οδηγίες χρήσης LG IPS225P / IPS235P

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG IPS225P / IPS235P Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG IPS225P / IPS235P θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG IPS225P / IPS235P


LG IPS225P / IPS235P : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4178 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG IPS225P / IPS235P

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΘΟΝΗ LCD Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΘΟΝΗΣ LCD IPS225P IPS235P ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ www. lg. com 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 3 4 6 6 6 7 9 10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΛΛ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αφαίρεση από τη συσκευασία Εξαρτήματα και κουμπιά Εγκατάσταση της οθόνης - Τοποθέτηση της βάσης στήριξης - Απόσπαση της Βάσης Στερέωσης - Επιτραπέζια τοποθέτηση - Χρήση της λειτουργίας Pivot (Περιστροφή) - Επιτοίχια τοποθέτηση 21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 23 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 23 24 25 25 IPS225P IPS235P Προκαθορισμένες λειτουργίες (Ανάλυση) Ενδεικτική λυχνία 11 11 11 11 11 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Σύνδεση σε υπολογιστή - Σύνδεση D-SUB - Σύνδεση DVI-D - Σύνδεση HDMI 13 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 Πρόσβαση στα κύρια μενού. Προσαρμογή ρυθμίσεων - Ρυθμίσεις μενού - ΕΙΚΟΝΑ - ΧΡΩΜΑ - OΘONH - ΉΧΟΣ - AΛΛA Ρυθμίσεις MODE Ρυθμίσεις DUAL PACKAGE ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Αφαίρεση από τη συσκευασία Ελέγξτε αν στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα. Αν λείπουν εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. [. . . ] Αν επιλέξετε "ΥΨΗΛΟ", η οθόνη θα είναι φωτεινή, και αν επιλέξετε "ΧΑΜΗΛΟ", η οθόνη θα είναι σκοτεινή. (Μόνο για είσοδο HDMI ) y y Offset (Αντιστάθμιση): Ως κριτήριο του σήματος εικόνας, είναι η πιο σκοτεινή οθόνη που μπορεί να εμφανίσει η συσκευή. Περιγραφή 16 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΛΛ 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού MONITOR SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ) OSD. γές του μενού OSD. 2 Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ, για να εμφανιστούν οι επιλο3 Επιλέξτε ΧΡΩΜΑ πατώντας τα κουμπιά στο κάτω μέρος της Οθόνης, για να κάνετε επιλογή. 4 Επιλέξτε EXIT (ΕΞΟΔΟΣ), για να βγείτε από το μενού OSD. Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή για να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί του επάνω βέλους ( ). Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας. Μενού ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜ ΠΡΟΡΥΘΜ Επιλογή του χρώματος της οθόνης. y y ΘΕΡΜΟ: Ρύθμιση της οθόνης σε θερμή θερμοκρασία χρώματος (περισσότερο κόκκινο). y y ΜΕΣΟ: Ρύθμιση της οθόνης σε μέση θερμοκρασία χρώματος. y y ΨΥΧΡΟ: Ρύθμιση της οθόνης σε ψυχρή θερμοκρασία χρώματος (περισσότερο μπλε). ΧΡΗΣΤΗΣ • ΕΞΙ ΧΡΩΜ. : Ρυθμίζει και αποθηκεύει την απόχρωση και τον κορεσμό έξι χρωμάτων (ΚΟΚΚΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΠΛΕ/ΚΥΑΝΟ/ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ΚΙΤΡΙΝΟ) για να ικανοποιήσει τις χρωματικές απαιτήσεις ενός χρήστη. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΣ Ρυθμίζει την απόχρωση της οθόνης. Ρυθμίζει την ευκρίνεια του χρώματος στην οθόνη. Χαμηλότερες τιμές κάνουν την ευκρίνεια του χρώματος πιο αδύναμη και τα χρώματα πιο φωτεινά, ενώ υψηλότερες τιμές κάνουν την ευκρίνεια του χρώματος πιο δυνατή και τα χρώματα πιο σκοτεινά. Περιγραφή • ΚΟΚΚΙΝΟ: • ΠΡΑΣΙΝΟ: • ΜΠΛΕ: Ρύθμιση προσωπικών επιπέδων κόκκινου χρώματος. Ρύθμιση προσωπικών επιπέδων πράσινου χρώματος. Ρύθμιση προσωπικών επιπέδων μπλε χρώματος. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ Ρυθμίστε τη δική σας τιμή γάμμα: 1. 8/2. 0/2. 2/2. 4/2. 6 Στην οθόνη. Η εικόνα προσαρμόζεται σύμφωνα με τη διαφοροποίηση της καμπύλης gamma. ΕΠΑΝ. ΧΡΩΜ. Επαναφέρει τις ρυθμίσεις χρώματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για την τρέχουσα συσκευή εισόδου. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 17 OΘONH Ε ΛΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού MONITOR SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ) OSD. γές του μενού OSD. 2 Πιέστε το κουμπί ΜΕΝΟΥ, για να εμφανιστούν οι επιλο3 Επιλέξτε OΘONH πατώντας τα κουμπιά στο κάτω μέρος της Οθόνης, για να κάνετε επιλογή. 4 Επιλέξτε EXIT (ΕΞΟΔΟΣ), για να βγείτε από το μενού OSD. Για να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού ή για να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί του επάνω βέλους ( ). Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας. Μενού ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΟΣ ΦΑΣΗ OVERSCAN Για τη μετακίνηση της εικόνας αριστερά και δεξιά. Για τη μετακίνηση της εικόνας πάνω και κάτω. Για την ελαχιστοποίηση όλων των κάθετων γραμμών και λωρίδων που φαίνονται στο υπόβαθρο της οθόνης. Το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης επίσης αλλάζει. Για τη ρύθμιση της εστίασης της οθόνης. Αυτό το αντικείμενο σας επιτρέπει να αφαιρέσετε κάθε οριζόντιο θόρυβο και να καθαρίσετε ή να οξύνετε την εικόνα των χαρακτήρων. Για να επιλέξετε το εύρος της εικόνας εξόδου για το συγχρονισμό DTV (ψηφιακού καναλιού) σε είσοδο HDMI. ( μόνο για είσοδο HDMI). Συνιστάται η ενεργοποίηση της λειτουργίας υπερ-σάρωσης όταν συνδέετε εξοπλισμό AV. Περιγραφή ΉΧΟΣ 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το μενού MONITOR SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ) OSD. [. . . ] Φροντίστε να επιλέξετε την προτεινόμενη ανάλυση. Η y y μέθοδος ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση που αναφέρεται παραπάνω ίσως να μην υποστηρίζεται από την απόδοση της κάρτας γραφικών. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών. Η προβολή εικόνας δεν είναι σωστή Εμφανίζεται μόνο ένα χρώμα στην οθόνη ή το χρώμα δεν είναι φυσιολογικό. y y Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο σήματος και, αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, για να το στερεώσετε. y y Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG IPS225P / IPS235P

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG IPS225P / IPS235P.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag