οδηγίες χρήσης MCCULLOCH P18107H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο MCCULLOCH P18107H Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο MCCULLOCH P18107H θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο MCCULLOCH P18107H


MCCULLOCH P18107H : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3034 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   MCCULLOCH P18107H (2628 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς MCCULLOCH P18107H

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MOTOREFFEKT (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYESTE HASTGHET (min ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINIMUMHASTIGHET (min ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NETTO VEKT (Kg) (UTEN SVERD OG KJEDE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] MLT LYDSTYRKENIV LwAav (dBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIBRASJONER (ISO 7505) (m/s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -1 -1 3 3 2 N 70 50x36 3, 24 9. 000 2. 500 7, 3 3/8" 1, 5 45/50/60/70 7 400 900 98 114 112, 8 6 CARACTERSTICAS TCNICAS ESTE PRODUTO EST EM COMFORMIDADE COM A DIRETRIZ EUROPIA SOBRE A SEGURANA DAS MQUINAS CILINDRAGEM (cm ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIMETRO x CURSO (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POTNCIA (kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGIME DE POTNCIA MXIMA (min ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VELOCIDADE MINIMA (min ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESO EM SECO (Kg) (SIN BARRA E CORRENTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PASSO CORRENTE (9, 525 mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPESSURA CORRENTE (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPRIMENTO BARRA (cm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No DE DENTES DO PINHON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diese Typenprfung hat ergeben, da die Maschine den grundlegenden Gesundheits - und Sicherheitsbestimmungen der EG-Maschinendirektive entspricht. E Declaracion de cumplimiento de la directriz de la UE En cumplimiento con la Directiva sobre Maquinaria de la UE (89/392/EEC, enmendada segn 91/368/EEC), 93/68/EEC (Directiva sobre Marcas de la CE) & 89/336/EEC (Directiva sobre `Compatibilidad Electro Magntica'). El abajo firmante Pino Todero, autorizado por E. O. P. I. , declara que las motosierras de gasolina: PRO MAC 72 con nmero de serie indicado anteriormente con barra portacadena de longitud de corte de 45/50/60/70 cm, fabricadas por E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, cumplen con las especificaciones de la mquina objeto de la prueba de la UE conforme al Anexo VI de la Directiva sobre Maquinaria. La prueba realizada por la UE se llev a cabo en Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), certificado de tipo de prueba de la UE No. Esta clase de prueba establece que la mquina cumple con las normativas imprescindibles sobre sanidad y seguridad de la Directriz de la UE sobre Maquinaria. B Dclaration de conformit Europenne En accord avec la directive europenne (89/392/EEC, modifie par 91/368/EWG), 93/68/CEE (Directive Marquage CE) & 89/336/CEE (Directive EMC). Le soussign Pino Todero, dment mandat par E. O. P. I. , dclare que, les trononneuses thermiques: PRO MAC 72 dont le numro de srie est cit ci-dessus quipes d'un guide chane de 45/50/60/70 cm de longueur, fabriques par E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, sont identiques la machine soumise aux tests europens en accord avec l'annexe VI de la directive ci-dessus. Les tests ont t effectus par Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), certificat de tests europens numro IMQ AS 068 DM. Ces tests ont tabli que la machne est conforme aux recommandations d'hygine et de scurit de la directive europenne ci-dessus. G Declarao de conformidade da CE De acordo com a Directive de Mquinas (89/392/EEC, alterada pela 91/368/CEE), 93/68/CEE (Directiva de Marcao CE) e 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidade Electromagntica). O abaixo assinado Pino Todero, autorizado por E. O. P. I. , declara que: as serras mecncas a gasolina: PRO MAC 72 com nmero de srie acima indicado com uma barra de corrente com o comprimento de corte de 45/50/60/70 cm, fabricada por E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, esto em conformidade com a mquina que foi submetida ao ensaio tipo da CE de acordo com o Anexo VI da Directiva de Mquinas. A inspeco tipo da CE foi efectuada por Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), No. Este ensaio tipo constata que a mquina esta em conformidade com os requisitos mnimos de Saude e Segurana de Directiva de Mquinas da CE. D Dichiarazione di conformit CE In accordo con la Direttiva Macchine CE (89/392/EEC, modificata dalla 91/368/EEC), 93/68/EEC (Direttiva Marcatura CEE) & 89/336/EEC (Direttiva Compatibilit Eletrtromagnetica). Il sottoscritto Pino Todero, autorizzato dalla E. O. P. I. , dichiara che la sega a catena portatile da legno modello: PRO MAC 72 numero di serie come sopra riportato, con barra guida catena con lunghezza di taglio da 45/50/60/70 cm, costruita da E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, conforme al modello di macchina che stato sottoposto all'esame per la certificazione CE in accordo con l'allegato VI della Direttiva Macchine. [. . . ] Het EC type onderzoek is uitgevoerd door Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), EC type onderzoek certificaat nr. it typeonderzoek toont aan dat de machine overeenstemt met de fundamentele eisen van veiligheid en gezondheid volgens de Machine Richtlijn. @ EK M E EK (89/392/EEC 91/368/EEC), 93/68/EEC ( CE E ) & 89/336/EEC ( H E ). O Pino Todero, E. O. P. I. , : : PRO MAC 72 45/50/60/70 . , o E. O. P. I. , Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC), Italia, EK VI M E . H EK Marchio di Qualit (IMQ), Via Quintiliano 43, 20138 Milano (Italia), (), ( IMQ AS 068 DM. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου MCCULLOCH P18107H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου MCCULLOCH P18107H.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag