οδηγίες χρήσης LG LB632120S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG LB632120S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG LB632120S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG LB632120S


LG LB632120S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3124 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG LB632120S (2717 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG LB632120S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] GREEK >~ ȯfi~ ~ ڷη ȷ, ο ٤~ ~ >~ < . ٷ, , fi > Ӥ < ¿ < . LB632120S LB632100S LB632F00S P/No. : MFL35999107 www. lg. com ¯fiӷ ʿȷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~14 ڷ< <~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 >ӷη~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ٿ i ~ iڷ>~, > ӿ fi̷ٷ. Ϥ i< iڷ> . 28 i< > >~ "" ȷ ӷ < . GREEK Yٷ ӿ, , <ڷ~ >ٷ fi̷ٷ ȷ ӷ > ~ ʿ~ . Yٷ , < , <ڷ~ >ٷ >~. TM , , >̷~ ٿ < ȷ , , <, ȷʷ> ٷ fi >ӷ ηٿϷ ȷ < ~ iڷ>~ ӷٷ ^fi . ӷڤ ~ >~ ڤٷ fi ηٷ·< ~. 29 > OE (ȷ ov٤: LB632100S/LB632F00S) < ӿ, fiٷ ηi> ȷ >. < ӿ, fi fiٷ ӷ < fiڷ ȯ>. 30 LB632120S TMfi~ OE GREEK OE (fi ̤~) > ȷfi ^ ӿ, fiٷ i>ٷ < ʷ>ٷ > i~ ~ ڷ~ ȷ ٤~ fi , , >̷~ / ̷ڤ̷~. fi̷ٷ < ӿ, fi fiٷ ӷ < fiڷ ȯ>. Ͽ ڷ. 31 > i ȷ (ȷ ov٤: LB632120S) ڷ i i> ٿ fi 4 fiٷ η i ӷ ˯fi <̷. ˯ <̷~ ˯fi <̷. 32 ڷ̷fi~ fi ̷ڤ̷~/ , , >̷~ (ȷ ov٤: LB632120S) fi̷ٷ GREEK ifi fi ڷ i i> ٿ fi 4 fiٷ η i ӷ ˯fi <̷. fi̷ٷ. ˯fi <̷. 33 > LB632120S fi̷ٷ ڷ i i> ٿ fi 4 fiٷ η i ӷ ˯fi <̷. < < < ȷ ڿ ȷ ӷ ˯fi <̷. 34 LB632120S ڿ̷ٷ fi η ٤~ fi , , >̷~ ӷ ӷ, ڤٷ~ fi̷ > η > . GREEK > ifi fi fi ̷ڤ̷~/, , >̷~ 35 > ڷ i i> ٿ fi 4 fiٷ η i ӷ ˯fi <̷. fi̷ٷ, c fi̷ٷ, < <. 36 i ڷ~ (ȷ ov٤: LB632120S) GREEK ڷ i i> ٿ fi 4 fiٷ η i ӷ ˯fi <̷. 37 > LB632120S > ̷~ ʷ>~ ȷ ȿ ڤ ٯ> > . ڷ< ̤ < ȷ 4 fiٷ ̤ ӷ ʷ> , ̷~ ( ) ifi. > ̷~ ʷ>~ ȷ ٷ ȿ >ٷ η ~ >ӷ ~ ȷ <. 38 < ̿^ Τ~ >~ ٿ , , < ̿^ < ~ >~ ӷϷ<~ ifiٷ~ ( ) < TM, <~ ifiٷ~ ( ). GREEK TM , , >̷~ ٿ , , < > TM, <~ ifiٷ~ ( ), < ڷ ٷο < ^̤ ʿȷ. ٿ , , < > ӷϷ<~ fiٷ~ ( ), > ӷ < >~ ȯfi^ ٷ< ʿȷ. fi~ , , >̷~ ٷ Ϸڿ. >· >· iٷ fi ο^ ~ ٷ ¿^. ٿ , , < ϷϿ >·, i> ηٿϷ ٷ ͷ<̷ٷ ٷ ^ٿ >·, fi^~ ʷ>ٷ ڷο^. > 2: i ٷ, , > > 5: TMڷ > 5: i ٷ, , > 39 < ̿^ ٷ~ ~ >ӷ~ , , >̷~ ̿^ >ӷ~ Ȥ ~ i>~ ȷ iڷ>, fi , , >̷~ η ٷ >· ȷ ȷ > ̿^. iڷ>~ η fi , , >̷~ i ڤ ӷ ^>ٷ fi ۷ , Τ~ ̤~. TM~ > ӷ Ϥ ٷ ȷ fi iڷ> η ӷ Ϳ Ӥȷ ¿ ȿٷ, fi^~ ȷ ڿ̷ ¿ i> ӷ fi ̷ ٷ >̷ٿ ۷~ < ¿ fi~ , , >̷~ >ӷ , ο ~. > ӷ ηٷϿ, ~ i>~ ȷ ȷ ̤ ٷ<, < Ͽ ~ i>~ ȷ~ fiȷ~ ٷ<~. ٿ , , < ̿^ ٷ, , ȿ < fi~ fiڷ fi ӷ >·, fi~ , , >̷~ > ӷ ٷi> ηٿ 10-15 ٿ. ٿ , , < Τ < ڷ·̿^ ȷο >·, > گ< ӷ fi >̷ ^ ̿^. ȷ fi Ӥȷ~, < fi ifiٷ~ ȷ 8 ٿ ٤~ ^ fi^ , , >̷~. 40 >ӷ~ , , >̷~ ̿^ < ӷ fi > fi~ , , >̷~ ӷϷ< ifiٷ~ > . C fi~ , , >̷~ GREEK TMٷ< fi~ TMfi Τ fiٷ / >~ ۿ Ϸ ȷ ٿ~ Ϸ >̷ ȷ Τ fiٷ οη Τ η , Ϸ (. . ~ ڤ) > Τ 3) ٷ, , > ~ , , ^ / ڷ Τ ȿ Τ ^> (>η~) گο η fiڷ >~ / Ϥ fi~ ^ ٿٷ~ ȷ ~ ~ , , >̷~ ~, ٿ 0:501:10 1:101:30 0:250:40 0:100:25 0:200:25 0:501:00 0:301:10 2 2 2 3 3 2 2 150160 140160 150160 170180 150170 150170 160180 2 2 2 2 2 2 2 160180 150170 160180 1902101) 170190 170190 190210 2 3 3 2 3 3 3 140160 160170 1501701) 1802001) 140160 1601701) 1501701) 1601701) 2 4 4 2 4 4 4 170190 170190 1601801) 2301) 160180 190210 1802001) 1701901) 1:001:30 0:300:40 0:401:00 0:20 0:301:00 0:150:30 0:100:20 0:401:20 41 >ӷ~ , , >̷~ ̿^ fi~ , , >̷~ ӷϷ< ifiٷ~ > . C 1601801) fi~ , , >̷~ ȷ ~ ~ , , >̷~ ~, ٿ 0:401:20 TMٷ< ~ ο, , / , . . ̷Ϸfi >, ڤ̷, , Ϸ >۷ (ڿ ) 2) >۷ (< ) , , ^> Wahe (, fi Ϸ) fiٷ fiٷ < fiٷ Ͽ fiٷ >̷ Τ η >̷ٷ ڿ , ̷ڤ~ ^ٿ fiٷ ̷ȿ~ ȷ >̷ٷ ȿٷ ^̿ȷ 1) 2) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 180200 200220 200220 180200 150160 140150 150160 80100 100120 160170 1601801) 1802001) 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1902101) 2301) 2301) 210230 1701901) 160180 170190 100120 120140 170190 1902101) 1802201) 0:301:00 0:100:25 0:080:15 0:350:50 0:060:20 0:100:40 0:150:20 2:002:30 0:300:60 0:200:40 0:200:30 0:200:35 i̿ < , i ٷ, , > > ٷ >· fi ο^ ~ ٷ ¿^. 42 >ӷη~ ȷ η Ϸ ȿٷ TM, < ifiٷ ̷ο ȷ ο >۷ ̷Τٷ TMϤ >ٷ , , ٿ 1) > . C 1 180200 1 180200 1 2002201) 2002201) 1 180200 1 180200 1 180200 1 fi~ , , >̷~ ~, ٿ GREEK 0:451:00 0:250:40 0:150:30 0:150:30 0:150:30 0:301:00 0:301:00 i̿ > ٷ >· fi ο^ ~ ٷ ¿^. >ӷη~ , , >̷~ ȷ η, , ̤ӷ, ̷ ȿٷ > fi~ ڷ> fi~ >~ 3 TM, < i< ~ i< ~ , , ̤ ifiٷ >~ ·> >~ ·> >۷ 3 TM, < i< ~ i< ~ Τ~ ifiٷ >~ ·> >~ ·> TM, < i< ~ i< ~ 3 ٿٷ~ ifiٷ >~ ·> >~ ·> ^ 200-220C 3 TM, < 15-25 ٿ ٿ~ ifiٷ ~ fi > ٷ >· fi ο^ ~ ٷ ¿^. ٿ ٷ̷ ^ η, , ̤^ ȿ^, ۯ<̷ ˯ ٷ, , > ӷ Ͽ fi^ ~ ~ ȷڿ~ iڷ> ٷ ^ η, , ̤^ >^ η . [. . . ] ӷڤ fiٷ "^~ " ȷ ̤~. 59 > , ̿^ fi, ̷ > ӷ i> ٷ ڷ^ ̤ڷ, ^< Τ ¯<~ ڤ~ ~ LG. Ϸi̤~ i~ > ӷ ʤ ̷Τ~ , Ͽ, ~ < ۷~. TM i~ < ڤ ӷ ٷ fi fi ӷ ο ̤ ¯fi!TM >^ , Ͽ, ~, Τ, , ~ fi ~ ¯~ <̷~ ڤ~ Ϸ < ηٷ<̷~ ڿ~ ~ > ӷ ηٷ fi , fi η ηٿ ȿȷ ۯ~ ~ ~, ¿ > ~ , Ͽ, ~ >ӷ ٤̷ η<~ <~ fi ڿ Ͽ. 60 ¯ο ڷο < : 220-240 V~ 50 Hz TM ηٷӿ^ ̷~ 3000 watt ȷٿ~ ηٿٷ~ /, , ~ Ͽ~ i~ /, , ~ x Ͽ~ x , i~ Y~ (^fiٷ) Ͽ. 556 330 x 454 x 415 65L GREEK ^Τ~ ȷٿ~ (. ) 61 ¯ο ڷο >, ȷڷʤ~ η >~ < ٷ ~ fii~ η~: E 60335-1 η 60335-2-6 (ʿȷ ȷ ȷ< < η ӿ~ ~). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG LB632120S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG LB632120S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag