οδηγίες χρήσης NEFF PRA326B90W

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF PRA326B90W Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF PRA326B90W θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF PRA326B90W


NEFF PRA326B90W : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2302 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF PRA326B90W

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] el hu Beszerelési útmutató Kérjük, rizze meg pl Instrukcja montau zachowa 1 . ~62 ~44 2 70 3 4 4a 4b 5 6 7 7a 7b 7c 7d 8 8a 9 10 10 a 11 el . , . kapcsolatos szerelést megfelelen képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lév szabályok és a helyi áram- és gázszolgáltatók elírásainak betartásával. Mieltt bármilyen szerelési munkába kezdene, válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. [. . . ] Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy ez a cs és a konyhabútor mozgó részei (mint például egy fiók) ne érintkezhessenek egymással, és a cs ne haladjon olyan részeken keresztül, amelyek esetleg elzáródhatnak. Ha vízszintes gázcsatlakoztatás elvégzése szükséges, vevszolgálatunknál beszerezhet a 173018-as kódszámú könyök, valamint a 034308-as kódszámú tömítés. Miután módosította valamelyik csatlakozást, ellenrizze a szigetelést. Áramütés veszélye! - Oldja meg a gázrózsák csavarjait (7c7d. ábra), és vegye le a kapcsolókat a helyükrl. Használja az emelt (483196), amelyet vevszolgálatunk segítségével szerezhet be. Az elüls részen lév kapocs kipattintásához használja az emelt a 8. ábrán jelölt helyen (a tzhely típusának megfelelen). Soha ne használja az emelt az üveg keret vagy profil nélküli sarkainál. - A hátsó kapocs kipattintásához emelje fel óvatosan a profillal ellátott üveglapot a 8a. Küls lángsor fúvókájának cseréje (9a. ábra): - Oldja meg a rögzítcsavart, a perselyt húzza hátrafelé, és így könnyen hozzáférhet a ffúvókához. - Csavarja ki a küls lángsor fúvókáját, balra forgatva azt. - Csavarja be a küls lángsor új fúvókáját. - Állítsa be a levegmennyiségszabályozó perselyt L2 a II. táblázatban feltüntetett -Z- értéknek megfelelen. Bels lángsor fúvókájának cseréje (9b. ábra): - Csavarja le az elemet M3 a menetes alkatrészrl M2. - Csavarja le a bels lángsor fúvókáját M4 az elemrl M2. táblázat alapján meghatározott fúvókáját M4. Az elemek összeszereléséhez végezze el fordított sorrendben a leszerelés mveleteit. Gázcsapok beállítása Állítsa a kapcsolókat minimum állásba. Itt egy hajlékony gumi tömítést talál. [. . . ] Niezbdne czci znajduj si w pakiecie dostpnym w zestawie (w zalenoci od modelu), który mona otrzyma w naszym Serwisie Technicznym. Naley wykona nastpujce czynnoci: A) Wymiana dyszy palnika szybkiego, pólszybkiego i dodatkowego plyty kuchenki (rys. - Wymieni dysze za pomoc klucza dostarczonego przez pracowników naszego Serwisu Technicznego (kod produktu 424699), zwracajc szczególn uwag na to, aby nie odlama dyszy przy wyciganiu lub wkladaniu jej do palnika. W tych palnikach nie jest konieczne wyregulowanie doplywu powietrza podstawowego. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF PRA326B90W

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF PRA326B90W.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag