οδηγίες χρήσης LG M1962D-PC

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG M1962D-PC Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG M1962D-PC θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG M1962D-PC


LG M1962D-PC : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7122 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG M1962D-PC (8744 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG M1962D-PC

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . M1962D M2062D M2262D M2362D M2762D www. lge. com TM TM TMTM A < >ӷ ȷ ̤ ӷڿٷ ~ fi, , ~. ڷο^ ۯ<̷ٷ > ӷ ȷʤ fi fiڷ< ۷~. > ~ IR (~ ¯ >) >~ ̷~ ^>ٷ ̷ fiٷ >ӷ ̤ fiڷ. TM>^: > ӷ i> > ̷~ OPTION (<). > INPUT (>~) > MENU > ȿ () OK OEٷ~ i<ڷ~ ȿ ڿ̷ >~/ ~ >~ INPUT MENU OK VOL PR i<ڷ~ ^fi~ fi~ >ӷ ʷfi~ ȷ i<ڷ ^fi~. Ϥ ^fi ^fi, fiٷ i> ȯ> AUTO BRIGHT ON (fi̷~ ^fi~). 1 TM TM TM TM I ̤ ӷڿٷ ~ >^ fi, , ~. [. . . ] ~ < : PCM > TV : On E 1MENU 2 3 < TM. OK < ӷڿ. OK ӷڿ ~ <~ >. < > MENU < EXIT ȷ ӷ > ڿi . < > RETURN ȷ ӷ ڤ, , ifi . 69 TM TMTMTM > < ۷~ ڤ ӷ Ϥ , , ȷ < ̿. < > ӷ Τ Dolby Digital < fi ηӿ ٷ> Dolby Digital <. Yٷ گ Dolby digital, < Auto (fi̷ٷ) Digital Audio Out (ȷ< OE~ ) i i> SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) Dolby Digital. Ϥ Auto (fi̷ٷ) fi , , ȷ < fiٷ گ dolby digital, ~ SPDIF i >ӷ PCM (Pulse-code modulation). fi̷ η i> Auto (fi̷ٷ) η ۷ < ηӿ Τ Dolby Digital Audio, i ӷڿٷ fi Dolby Digital. ٷԤ~ i ̷, , >~ fi > 44, 1 ^~ 48 kHz, ¯fi fi ڿ ٷ ^fi PCM , , ȷ< . TM D ٷ> OK R TM D ٷ> OK R >̷ M۷ : Kvov< 0 L >̷ M۷ : Kvov< 0 L SRS TruSurround HD: Off >̷ 50 M۷ 50 ӷڿ . ~ < : PCM > TV : On E SRS TruSurround HD: Off >̷ 50 M۷ 50 ӷڿ . ~ < : PCM > TV : On E Afi̷o PCM PCM 1MENU 2 3 < TM. OK Ϥ . ̷> "Dolby" η , "D" ο <̷ٷ ~ Dolby Laboratories. OK < Afi̷o < PCM. >ӷ ifi ηٿٷ >~ HDMI, ̤~ ¤~ ӷڷ^<~ DVD ӷ ӷڿ < SPDIF. TM < >^, i> , , ȷ < < ӷڷ^<~ DVD PCM. < > MENU < EXIT ȷ ӷ > ڿi . < > RETURN ȷ ӷ ڤ, , ifi . 70 TM TMTMTM TM TMTM ON/OFF TM/TM) > ӷ i> ηٿٷ ^ ^ ˯>^. TM i COMPONENT (TMi <̷), AV3 ˯> ~ fiڷ~ > ӷ > fi̷ η fiٷ گ <̷ , > i ӷ < ӷ ^fi ˯̷, < ٷ ^ο ˯> ~ fiڷ~. TM D ٷ> OK R TM D ٷ> OK R >̷ M۷ : Kvov< 0 L >̷ M۷ : Kvov< 0 L SRS TruSurround HD: Off >̷ 50 M۷ 50 ӷڿ . ~ < : PCM > TV : On E SRS TruSurround HD: Off >̷ 50 M۷ 50 ӷڿ . ~ < : PCM > TV : On E Off On On 1MENU 2 3 < TM. OK Ϥ > TV. OK Ϥ On < Off. < > MENU < EXIT ȷ ӷ > ڿi . < > RETURN ȷ ӷ ڤ, , ifi . 71 TM TMTMTM ڷ< <( TM TMTM TM) < > >ٷ ȷ ~ ~ η ڤ ̷< < ڷ< ~ ڤ۷~ ηٿٷ~ ӷ fi fiڷ̷ fi~ fi , fi <. Yٷ > Audio Description (ڷ< <) >ӷ ̤ ӷ >ӷ ̤ (), , fi~ <~ η > Audio Description (ڷ< <) ڤٷ fi >ӷ ٷ ڿ̷ٷ ٷ > Ϸ, > Audio Description (ڷ< <). Yٷ ~ <~ >ӷ AAC < Dolby Digital Plus Audio, >ٷ < ڷ<. TM D ٷ> OK TM D ٷ> OK SRS TruSurround HD: Off >̷ M۷ . ~ < > TV : On ڷ< <o ~ : On 50 50 50 : PCM SRS TruSurround HD: Off >̷ M۷ . ~ < > TV : On ڷ< <o ~ : On 50 Off On On 50 50 : PCM ӷڿ ӷڿ 1MENU 2 3 < TM. OK Ϥ ڷ< <o. OK Ϥ On < Off. Yٷ i> ڷ< <o, 4 OK Ϥ i< ٷ <. < > MENU < EXIT ȷ ӷ > ڿi . < > RETURN ȷ ӷ ڤ, , ifi . 72 TM TMTMTM I/II TM^</ >^ <, , (fi ӷ< ηٿٷ >~) ٿ < fi~ ڿ̷~, ʷ>ٷ ˯Τ~ >~ ȷ ٷifi fi ̷> ifi ڿ̷~ η fi̷ ٷi. I/II ӷfiٷ <~ ~ fi <. < ^< TM^< >^ <̷ ifi~ MONO STEREO DUAL I, DUAL II, DUAL I+II A < ^ < ^< <, , ^fi <̷ >ӷ ۯfi, > ӷ Ϥ ^< <, , . < ۷~ ȷ >^~ ̤~ fiڷ̷ Ϸ, ٷ ~ (dual language), > ӷ Ͽ DUAL I, DUAL II < DUAL I+II. DUAL I DUAL II DUAL I+II A > ^۷ ۷ ٷ ˯>. [. . . ] ӷڿ <, , ~ [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][̤ӷ][x] < [k][d][ ][Set ID][ ][̤ӷ][Cr] ̤ӷ 00 : TM, < ̤ (گ fiӷ) 01 : TM, < ̤ ( گ fiӷ) ӷڿ <, , ~ [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][̤ӷ][x] 119 09. Treble (< : k r) G ȷ i ^ >^. ο < i fi Picture (fiaӷ). < [k][j][ ][Set ID][ ][̤ӷ][Cr] ̤ӷ Min: 00 ~ : 64 ӷڤ fiٷ "÷ڿ ڷ̷ ̤^ 1". ӷڿ <, , ~ [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][̤ӷ][x] > >~ ӷ i> ٷ >̷ fi AUDIO (HXOTM). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG M1962D-PC

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG M1962D-PC.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag