < TM TMTMTM TM > < > TMTM TMTM > < i > ^ >. TM TM TM TM > < < , < <, > - <, > , > -, , <, , , < fi . TMTM > i > ^ >. fi > > fi > < fi < < > > (fi , , > i ) > á ( i) > fi ڤ / <. TM TM > i , > ^ >^ LED â TM 9 >~ < i > fi^ fii . fi < TM TMTMTM TM > fi fi ٿ <. JET COOL/JET HEAT BUTTON > < < , , i , , < . < , , /i (Jet Cool/Jet Heat) > < , , < . fi > > fi > < fi < < > > (fi , , > i ) > 10 ̷fi >~ fi~ >~ 1 Ȥ < ON/OFF ȷ ӷ < <. < i ٷi> ӷ . ON/OFF 2 > ο̷ ¯> η Ȥ < ηٿٷ >~. i ڿ Ȥ <, ηٿٷ >~ Ͽ ^ӷ ηi , ~. MODE fi̷ Ϸ< fi̷ > (ϷϿ ̷ο) fi̷ Ϸ< (OEӷ ̷fi) < ڷ ̷ (fi ȷ ٤ > ڷ , , > i̷~) 3 i> i< ^< iڷ> ȷ , , < i̷ Ȥٷ~ ٷ TMTM TMTM . ȷ , , i̷ > ӷ > ӿ۷ ~ 18C~30C η ȷ i̷ ~ >ӷ 16C~30C. TEMP 4 i> ٷٷ <ڷ ¯<. > ӷ Ϥ ٷٷ <ڷ ٤ڷ , <̷ٷ: <, ̤, , , < η fi~ ڷ~, ٷ~ TM TM TM. i ڿ Ȥ <, ηٿٷ ~ ٷٷ~ <ڷ Ͽ ^ӷ i , ~. FAN SPEED fi~ ڷ~ <̷ 1 (÷fi~) <̷ 2 (۷>~) <̷ 3 (, , fi~) fi~ ڷ~ ȷ > ڤȷ >i, Ȥ TM TMTM TM TM η i> ηٿٷ ڷ. TM < ηٿٷ, ڷ~ ۿ fi^~ > < ڷ fi̷ Ϸ< ~ ٷٷ~ <ڷ. â TM 11 >~ > fi̷~ Ϸ<~ (OEӷ ̷fi) > < >ӷ , < > i̷~ < , , ~ ȷ ̷fi. ٿ ȿȷ <~ ~ >~ <~ ٷ, ηٿٷ >~ fi̷ٷ ȷ ӷ ȷ< iڷ> ٷ ^ 2C ۯ i ~ iڷ>~. MODE fi̷ > (ϷϿ ̷ο) TM < >, ηٿٷ ηi>ٷ fi̷ٷ fi fi ^̷, ^ӷ ڤ۷ iڷ> η ̤ ^< ӿ. MODE < > ڷ~ ٿ ȿȷ ~ <~ >~ ڷ~ Ϥ ηٿٷ ڷ~ TM TMTMTM TM, ԰fi ӿ > > ڷ~. i> fi̷ٷ iڷ> ^̷> η < ڷ η ηٿٷ ȷ ڷ, , ȯ ڤ۷ iڷ> ^̷>. TM < >^, ^fi, ifi iڷ> ʷ>ٷ ¯< η > ηfi~ ӷ Ϥ iڷ> ^̷>. ٿ > <~ ڷ~, >ٷ fi̷ٷ ٷٷ <ڷ ^ӷ , fii ٷ>ٷ ڤ۷ ηٿٷ ~ iڷ>~ ^̷>, ηٿٷ ^̷> ӷ ȷ>ٷ < η fi η < ԯ<. MODE 12 ̷fi >~ > >~ ڷ > < > ڷ ^>~ , , < i̷. fi~ i> > ڷ > ӷ Ϥ ٷٷ <ڷ Ȥٷ~ TM TM TM TM. MODE > fi̷ i ٿ > fi̷ i, > ӷ ʷi> ڷ> ̤ ~ ^Τ~ ӿ~ ٿ > , , ~ < > <~ ڷ~. ȷ< ڿ >ٷ <, ^fi~ <ڷ~ ͷi> ӷ > ȷ > 30 ٿ ^ο ^>~ > , , ~ < ڷ~. < ͷӿ < fi̷ i, > < ٷ. TMTM ٿ > fi̷ i, >ٷ fi < /FF, < Plasma η < fi̷ i. ٿ ȿȷ <~ ~ >~ ӿ, ϯ> ˻. > ͷ PLASMA > Plasma >ӷ > ¯> <i fi LG ȷ < ^ ^ ^fi ڷ > fi~ Ͽ̷ fiȷ , , <~ fi~. fi Ͽ̷ ηٷڤ η >^~ ~ ~ ȷ ӷ ڤ ηifi η fi ڷ. > Ϳ~ Ͽ̷ > ӷ < Ȥٷ~ PLASMA ¯<. Ȥٷ~ ͷӿ i < >. PLASMA TMTM > < > ӷ i> ȷ< ηٿٷ >~ η ٷٷ <ڷ Ȥٷ~ < plasma. [. . . ] ڷη ^< ¯fi <~ / fi^ > ٤ȷ >^ LED ʿ~ TMʿ̷~ (> ڿ) 2 . 2 . 2 . â TM 19 TM< η TM, ~ TM, Ϥ~ >~ , ̿^. < fi η <̷! ̷fi > ӷ > ηο fiٷ: fi, ̷ iӤ~ >~ s ̷fi >ӷ ̤ > ̷fi ӿ > s ʿȷ >ӷ η̤ / ȷfi~ ̷~ >ӷ , ڷ^̤~ s ۯ~ ӷ ο , ^i> fi > ̷ >ӷ <^~ i̤ ԯ< >. Ϥ >ٷ / > ~ ʿ~ > η ηٷ< >ٷ < ·ӷʤ ȷfi. fi~ ηٷٷi> ̷, ̤ 3 ٿ ȷ ӷ < ͷӿ ̷fi η ȷ ӷ ڷ> , ڷ^̷ ~ fi^~ <. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG CC18AWR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG CC18AWR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag