οδηγίες χρήσης MCCULLOCH M12597

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MCCULLOCH M12597 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MCCULLOCH M12597 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MCCULLOCH M12597


MCCULLOCH M12597 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1770 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   MCCULLOCH M12597 (1439 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MCCULLOCH M12597

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] I X / 16 101 c) TT / , / "" , M14 x 21 YII X 30 mA I O T X , ( ) X ( - ( ) - ) , , ( / ) - ( ) - , ( - ) X , 16 Amps T T X - ( 0, 104 + j0, 065 Ohm ) - , , - , , J 2 T T X , ' XHH T 5 ! - G o L - G , , ( ) 102 ! - G o L - - - 30 , - E/ ( ) 8 !- - , - , - - ! [. . . ] Un moment de neatenie n timpul lucrului cu maina poate duce la rniri grave. b) Purtai echipament de protecie personal i ntotdeauna ochelari de protecie. Folosirea echipamentelor de protecie a persoanei ca masc de protecie mpotriva prafului, nclminte antiderapant, casc de protecie sau aparat de protecie auditiv, n funcie de tipul i domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul rnirilor. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 90 dB(A), het geluidsvermogen-niveau 101 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB) en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). Technisch dossier bij: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 90 dB(A), ljudeffektnivn 101 dB(A) (standard deviation: 3 dB) och vibration m/s2 (hand-arm metod). Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. DK CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 90 dB(A), lydeffektniveau 101 dB(A) (standard deviation: 3 dB) og vibrationsniveauet m/s2 (hnd-arm metoden). Teknisk dossier hos: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. N CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 90 dB(A), lydstyrkenivet 101 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB) og vibrasjonsnivet m/s2 (hnd-arm metode). : MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 09 MCCULLOCH Europe BV A. Kloot 152 RO DECLARAIE DE CONFORMITATE CE Declarm pe proprie rspundere c acest product este conform cu urmtoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 745, EN 55 014, n conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (pn la 28. 12. 2009), 2006/42/CE (ncepnd cu 29. 12. 2009). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 90 dB(A), nivelul de putere a sunetului 101 dB(A) (abaterea standard: 3 dB) iar nivelul vibraiilor m/s2 (metoda mn - bra). Documentaie tehnic la: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 90 dB(A), 101 dB(A) ( : 3 dB) m/s2 ( -). : MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SK CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nasu vlastn zodpovednos prehlasujeme, ze tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 60 745, EN 55 014, v slade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 90 dB(A), rove akustickho vkonu je 101 dB(A) (standardn odchlka: 3 dB) a vibrcie s m/s2 (metda ruka - paza). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvucnog tlaka ovog elektricnog alata iznosi 90 dB(A), jakost zvuka 101 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija m/s2 (postupkom na saci-ruci). Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: MCCULLOCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornosu izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 90 dB(A), jacina zvuka 101 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija m/s2 (mereno metodom na saci-ruci). [. . . ] vgs vagy csiszol kefvel trtnOE csiszols) lehetsges ms vibrcis rtk Pfii brouen Pfii smirkovn Nepfiesnost (K) !vyfiezvn nebo odrezovn) mohou udvat jin hodnoty vibrac 154 M12597/9341/9342/9345/9346/9347 1 2 3 1 TR 10 m/s2 5, 5 m/s2 1, 5 m/s2 2 3 PL RU UA GR RO BG SK HR SRB SLO EST LV LT Yzey tafllama esnas>nda Z>mparalama esnas>nda Tolerans (K) !Farkl> uygulamalarda (kesme veya metal f>ralama) farkl> titreflim seviyeleri oluflabilir W czasie cierania powierzchni W czasie szlifowania Bd pomiaru (K) !cicie lub szczotkowanie) mog powodowa inne wartoci wibracji p p (K) ! [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MCCULLOCH M12597

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MCCULLOCH M12597.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag