οδηγίες χρήσης LG HR822T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG HR822T Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG HR822T θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG HR822T


LG HR822T : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (12582 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG HR822T (11449 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG HR822T

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Ελληνικά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™/ DVD με ενσωματωμένο HDD & HD Tuner Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. HR822T / HR825T www. lg. com Εκκίνηση 3 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Μ. ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1Μ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. [. . . ] 2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και μετά πατήστε το κόκκινο κομβίο (R). Το κόκκινο εικονίδιο του χρονιστή θα εμφανιστεί και το πρόγραμμα θα απομνημονευτεί από την συσκευή εγγραφής. Μπορείτε να ελέγξετε τον προγραμματισμό στο μενού της Λίστας με του Χρονιστές Εγγραφής (βλέπε σελ. 3. Για να εκκινηθεί ο χρονιστής εγγραφής, επιλέξτε το πρόγραμμα και μετά πατήστε το κόκκινο κομβίο (R). Το κόκκινο εικονίδιο του χρονιστή θα εξαφανιστεί. Τώρα/Επόμ. : Η οθόνη εμφανίζει τα τρέχοντα και τα επόμενα προγράμματα. 8 ημέρες : Η οθόνη εμφανίζει προγράμματα εντός 8 ημέρων. 4 Λειτουργία Για την πλοήγηση ανάμεσα στα προγράμματα των Οδηγών Χρησιμοποιήστε το W/S/A/D στο τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε στη καθοδηγητική οθόνη. Μπορείτε να μετακινηθείτε πιο γρήγορα ανάμεσα στα προγράμματα με την κύλιση από σελίδα σε σελίδα χρησιμοποιώντας τα κομβία PR (-/+) του τηλεχειριστηρίου. Κάθε κομβίο κυλά τη σελίδα πάνω ή κάτω. Χρησιμοποίηση της λειτουργίας ολίσθησης χρόνου χειροκίνητα Έχετε την δυνατότητα προσωρινής διακοπής μετάδοσης Live TV, και μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα αργότερα. Αυτό χρησιμεύει όταν λαμβάνετε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα ή επισκέπτη ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Παρακάτω είναι τα βήματα λειτουργίας όταν η επιλογή [Timeshift] είναι ρυθμισμένη σε [Χειροκίνητο]. 1. Πατήστε TIME SHIFT ενώ παρακολουθείτε κάποια εκπομπή στην τηλεόραση. Η συσκευή ξεκινά εγγραφή του τρέχοντος προγράμματος στον HDD. 2. Πατήστε M για να κάνετε παύση του προγράμματος που βλέπετε τώρα. 3. Πατήστε d για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα. Για να συντονιστείτε σε διαφορετικό κανάλι Χρησιμοποιήστε το W/S/A/D για να επιλέξετε ένα τρέχον κανάλι και μετά πατήστε ENTER (b). Μπορείτε να παρακολουθείτε το κανάλι. Για την προβολή του παραθύρου με όλες τις πληροφορίες Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες για το προβαλλόμενο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί INFO/MENU (m) για να εμφανιστεί το παράθυρο με όλες τις πληροφορίες. Για να βγείτε από το παράθυρο των πληροφοριών, πατήστε ξανά ENTER (b). 38 Λειτουργία Πατήστε TIME SHIFT για να εμφανιστεί η πρόοδος της ολίσθησης χρόνου. Πατήστε C/V για μετακινήσετε το σημείο εκκίνησης ή τερματισμού της ολίσθησης χρόνου. Πατήστε c/v για την αναπαραγωγή της ολίσθησης χρόνου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω γρήγορα. 4. Πατήστε Z για να ακυρώσετε την ολίσθηση χρόνου. Η ολίσθηση χρόνου δεν μπορεί να αποθηκευτεί ως εγγραμμένος τίτλος. yy Εάν δεν αλλάξετε κανάλι, η λειτουργία timeshift θα συνεχιστεί. yy Όταν εξέρχεστε από την λειτουργία DTV, η επιλογή Ολίσθησης Χρόνου διακόπτεται αυτόματα. Λ. χ. ) Βασικό μενού, Ισχύς απενεργοποιημένη, Κατάλογος Εγγραφής κλπ. [. . . ] HDMI OUT 576p 576p 720p 1080i 1080p / 24 Hz 1080p / 50 Hz 6 Παράρτημα Σύνδεση HDMI OUT yy Για την ρύθμιση της ανάλυσης 576i η πραγματική ανάλυση εξόδου του HDMI OUT θα αλλάξει σε 576p. yy Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται σε [Αυτόματο]. yy Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση. Σύνδεση VIDEO OUT Η ανάλυση της υποδοχής εξόδου VIDEO OUT εξάγεται πάντα σε 576i. Παράρτημα 73 Προδιαγραφές Γενικά Απαιτήσεις τροφοδοσίας Κατανάλωση ενέργειας Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Καθαρό βάρος (Κατά προσέγγιση) Θερμοκρασία λειτουργίας Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία Σύστημα τηλεόρασης Εγγραφή Τηλεόρασης Τύπος εγγραφής Μέσο που επιδέχεται εγγραφή Συνδέτες VIDEO OUT: HDMI OUT (video/audio) ANALOGUE AUDIO OUT DIGITAL OUT (COAXIAL) ANTENNA IN Θύρα USB Σύστημα Λέιζερ μήκος κύματος Σύστημα σήματος Απόκριση συχνότητας Αναλογία σήματος προς θόρυβο Αρμονική παραμόρφωση Δυναμική περιοχή Υποδοχή LAN Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB) Ημιαγωγός λέιζερ 405 nm / 650 nm Τυπικό σύστημα χρώματος τηλεόρασης PAL/NTSC 20 Hz έως 20 kHz (με δειγματοληψία 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz) Περισσότερο από 100 dB (μόνο για ακροδέκτες αναλογικής εξόδου) Λιγότερο από 0, 008% Περισσότερο από 95 dB Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX DC 5 V 0 500 mA 1. 0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, RCA υποδοχή x 1 19 ακίδες (τυπικό HDMI, Τύπου A) 2. 0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA υποδοχή (Α, Δ) x 1 0. 5 V (p-p), 75 Ω, RCA υποδοχή x 1 Είσοδος κεραίας, 75 ohms 4 pin (πρότυπη θύρα USB 2. 0) TS (Διάταξη Ροής Μεταφοράς) Σύστημα Εξωτερικού Δίσκου, (250 GB/500 GB), USB 2. 0 HDD AC 200-240 V, 50/60 Hz 30 W Περίπου. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG HR822T

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG HR822T.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag