οδηγίες χρήσης NEFF E1653N2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF E1653N2 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF E1653N2 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF E1653N2


NEFF E1653N2 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3175 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF E1653N2

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] fr nl it es el Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Instrucciones para el uso nl it es el fr fr nl it es el page 003 ­ 027 pagina 028 ­ 052 pagina 053 ­ 077 página 078 ­ 103 104 ­ 129 2 Sommaire Page Consignes à respecter Conseils pour la mise au rebut Avant de brancher l'appareil neuf Dispositifs de sortie télescopique Consignes de sécurité Avant la première utilisation Premier nettoyage Premier chauffage Votre nouveau four Description de l'appareil Accessoires Niveaux d'enfournement Cuisson Manettes des foyers Préchauffage rapide Foyers à surface variable Tableau de cuisson Choix des casseroles Cuisson et rôtissage Fonctions du four Enclenchement et coupure du four Dispositifs de sécurité Cuisson Rôtissage Grillades Conseils et astuces Décongélation et mijotage Niveau de chaleur pour pâte à la levure de boulanger 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11+12 13+14 14 15 16 17 18 19+20 21 Page Nettoyage et entretien Remarques importantes 22 L'émail et le verre 22 Façades en acier inoxydable 22 Plaque de cuisson 22 Four 22 Système de nettoyage Hydrolyse 23+24 Décrochage et accrochage de la porte du four 25 Dispositifs de sortie télescopique 25 Eléments chauffants 25 Pannes et réparations Que faire en cas de panne?26 27 Service consommateurs France 01. 49. 48. 32. 10 3 Consignes à respecter Conseils pour la mise au rebut Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur. Une mise au rebut respectueuse de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières. Avant de vous débarrasser de l'ancien appareil, rendez-le inutilisable. [. . . ] Nel funzionamento con aria calda, non usate il livello d'inserimento »2«, per non pregiudicare la circolazione dell'aria. 57 Cucinare Uso delle zone di cottura Le zone di cottura possono essere bloccate insieme alle funzioni del forno (vedi capitolo "Dispositivi di sicurezza". Con ciò si esclude l'inserimento accidentale del forno, per es. Importante: al piano di cottura è accluso un manuale di istruzioni per l'uso. In esso trovate avvertenze importanti per l'uso del piano di cottura. Prima d'iniziare l'uso dell'apparecchio siete pregati di leggere integralmente le informazioni in esso indicate. Posteriore sinistra Posteriore destra Anteriore sinistra Anteriore destra Il grado di cottura regolato viene indicato sui rispettivi selettori. La regolazione delle zone di cottura è possibile per gradi da | a Ö, con i relativi gradi intermedi. Funzionamento normale Ruotate il selettore sul grado di cottura desiderato. Nella tabella di cottura trovate indicazioni sulla scelta del grado di cottura. 58 Cucinare Funzione riscaldamento rapido Con il riscaldamento rapido raggiungete rapidamente e con la massima potenza il grado di cottura regolato. Quando il punto di cottura è stato raggiunto, riducete la potenza al grado di prosecuzione cottura. Ora la , , Ü" viene visualizzata alternativamente con il grado di cottura. Quando la , , Ü" scompare il riscaldamento rapido automatico elettronico è concluso e la zona di cottura riduce la potenza al grado di prosecuzione cottura (esempio: }·). Per interrompere anzi tempo il riscaldamento rapido automatico elettronico ruotate indietro il selettore sulla posizione zero. Zona di cottura a circuito doppio L'inserimento delle zone di cottura a circuito doppio dipende dal piano di cottura collegato. Importante: si prega di leggere a questo proposito le istruzioni per l'uso del piano di cottura. Per spegnere ruotare indietro il selettore sulla posizione zero. 59 Cucinare Tabella di cottura Senza riscaldamento Esempi rapido Fondere cioccolata, glasse burro gelatina verdura (barattolo) piatto unico omelette bastoncini di pesce scaloppine Esempi pesce riso patate lesse con buccia patate lesse senza buccia verdura fresca stufato involtini Grado di cottura |·­ }· } } }·­ ~· }·­ ~· Ç·­ :· Ç·­ :· Ç·­ :· Grado di cottura Å·­ Ç· | ·­ ~· Ä·­ Å· Ä·­ Å· }·­ ~·· Ä·­ Å· Ä·­ Å· Osservazioni Riscaldare Friggere mescolare ogni tanto 5 ­6 arrosto continuo Osservazioniu fe Con riscaldmento rapido automatico Cuocere a vapore Bollire Ü j Ü Ü Stufare Avvertenze: Per patate e verdura usare solo poco liquido di cottura. Le indicazioni rappresentano valori orientativi e possono variare a seconda degli alimenti e delle stoviglie. Per gli alimenti con tempi di cottura lunghi potete spegnere le zone di cottura da 5 a 10 minuti prima della fine del tempo di cottura. Il riscaldamento rapido automatico elettronico dà buoni risultati solo con quegli alimenti che possono essere cucinati senza sorveglianza, per es. Per alimenti, che durante la cottura richiedono un frequente riscaldamento rapido e/o devono essere girati di frequente, il riscaldamento rapido automatico è meno indicato. Scelta delle pentole Con la scelta delle pentole adatte risparmiate tempo ed energia. L'utilizzazione ottimale è possibile solo con pentole e tegami di buona qualità. Il diametro del fondo delle pentole dovrebbe corrispondere al diametro della zona di cottura, oppure essere un poco più grande. Per la cottura con molto liquido utilizzate pentole alte, che impediscono al liquido di traboccare. [. . . ] µ µ µ µ , µ µ ­ ­ ­. µ µ. A µ µ 25-45 . µ µ (µ ) µ 15-20 , 10-15 . 121 µ µ µ µ : µ µ µ µ , (µ µ ). µ µ. µ ­ { ­, . 6 µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ : 0500 gr. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF E1653N2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF E1653N2.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag