οδηγίες χρήσης MAKITA JR100D

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MAKITA JR100D Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MAKITA JR100D θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MAKITA JR100D


MAKITA JR100D : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1171 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MAKITA JR100D

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ȯ> ȷ ^ڷ> ȷ ηٷ ȷ ӷ ڤ, , ӷ <~ ^ڷ>: ڷ, < ȷ ^ڷ> η Ӥȷ < > . TM> ӷ <̷ ̤^ fi~, ~ fi~, <~ η , >: M > > [ ] > MMS ȷ, ӷ Ӥ <̷ ̤^ < ӷ ڿ̷ Ͽ, : < . i fiڷ 3 > i< ̤^ ̷~ ̷ ڷ< ٷ, > ȷ > ̷~ ̤^ < ̿ ӷ > ȷ < η ٿ: M > ڷ̷< ȷ ̷ Bluetooth ӷ Կ <~ fi~, < < ^<~ <~: M > > Bluetooth > > > , < , < > Handsfree > [ ] 4 i fiڷ ȯ>ȷ Vodafone live! TM~ Ringtones Wallpapers ȯ>ȷ MMS Photo album ̤^ iο Chat My Vodafone ӷ< Y ٿ, i>~ fi Web TMӤ~ i̤~ Video ڷ ̷ٷ [ <̷] ^<~ گfiӷ Email ̷ٷ گfiӷ fiڷ ̷ٷ Browser >~ * OE̷ ̷ٷ fi MMS Vodafone Mail MMS Photo Album ڷ fi fi~ Videos ʷ~ Vodafone Menu <ȷ i/< fi TM~ . <^ >ٷ >~ ^< < ʤ~ ٷ>~ <~ گfi~ گfi~ TM^̷ٿ fi~ <~ * fi~ K<^ * fi ̤^ * Y~ ̤^ TM~ Ringtones Wallpapers ȯ>ȷ MMS Photo album ̤^ iο Chat My Vodafone ӷ< Y TM Bluetooth TMfi~ i>~ USB i>~ (> fi >) * ԷΤ~ >~ < >ӷ ȿٷ , . [. . . ] Ͽ ο < < ηٿ ȿȷ <~: M > Bluetooth ٷ< ӷ > ̤^ <: ̿ >, < M > η Ϥ fi̷ ~ <~. ԯ<: ٷ> fi~ ̤ ȷڿ گfi > fi Ϥ^fi ۷~. > > ~ fi~ ȷ~ <^ <~ ӷ^̤~ <~: ̿ fi̷ ~ <~, < < . ̿ fi̷ ~ <~, < M > > Bluetooth > i Bluetooth ȷ ο ڷο 57 > > 1 , fi ȿڷ̷ . گ< ifi ʷ>ٷ fiٷ > Ϥ^. ȷ ӷ ηϤ ӷ ifi fi گ< ifi, < ٷ iο <ڷ η . TM>^: گ< ifi > ӷ >ӷ ȷ< fi < ڷο^, ӿ ԯ . Vodafone 3 > 2005 fi ڷ< < <~ 12:00 ڷ< < <~ OE > fi > ӷ < < M ȷ ӷ > . ȷ i ^ <^ <~, > > 1. 58 ~ >~ TM ο^ ̤~ ~ گ<~ ifi~ > ӷ ʷ>ٷ <~ fi Vodafone ο^ ̤~. TM ^ ̤~ ~ گ<~ ifi~ > ӷ ʷ>ٷ >~ ηٿٷ~: 1 ۯ~ <̷~ 2 GPRS 3 ̤ӷ 8 TMٿi ٷ>~ 7 ~ >̷~ 6 <̷ Vodafone 3 > 2005 040079b 4 ȷ^< 5 < ڷ< 1 12:00 OE ۯ~ <̷~ ηٷfi~ ~ > ۯ ~ ~ >. < ). ~ >~ 59 2 OE GPRS > fi Ϥ^ > ȷ General Packet Radio Service (GPRS). ~ >~ > ӷ Ϸ, : = ȷi Τ ̤^ GPRS = ʷ<~ ٷڿ = ʷ<~ ٷڿ Τ ̤^ Τ ̤^ = ʷ<~ = ʷ<~ ʷ<~ ʷ<~ = ʷ<~ < Circuit = ʷ<~ < Switch Data (CSD) CSD = Bluetooth >ӷ < 3 OE ȷ^<~ ʷ>ٷ fiٷ Ϥ^fi ۷~ ӷٿ < > >, fi~ > ۷~. >~ > ӷ Ϸ, : = 2G > = 2, 5G > = 2G ȷ^< = 2, 5G ȷ^< 60 ~ >~ 4 OE <~ ڷ<~ ʷ> ȷ ӷ > < < < > ȷ ӷ > fi >ӷ ̤ < <~. TM~ >~ ȷ ~ ο~ SIM ȷi ӷfiٷ <~ ڷ, Ӥٷ ӷ Ϸ, ٷ: = ڷ< 1 < = ڷ< 2 < = ڷ< 1 <, < ̤ = ڷ< 2 <, < ̤ 5 OE ̷~ ʷ>ٷ fiٷ Ϸ, Ӥ <̷. ۿ ӷ fi ȷ ӷ ڤ, , > iTAP. ~ >~ 67 < 1 ȷ ӷ ηٷ^< > >~ < ~ ڷ<~, fi^~ ʷ>ٷ >ӷη ڷ<^ӻ > 70. > fi~ < # ȷ ifi ۷^<~ ̤ ȷ ӷ ٷ, > > fi~. , Ϥ ~ >~ Vg < Vm, < M > ȷ ӷ > > fi~ ^~ ^۷ < ۷ > ۷^<~ ̤. ȷ ӷ ۷ > > fi~, < ӷ < Ϥ~ ڤ~ ȷ ӷ ٷi> ο ٷ ڿ̷ٷ η ~ i~ >ӷ ηٷ^̤ӷ <. ӷϿ, fi , <̷ ȷ ۷^< οi ڿ̷~. 68 ~ >~ , ȷ ڿ̷, < > ڿ 8, ifi ʷ>ٷ: OEٷ fi 2 fiٷ, ڷ<ڷ~ >ٷ fi~ η ̤~ ٷ>ٷ fi i. Ug . ڷ<ڷ~ ʷ>ٷ > ۷^<~. T 449 M / ۷ >, < < ȷ ӷ ۷ ڷ<~. < < ȷ ӷ ȷڿ, , ڷ<ڷ ٷ ڿ > ۷^<~. Yٷ ۷ ~ < fi~ ڷ<~ ڿ, fi Ϥ^fi ۷~ > ӷ , Ϥ, , Ӥȷ. U1 ڷ<ڷ~ ʷ>ٷ > ۷^<~. 441 < < S ~ ٷ ȿ ȷ ӷ ¯> Ϥ , < < * ȷ ӷ >, , η ۷ ӷ fi ٿ Ϥ M / . 69 ~ >~ < < S ȷ ӷ ٷ< ̤ ӷ, , <, ӷ ڷ̷< ۷^< < > ̷~ ̤. i> ӷ i > < ~ Ϸ~ ο >, < < o ȷ ӷ , > ^>~ ӷ i ~ Ϸ~. ٷ̤ > fi~ ۷~ ڤ ӷ ӿ ο η fi fii~ ڷ<~ η , Ϸ, ٿ Ϥ~ ڤ~ ӷ <. >ӷη~ ڷ<^ < fi >ӷη ^~ fi ȷ ηٷ ڷ<^ > . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # . 1?!, @_&~:;"-()'%$ +x*/\ []=><# abc2 def3 ghi4 jkl5 mno6 pqrs7 tuv8 wxyz9 Ϸ< ڷ<^, ȷ ʷϷ> ۷^< (ڷ< ȷ Ϸ< ڿ~) Ϸ< >~ ۷^<~ ̤ (ڷ< ̤ ȷ > <~) ~ >~ 70 TM>^: fi~ >ӷη~ Ӥٷ ӷ , , ~ ȷi^ ڷ<^ ۷~. TM ȷ ʷ< email < i~ Web, < 1 ʷ> گο ~ <i~ ڷ<~ ȷ < ʷ<. i< > < < # ȷ ifi ۷^<~ ̤ ̤ ӷ > W. < ٷ iο <ڷ ȷ ӷ ۷ ifi i>. > , fi^ < < # ȷ ifi ۷^<~ ̤ ̤ ӷ ʷ> [. [. . . ] 2 < < ȷ ӷ i i ~ >~. ڤ ӷ i> ڷ η > ȷ ӷ < fi. ȷ ӷ Ϥ ӷ ӷfi < , , ȷfi fi ȷ گ< ifi, < M > > > > . > ӷ > ȷ ^ڷ>, ȷ fiӷ < fiӷ ^~ fiӷ ٷ۷>~ (fi), ȷ گ< ifi. : < < , M > > > < Ϥ ȷ fiӷ ȷ ٷ۷> < ȷ ӷ ʷ>ٷ ٷ۷>. Ϥ ȷ ӷ ii> fiӷ Τ ~ ifi~, ȷ ӷ ӷϷ, ٷ fiӷ fi ifi, < ȷ ӷ ۷> fiӷ ӷ η fi ifi. 112 ۷< > ^ڷ>, fiӷ < fiӷ ^~ ٷ> ifi~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MAKITA JR100D

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MAKITA JR100D.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag