οδηγίες χρήσης LG W2220P-SF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο LG W2220P-SF Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο LG W2220P-SF θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο LG W2220P-SF


LG W2220P-SF : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2044 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς LG W2220P-SF

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ٤~ Ԥ~ >ӷ η̤~, ^̤ ifiٷ > ӷ ηϤ ʿ̷ٷ Ӥٷ ӷ ηϤ ηȿ. >, < ٿ ifi LCD <~ <ڷ~ fi > ȷ> fi Ӥٷ ӷ , ӷ ڷ < ӷ ηٷڤ, , fi̷ ifi. Ȥ ifi LCD fi ۷~ ȷ fi ȿ̷ ȷ> fi > ӷ ηϤ >^Ϸ ifi. < ifi ӿ ȷ< fi fi, Ӥٷ ӷ ʷ ifi ̤~ ̷^̤~ < ̤~ fi~. [. . . ] * > fi < Yٷ > Ԥ η^> <̷~ fi D-Sub ȷ Macintosh: ۷~ Mac ȷ < < Apple ~ Macintosh, ȿٷ ӷ~ ¯^fi~ ۷~~ ȷ Ϸ< Ԥ VGA 15 >^ , , <~ fiٷ~ (3 ) D-sub ¯fi η Ԥ 15 >^ 2 . 9 TM ~ ifi~ 3. i< η >~ η ٷ ηȷ ̷fi η^>^. ̷fi η^>^ 4. < >( ) fi, , ~ ifi~ ȷ ӷ i >. Yٷ i> ifi, >ٷ fi̷ٷ > "Self Image Setting Function" (fi̷ i fiӷ~). (fi ȷ > D-SUB) TMTM >ӷ > `Self Image Setting Function'; < > ڤ < ~ η~ ӷ٤~ i>~ , <~ fiӷ~. Yٷ <~ Ӥ ifi ȷ ڿ, > < ۷fi fi̷ٷ , < ~ , ~ i>~ ȷ ^̤ӷ <̷ٷ fi. > AUTO/SET (fi̷ i/<); Yٷ ^> , <̷ٷ fi^~ i< ifi, iϿ ڿ̷ٷ, fi̷ ifi~ < ifi > ηٿ < ~ <~ < fi Ͽ ӿ ~ ifi~, < > ~ >~ AUTO/SET ȷ ӷ , ӿ. 10 >~ >ӷη Ϥ TMȯ> Ϥ fi, , > MODE < fi > ȷ ٷ> ȯ>^ > (TAINIA, KEIMENO, TOIA, PHTMTHTM, sRGB). ڷο^ fiٷ >ӷ ȷ , , ^ ȷi^ i>^ η > ӷ ο ٷ~ ̷ OSD. ȷ ӷ ο Ϸ~ ̷ On Screen Display (ʿ i>^ ifi), i< ٷ ڷο^ , <̷ٷ: ʷ> ifi ٷ> > < , , >^ > i ηٿٷ~ OE~ fi ifi . 1 2 < > MENU η ~ >~ OSD ʷ>ٷ ifi. < > MENU ڤ~ ȷ ӷ , > fi OSD. 3 4 13 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) ڷο^ >ӷη~ fiϷ ٷ ^ ȯ>^ Ϥ η ^ i>^ ~ >~ OSD. DSUB : >~ (ӷ <̷~) D-SUB DVI-D : >~ (, , ȷ <̷~) DVI-D HDMI : >~ HDMI TAINIA fi ӷ <̷ٷ DSUB DVI HDMI ڷ< > > ifi ۷fiٷ , fi ȷ , < , >. > > ifi i>ٷ fi sRGB. KEIMENO TOIA PHTMTHTM sRGB EIKONA TM TM TMTAMH MAYPOY DSUB DVI HDMI Τ~ i>~ fiӷ~. HDMI . (POPYM) (XPHTMTHTM) 5700K 6500K 7500K 8500K 9300K TM TM KOPETMMOTM . (/ TM// KYANO/MATZENT A/ KITPINO) DSUB DVI HDMI ۷~ ^̷<~ iڷ>~. EAN. XPM 14 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) áTMTM OPIZONTIA TM TM EYKPINEIA DSUB ۷fiٷ i ~ ifi~. ۷fiٷ >ȷ η ٷifiٷ ~ ifi~. DSUB DSUB DVI HDMI TMTM TMTM TM OSD (OPIZONTIA / ) TMTM OVERSCAN NEIH EITOYPIATM 4:3 IN WIDE TMTMETM DSUB DVI HDMI fii~ i>~ DSUB HDMI DSUB DVI HDMI TMTM ڿ ^ >^ Ӥٷ ӷ ȷʤ ӿ ٤ (14~21). 15 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) < > MODE fi ̤~ ~ ifi~, i ʷ> ifi OSD. Y̷ >ȷ >ȷ MENU : OE~ : ٷ> SET : < TAINIA ڷ< > > ifi ۷fiٷ , fi ȷ , < , >. KEIMENO > > ifi ۷fiٷ , fi ȷ fi~ ̤. TO IA > > ifi ۷fiٷ , fi ȷ , < ^ڷ. PHTMTHTM > > <~ > ӷ i> οi ȯ>. > ӷ i> > ̷~ . * fi~ ~ >~ <, >ӷ ӷ< i ~ fiӷ~ (^fiٷ, gamma) η ̷~. sRGB > > ifi i>ٷ fi sRGB. 16 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) OE ȷη> <~ η i~ fi~ ȯ> ٷ~ ̷ OSD. ڷο^ i > ٷ >ȷ, ٷ fi̷ٷ η ~ ڷʤ~ ^ >^ fi^ ^ ȯ>^ ʷ>ٷ . Ȥ > MENU ȷ ӷ ʷ> i>^ OSD. fi MENU : OE~ : ۷< (>^/) SET : >~ : < : ·> ȷ ӷ Ϥ TM, < ȷ ȿ Y̷ >ȷ TMTM ~ ~ ifi~ (OSD (On Screen Display)) Ӥٷ ӷ ȷʤ fi ٤~ ӷʤٷ > . 17 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) ڷ< EIKONA >~ D-SUB/DVI-D ȷ i ~ ^fiٷ~ ~ ifi~. : 1. 8 ~ 2. 6 TM ifi, , , Ϥ~ ̤~ ̷ ʷ> Τ~ fi~ η Ϥ~ ̤~ ̷ ʷ> ̷̤~ fi~. Y ڿ ٷ <ȷ <̷~ , >, >ӷ < ifi > ӷ ʷ>. TMTAMH MAYPOY MENU : OE~ : >^ : SET : < 18 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) ڷ< > POPYM . 8500K-9300K: ifi ̷~. > XPHTMTHTM XPHTMTHTM TM . OEӷ~ <~ > ӷ < ̷ ~ ifi i>ٷ~ ٷ , TM η . i> η i ^̷fi fi η fi ȷ ̷ٷ (/ TM// KYANO/MATZE NTA/ KITPINO) ȷ ӷ η< ~ ^̷Τ~ <~ <. ڷ̷>ٷ ·ӷڿ ^ ^̷ i>^ ~ ̤~ ٷȷΤ~ i>~ ȷ ڤ۷ < fi. TM KOPETMMOTM MENU : OE~ : >^ : SET : < < ٷ ȿ ȷ ӷ ٷ, > . EAN. XPM. MENU : OE~ , : ٷ> SET : < 19 < η i>~ ~ >~ On Screen Display (OSD) ڷ< áTMTM OPIZONTIA ȷ ٷ> ~ fiӷ~ ڿ η ȿ. ȷ ٷ> ~ fiӷ~ ¿^ η ο^. TM ȷ Ϸ> ^ οi^ ڷ < ^>^ ʷ>ٷ fi ~ ifi~. [. . . ] > , , fi i ^̿^ fi ̷ 24 bits (ο ̷ٷ) Control Panel - Settings. Ϥ ¿ ifi i> ηٿٷ >~ interlace (ۿ^ ڷ< ڿ ڷ<) η ¿ ӷ, > fi ӿ. G ifi ӷ, , <. <̷ "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" ʷ>ٷ ifi; G OE ηٷ< fiڷ̷ <~ ~ ifi~; , ^i> fi ηٷ< fiڷ̷ <~ ~ ifi~ fi CD (< Τٷ) fiڷ̷ <~ ~ ifi~ ifi ۷~. ӷϷο, > >~ ӷ ڿ, , < ۷~ fiڷ̷ <~ fi i> ̷~ web: http://www. lge. com. , ^i> fi οٷ , > > > Plug&Play. > > G fiӷ & ^>~ <. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου LG W2220P-SF

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου LG W2220P-SF.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag