οδηγίες χρήσης LG HT903WA

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG HT903WA Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG HT903WA θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG HT903WA


LG HT903WA : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (526 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG HT903WA (462 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG HT903WA

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] HT903WA-DP_BESPLL_GRE_3998 6/23/08 4:20 PM Page 1 ٤: HT903WA(HT903WA-DP, SH93WA-F/L/R/C/W, W93-T2) >~ HDMI ӷfi ÷ڷfi USB ڷ< ڿ, , < fi CD USB < ۷~. ӷڤ > 20 Full HD ͷfi >̷η (1080p) i 5. 1ch ez < < <~ Set Top Box ȷ̤ Ӥ HDMI. ӷڤ > 6 ڷi< Full HD (<~ < fi fiڷ, DVD η , , ȷ< < ^ٷ< , , <~ >ȷ~) fiٷ > 5. 1ch(ηӿȷ). fiӷ~ < ηٿٷ. ӷڤ > 13 ӷڤ > 18 >~ < fi < < ۷~ (MP3, fi <, . ) ӷڤ > 20 ٷ·̤ ȷ iPod Ͽ < fi iPod < . ӷڤ > 21 P/NO : MFL54563998 HT903WA-DP_BESPLL_GRE_3998 6/23/08 4:21 PM Page 2 Ͽ~ ʷ>~ TM ANOIETE KINYNOTM HEKTPOHIATM TM: TM TM ( TM TM) TMTM TM TM. TM TM TM. > >~ ڷ<~ ӷ , ~ ο^ , > , >ٷ ̤۷ ӷ >^ fi ӷ < < ȷ > ӷʿ^ ^ ٿ~ ̤۷ ·> ~ <~, > >ӷ ٿ η> ӷ ηϤ > i~. i̷fi ̤۷ ӷ >^ fii ӷ < < ۯο fi > <~ ̷ ȷ > η < (<) ~ <~. [. . . ] [New ()]: ۿ ӷ ڷ, , < ^fi ٷ~ ٷ iο <ڷ η Ӥȷ Ȥ ENTER. ^fi~ ԯ<~ Ϥ ӷ ^fi ȷ > ^ڷ< ԯ< ^~ > ηٷfiٷ~ ӷڷ^<~. fi ηi> ȷ<~ ԯ<~ ٷ <ȷ ٷ ȷ ӷ < ٷ DVD, ٷ > Ϥٷ fi fi >^̷. > ~ ~ ԯ<~ > 22. i>ٷ~ >~ < sound VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) η Dolby Pro Logic II > ӷ Ϥ Dolby Pro Logic II < < Virtual. Ȥ < VSM ȷ ӷ > virtual < < ȷ ӷ Ͽ ·̤ӷ > <. > > [BYPASS]: fi <̷ٷ < Multichannel Surround ӷڿٷ fi^~ ڷ>. < 2Ch > [PL II MOVIE]: > Movie >ӷ ȷ < > ^< fiڷ η > fiϷ ٷ ڿ̷ٷ ^> Dolby Surround. ٤̷ >ٷ ηi > <, > > fiٷ ¯^ < 5. 1-ηӷ. > [PL II MUSIC]: > Music >ӷ ȷ < ȷ< ^Τ~ ڷʤ~ <~. > [PL II MATRIX]: > Matrix >ӷ >ȷ > Music fi~ fi fi~ fi < ηi~ >ӷ ̤. > ӷ i> ȷ ӷ > ^ο <̷ٷ ӷ ٷ ο ӷ ʷ>ٷ ڷ. > Matrix > >~ ӷ , > fi̷ٷ <̷ٷ, fiٷ ȷ̿~ fi ^< ^< ڷ^< <, , FM > ӷ ηϤ ȷٷڷ̤ӷ ڷοӷϷ <̷ٷ fi ӷ fi ^<. ۯ iڷ> ȷ ^< ^< <, , > ӷ >ӷ ͷӷηfi~ < ^fi. > [ON STAGE (TM TM)]: <~ η ӷ ̤ <~ > [VIRTUAL]: 3D <~ ڷ̷fi fi ¯> ۷< ^ ^ i>^ ڷ< DivX(R) TM~ ڤ ^fi ڷ<~ ȷ DivX VOD (> ӿ <), >~ ۷~ ڤ ӷ ȿ < ӷ ڿ , > ٷ~ > DivX VOD. Ȥ ENTER fiٷ >ӷ ̤ > [Select] η > ӷ > ^fi ڷ<~ ' < <. ifi~ ٿ~ > ӷ > fiٷ ڷ̤ گ>. fi~ ^Τ~ ~, , > ٷ ^ο ˯>. Է٤~ ӷ , ηٷο ʤ virtual surround ~ Τ~ ~ ¤~ ӷڷ^<~ ̤^. < 5. 1Ch > [VIRTUAL]: οӷ~ <~ Ͽ < fi 5. 1ch ӷ ¯fi 10. 1ch ӷ ڤ >i fi < ٷfiӷ fi ٷ ȿ η ٷ ȿ ˯> ηi~ η fi fi ˯>. > ڷ̷̤ fi > < fi ̷ ӷ <i~ fi ηi̤ӷ > ڷοӷ <. Ϥ fi ٷȿ ηڷ fiڷ̷ ڷi> Ȥٷ~ ·̤ӷ < EQ ȷ ӷ > ο fi~ ~ ~: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ [AUTO EQ]: AUTO EQ > fi گ> MP3/ WMA ٷ > Ȥ >. ( Τٷ ID3 > fi 1. ) گ> WMA > Normal (fi) EQ, Ϳٷ ^ Tag. 14 HT903WA-DP_BESPLL_GRE_3998 6/23/08 4:21 PM Page 15 ʿ > TM TM ӷڷ^< fi~ > < گ> TM TM 1 Ȥ DISPLAY: 2 Ϥ ӷ >: 3 ۷fi ~ i>~ , <~: 4 ȷ ӷ ڤ, , : DISPLAY vV bB DISPLAY ʿ > > >~ ӷ ο > ӷ Ϥ ӷ > Ȥٷ~ < vV η Ͽٷ~ < Ϥٷ~ i Ȥٷ~ b B. 1/6 1 > ԯ< >^: (TM <: Z) 2 ۿ ӷ >: (TM <) 3 > ԯ< >^: (TM <: Z) 4 i> ~ i>~ : Ϥ گ> fi : 5 < ӷڷ^< : 6 ȷ ӷ ȷfi, , ӷڷ^< >: vV b B vV B x PLAY STOP ڤ >~ (< ̿) ifi~/ fi~ ifi~ >^ (< ̷) ڤ ifi~ ʷϷ> / fi~ ifi~ ʷϷ>^ flڷ ӷڷ^<~ ڿ ̤ ۷ < < ηӿ ̤ fi ̤ ^> / fi~ ifi~ ^ Ϥ > < ӷڷ^< fi~ > < گ> > >~ ӷ ο ӷڷ^< DVD ȷi DVD fiڷ DVD Ϥ ȷi ٷ > ʷ>ٷ ӷ < ӷڷ^< ~ ٷ>~. Ȥ ENTER ȷ ӷ Ϥ. 4/26 1 ENG D 3/2. 1CH 1 KOR 1/3 ٿ, fi / ʿϷ / ̿ ALL Ȥ SKIP (>) ȷ ӷ ٷ, > fi ʿϷ / ̿. Ȥ Ϸڿ ڤ~ < SKIP (. ) ȷ ӷ ٷ, > >^ ʿϷ / ̿. TM, Ϸ ٷ fi > <~ Y > η ٷ گ> ӷʤٷ ڷο^ گ> MP3 DVD η ̤ DVDR/RW گ> WMA گ> DivX CD < ALL MP3 DVD WMA DivX ACD ^< ȷ< ӷڷ^<~ ALL Ȥ PAUSE / STEP (X) ȷ ӷ ȷfi, , ^ӿ ӷڷ^<. [. . . ] ۿ ӷ > >~ ӷ > ӷ ӷڷi> (Ϥ >, ̷ ^̿^ η ^fi ԯ<~). DVD/CD ӷڿٷ fi~ i> ̤^ η^> < i> ӷ Ϸ, <̷ fi DVD. ڷ> ii> < i> ʷ̤ӷ. ٷ ӷ , fi ηٿ ӷڷ^< DVD < CD ڷ^> ٷi> ӷ ^ٿ ۯ~ <̷~ ڷ^ ٷi >ӷ i<~. گ ηi̤ ٷi> < ηi̤ ٷi> , > (ηٿ ȿȷ ۷ٷ~ ٷ ηi̤ӷ ηӿȷ). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG HT903WA

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG HT903WA.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag