οδηγίες χρήσης LG M2262DP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG M2262DP Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG M2262DP θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG M2262DP


LG M2262DP : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7126 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   LG M2262DP (6996 ko)
   LG M2262DP (8615 ko)
   LG M2262DP (8337 ko)
   LG M2262DP (8602 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG M2262DP

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] , . M1962DP M2062DP M2262DP M2362DP M2762DP www. lg. com . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 10 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ( M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 , ( M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ( M2762DP) . . . . . . . . . . . . . . . 15 KENSINGTON . . . . . . . . . . . 16 (DTV) ( CABLE) . . . . . . . . . . . . . . 46 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 IN DTV/RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IN TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 CI ( ) . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 EPG ( ) ( ) / EPG . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 24 CI. . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . 27 USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . 33 . . . . . 34 / . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . 41 ( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . . . . 81 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Surround X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 / . . . . . . . 88 DTV ( ) . . . . . . . . 89 I/II ( ) . . . . . . . . . . . . . 90 NICAM ( ) . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 USB USB. . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 DIVX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 TELETEXT /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 TELETEXT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . 94 TELETEXT TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 TELETEXT . . . . . . . 132 / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 , D-Sub 9 . . . . . 144 RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3 . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OK 1 2 9 3 4 5 6 7 8 ( ) INPUT () MENU () VOLUME ( ) PROGRAMME () POWER () H . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 PCMCIA (PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION - ) C PCMCIA CARD SLOT. [. . . ] OK : Off 0 : · Surround X : Off · · · 50 50 : Off 0 : · Surround X : Off · 50 II : Off 3 II : Off 3 84 Cinema · 50 · 1 2 3 4 MENU . . · . , , Cinema, . · MENU () EXIT (), . OK : Off 0 · Surround X : Off : Off 0 : · Surround X : Off · 50 II : Off 3 II : Off 3 Cinema · 50 · 1 2 3 4 5 MENU . OK : Off 0 : · Surround X :: Off Surround X Off · · · · 50 50 · 50 · 50 Off II : Off 3 · MENU () EXIT (), . · BACK (), . 85 . OK OK : · Surround X : Off · · · TV : On DTV : : PCM 50 50 TV : · Surround X : Off · · 50 50 . . . · : On DTV : : PCM 1 2 3 MENU . Dolby digital, "" " " SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) Dolby Digital. "" " " Dolby digital, SPDIF PCM (Pulse-code modulation). Dolby Digital Audio Dolby Digital, Dolby Digital. OK OK : · Surround X : Off · · · : PCM : PCM TV : On DTV : TV 50 50 : · Surround X : Off · · : PCM : On 50 50 :PCM PCM PCM · DTV : 1 2 3 4 MENU . ( HDMI, Dolby Digital Plus ). ( ) MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC PCM PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM ( ) PCM · MENU () EXIT (), . , . OK OK : · Surround X : Off · · · TV TV : On DTV : : PCM TV TV 50 50 : · Surround X : Off · · · : On DTV : : PCM Off On 50 50 88 1 2 3 4 MENU . , TV Off. DTV ( ) , . OK OK : · Surround X : Off · · · TV : On DTV: : DTV : PCM TV 50 50 : · Surround X : Off · · · : On : PCM 50 50 DTV: DTV : HE-AAC Dolby Digital MPEG 1 2 3 4 MENU . DTV. , HE-AAC, Dolby Digital MPEG. · MENU () EXIT (), . 100 ( ) 89 I/II ( ) , , . 1 2 . . MONO STEREO DUAL I , DUAL II , DUAL I + II 90 , . . ( ), DUAL I, DUAL II DUAL I + II. DUAL I DUAL I I DUAL I+I I . . NICAM ( ) NICAM, NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) . , . 1 2 NICAM, NICAM MONO MONO. NICAM, NICAM STEREO MONO. , MONO. 3 NICAM, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II NICAM DUAL I+II MONO. AV, Component, RGB HDMI, . " ", GMT (Greenwich Mean Time - ) , . DTV, , , 1 . . OK : Off : Off : Off : Off : Off OK 01 . 2010 16 09 GMT . : Off 92 1 2 3 4 MENU . . ', , , . ', , , . · MENU () EXIT (), . . . "". · MENU () EXIT (), . [. . . ] 150) OK OK : : : : : Set ID Set ID . · BACK (), . 145 baud: 9600 bps (UART) : 8 bit : COMMAND 1 COMMAND 2 Bit : 1 bit : ASCII ( ). DATA () 00 01 . 147 00 01 00 01 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 01 00 01 00 64 00 64 00 64 00 64 00 05 01 . 150 / [Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr] * [Command 1] : . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG M2262DP

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG M2262DP.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag