οδηγίες χρήσης NEFF T1223S0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T1223S0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T1223S0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T1223S0


NEFF T1223S0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (575 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T1223S0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . Istruzioni per l'uso Instrucciones para el uso T 1243. . , T 1223. . 21 14, 5 H 14, 5 18 14, 5 18/12 = cm 2 Indice Aspetti a cui prestare attenzione . 4 4 4 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 16 16 3 Aspetti a cui prestare attenzione Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Soltanto in questo modo sar possibile utilizzare il piano di cottura in modo corretto e in condizioni di sicurezza. [. . . ] Questo valore deve corrispondere a 1:10 fino a un massimo di 1:15, per esempio per ca. Mettere a bagno per un'ora le patate fresche, gi tagliate, prima di friggerle. Arrostire nel tegame Per far arrostire le patate, utilizzare patate cotte. Per le pietanze a base di patate crude, usare margarina anzich olio oppure olio con un po' di margarina. Per controllare la temperatura superficiale del tegame, utile l'uso di un termometro a contatto di superficie (per esempio l'articolo con codice di ordinazione 0900. 0519 dell'azienda testo). Quando il tegame ha raggiunto una temperatura di 150 C, impostare il grado di cottura a fuoco lento desiderato. 1 Opuscolo informativo aid Acrilamide", edito da aid e BMVEL, Stand 12/02, Internet: http://www. aid. de. 2 Comunicato stampa 365 di BMVEL del 04/12/2002, Internet:http://www. verbraucherministerium. de. 17 Contenido Qu hay que tener en cuenta . 19 19 19 20 22 22 23 24 24 25 25 25 26 27 27 27 29 29 29 30 30 18 Qu hay que tener en cuenta Leer detenidamente las instrucciones de uso. Slo entonces se puede manejar la placa de coccin de manera segura y correcta. Guardar las instrucciones de uso y las de montaje, as como la tarjeta del aparato en un lugar seguro. Adjuntar los documentos cuando el aparato se transfiera a otra persona. Antes del montaje Daos por el transporte Comprobar la placa de coccin despus de desempaquetarla. Slo un tcnico especialista autorizado puede conectar la placa de coccin. En caso de daos debido a una conexin incorrecta se extinguir el derecho de garanta. Conexin elctrica Indicaciones de seguridad Aceite y grasa sobrecalentados El aparato est previsto slo para el uso domstico. El indicador de calor residual avisa si las zonas de coccin estn calientes. Zonas de coccin calientes 19 No colocar nunca objetos inflamables sobre la placa de coccin. Si debajo de la placa de coccin hay un cajn, no deben guardarse all objetos inflamables o aerosoles. Los cables de conexin de los aparatos elctricos no deben tocar las zonas de coccin calientes. Bases de recipientes y zonas de coccin mojadas Si hay humedad entre la base del recipiente y la zona de coccin puede generarse presin de vapor. A causa de la presin del vapor, el recipiente puede saltar de forma repentina. En caso de aparecer roturas, grietas o hendiduras en la vitrocermica, existe peligro de descarga elctrica. Las reparaciones slo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Tcnica debidamente instruido. Grietas en la vitrocermica Reparaciones inadecuadas Causas de los daos Bases de cazuelas y sartenes Las bases de las cazuelas y las sartenes pueden rayar la vitrocermica. Evitar dejar un recipiente vaco al fuego, especialmente si son recipientes esmaltados y de aluminio. Observar las indicaciones del fabricante si se trata de una vajilla especial. 20 Sartenes y cazuelas calientes Sal, azcar y arena No colocar nunca sartenes y cazuelas sobre el panel de mando, el cuadro de indicadores o el marco. [. . . ] Los centros de atencin al cliente sealados tambin le indicarn amablemente el punto ms cercano. N de producto y n de fabricacin Si se solicita nuestro servicio de asistencia tcnica, se debe facilitar el nmero de producto (E Nr. ) y el nmero de fabricacin (FD Nr. ) del aparato. La placa de caractersticas con los nmeros se hallan en la tarjeta del aparato. 29 La acrilamida en los alimentos Los especialistas estn discutiendo actualmente hasta qu punto puede ser daina la acrilamida. En base a los resultados obtenidos en las investigaciones actuales hemos confeccionado esta hoja informativa para usted. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T1223S0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T1223S0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag