οδηγίες χρήσης MAKITA BHS630

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MAKITA BHS630 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MAKITA BHS630 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MAKITA BHS630


MAKITA BHS630 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1863 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MAKITA BHS630

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. [. . . ] Electrolux Outdoor Products Italy IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT HU GR CZ INFORMAZIONI IMPORTANTI: Leggere le istruzioni attentamente e capirle bene prima di usare l'utensile. Conservare per ulteriore consultazione. BETRIEBSANWEISUNG WICHTIGE INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handha-bung des Gerts aufmerksam durch. Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. HASZNLATI TMUTAT Jtllst vllalni csak rendeltetsszeren hasznlatba vett gpekre tudunk. USD 14 billion in more than 150 countries around the world. MANUAL DE INSTRUCCIONES INFORMACIN IMPORTANTE: Lea atentamente las instrucciones y asegrese de entenderlas antes de utilizar esta aparato. Conserve las instrucciones para la referencia en el futuro. MANUAL DO OPERADOR INFORMAES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instrues e tenha certeza de entend las antes de usar a serra e guarde para consulta futura. PN 249652 REV. 00 (12/04) A D E 1 36 cm cm 11 2 Strokes Engine totally sintetyc oil or Partner oil 50:1 McCulloch oil 40:1 2 1 ltr 5 10 2% 20 cm3 100 200 300 400 1 ltr 4 5 10 20 2, 5% 25 cm3 100 125 250 500 B 5 10 E3 15 20 E4 1 2 11 11 11 A 3 4 B 12 13 14 E5 G H I1 I2 GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS DE BERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTI- 42/46 cc 34/38 cc 0, 095" 2. 4mm 3. 0mm 0, 095" 2. 4mm 3. 0mm 197" 5000mm A 197" 5000mm B GEN SCHUTZBLECHES FR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE FR TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT 538249346 538249346 538040853 538040853 538247209 538247208 ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE NL OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE E7 H E6 I3 BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN NO TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRD- SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJRM/SIKKERHETSVRN FI 4T 9" 230 mm 538026134 538026134 538247209 538247208 TAULOKKO LEIKKAAVAN PN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMST BINATION AV SKRHUVUD/SKERHETSSKYDD SE SAMMANFATTANDE TABELL VER KORREKT KOMDK OVERSIGTSTABEL VEDRRENDE DEN KORREKTE 4T 10" 255 mm 538026135 538026135 538247209 538247208 H2 1 2 3 L 8T 9" 230mm SAMMENSTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKRM ES TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD 538036711 538036711 538247209 538247208 PT TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAO DA CABEA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANA IT 8T 10" 255mm 4 A 5 538036713 538036713 538247209 538247208 TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA SSZELLITSA / BALESETVDELEM HU SSZEFOGLAL TBLZAT: A NYRFEJ GR EPIHTIKO INAKA IA THN EIHMANH F1 F2 F3 H3 1 2 3 24T 9" 538040998 538040998 538240936 538240936 538240553 538240553 SK CZ PL TOY KATAHOY POYAKTHPA, ME IAOPA KOTIKA E APTHMATA 230mm 4 F4/5 F6 7 B 5 6 80T 9" 538236677 538236677 RU 538040953 538040953 EE 230mm 538240936 538240936 8 LV 538240553 538240553 TR DO/RU B<R G<Y<M fiEKL< <<N ZETLEY<C< 538236677 538236677 TABELA KES<C< KAFA / EMN<YET KORUNMASI A. v EHNIKA - 1 1 2 EHNIKA - 2 5 6 3 7 4 EHNIKA - 3 8 9 10 12 13 11 14 EHNIKA - 4 16 15 1234 4 10 13 1 2 3 4 10 EHNIKA - 5 1234 1 2 3 4 6 7 9 14 7 14 15 14 15 14 15 234 EHNIKA - 6 2 3 4 10 234 2 3 4 10 2 3 4 10 1 5 6 7 8 9 10 11 12 14 EHNIKA - 7 8 9 10 11 1 2 3 4 7 9 10 EHNIKA - 8 1456789 10 11 12 13 14 16 EHNIKA - 9 2 5 11 16 2 16 EHNIKA - 10 EHNIKA - 11 34 38 30 1, 2 7. 700 12. 100 8. 000 2. 800 10. 000 7, 1 900 17 97 113 114 8, 2-1, 6 8, 2-1, 6 38 40 30 1, 3 7. 700 12. 100 8. 000 2. 800 10. 000 42 41 30 1, 6 7. 700 12. 100 8. 000 2. 800 10. 000 46 43 30 1, 8 7. 700 12. 100 8. 200 2. 800 10. 000 7, 3-8, 3PRO 7, 3-8, 4PRO 7, 7-8, 7PRO 900 17 97 113 114 8, 2-1, 7 8, 2-1, 7 900 17 97 113 114 10, 55-1, 8 16, 38-1, 8 900 17 97 113 114 12, 5-1, 06 17, 79-1, 06 EHNIKA - 12 [. . . ] 00 (12/04) A D E 1 36 cm cm 11 2 Strokes Engine totally sintetyc oil or Partner oil 50:1 McCulloch oil 40:1 2 1 ltr 5 10 2% 20 cm3 100 200 300 400 1 ltr 4 5 10 20 2, 5% 25 cm3 100 125 250 500 B 5 10 E3 15 20 E4 1 2 11 11 11 A 3 4 B 12 13 14 E5 G H I1 I2 GB SUMMARY CHART TO IDENTIFY THE CORRECT GUARD NEEDED, WITH DIFFERENT CUTTING ATTACHMENTS DE BERSICHTSTABELLE ZUR AUSWAHL DES RICHTI- 42/46 cc 34/38 cc 0, 095" 2. 4mm 3. 0mm 0, 095" 2. 4mm 3. 0mm 197" 5000mm A 197" 5000mm B GEN SCHUTZBLECHES FR DIE EINZELNEN SCHNEIDWERKZEUGE FR TABLEAU RECAPITULATIF POUR LE CORRECT 538249346 538249346 538040853 538040853 538247209 538247208 ACCOUPLEMENT LAME OU TETE FIL NYLON / DEFENSE DE SECURITE NL OVERZICHTSTABEL OM TE BEPALEN WELKE E7 H E6 I3 BESCHERMKAP GEBRUIKT MOET WORDEN BIJ DE DIVERSE MAAI-ONDERDELEN NO TABELL FOR KORREKT MONTERING AV TRD- SPOLE/SAGBLAD OG SPRUTSKJRM/SIKKERHETSVRN FI 4T 9" 230 mm 538026134 538026134 538247209 538247208 TAULOKKO LEIKKAAVAN PN/TURVASUOJUKSEN OIKEASTA YHDISTELMST BINATION AV SKRHUVUD/SKERHETSSKYDD SE SAMMANFATTANDE TABELL VER KORREKT KOMDK OVERSIGTSTABEL VEDRRENDE DEN KORREKTE 4T 10" 255 mm 538026135 538026135 538247209 538247208 H2 1 2 3 L 8T 9" 230mm SAMMENSTNING AF KNIV OG BESKYTTELSESSKRM ES TABLA PARA EL CORRECTO ACOPLAMIENTO DE LA CABEZA CORTANTE Y PROTECTOR DE SEGURIDAD 538036711 538036711 538247209 538247208 PT TABELA DE RESUMO PARA A CORRETA APLICAO DA CABEA CORTANTE E DEFESA DE SEGURANA IT 8T 10" 255mm 4 A 5 538036713 538036713 538247209 538247208 TABELLA RIASSUNTIVA PER IL CORRETTO ABBINAMENTO TESTA TAGLIENTE / DIFESA DI SICUREZZA SSZELLITSA / BALESETVDELEM HU SSZEFOGLAL TBLZAT: A NYRFEJ GR EPIHTIKO INAKA IA THN EIHMANH F1 F2 F3 H3 1 2 3 24T 9" 538040998 538040998 538240936 538240936 538240553 538240553 SK CZ PL TOY KATAHOY POYAKTHPA, ME IAOPA KOTIKA E APTHMATA 230mm 4 F4/5 F6 7 B 5 6 80T 9" 538236677 538236677 RU 538040953 538040953 EE 230mm 538240936 538240936 8 LV 538240553 538240553 TR DO/RU B<R G<Y<M fiEKL< <<N ZETLEY<C< 538236677 538236677 TABELA KES<C< KAFA / EMN<YET KORUNMASI A. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MAKITA BHS630

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MAKITA BHS630.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag