οδηγίες χρήσης NEFF T12D80X0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T12D80X0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T12D80X0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T12D80X0


NEFF T12D80X0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (442 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T12D80X0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] T1. D20. . , T1. D80. . 9000274009 9000274009 [el] í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 [es] Instrucciones para el uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø 14, 5 Ø 23/18 Ø 14, 5 Ø 21/12 Ø 21/12 Ø 17/26, 5 Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Se puede adquirir rascadores adecuados para vidrio a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Vitrocerámica Limpiar la placa de cocción siempre después de cocinar. Limpiar la placa de cocción solo cuando esté lo suficientemente fría. Utilizar productos de limpieza adecuados para la vitrocerámica. Tener en cuenta las indicaciones de limpieza que figuran en el embalaje. No utilizar: Marco de la placa de cocción A fin de evitar daños en el marco de la placa de cocción deben seguirse las siguientes indicaciones: Utilizar únicamente agua caliente con un poco de jabón. No utilizar el rascador para vidrio. Lavavajillas sin diluir Detergente para lavavajillas Productos abrasivos Productos corrosivos como spray para hornos o quitamanchas Esponjas que rayen Limpiadores de alta presión o máquinas de limpieza a vapor 16 Solucionar averías Con frecuencia, cuando se produce una avería, suele tratarse de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar el Indicador Ninguno " parpadea "§ + número Avería El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. Comprobar mediante otros aparatos electrónicos si se trata de un corte en el suministro eléctrico. Servicio de Asistencia Técnica deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones. La superficie de mando está húmeda o Secar la superficie de mando o retirar el objeto. Desconectar el aparato del fusible o del interruptor de protección en la caja de fusibles y volver a conectar después de 30 segundos. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica en caso de que el indicador vuelva a mostrarse. " El sistema electrónico se ha sobreca- Esperar hasta que el sistema electrónico se enfríe lo suficiente. A continualentado y ha apagado la zona de coc- ción, pulsar una superficie de mando de la zona de cocción. El sistema electrónico se ha sobreca- Esperar hasta que el sistema electrónico se enfríe lo suficiente. Pulsar cuallentado y ha apagado todas las zonas quier superficie de mando. * de cocción. La zona de cocción ha estado demasiado tiempo en funcionamiento y se ha apagado. La zona de cocción puede volverse a encender inmediatamente. ". . . " * No colocar ningún recipiente caliente sobre el panel de mando 17 â Indice Norme di sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Norme di sicurezza relative all'apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cause dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Tutela dell'ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Smaltimento ecologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Consigli per il risparmio energetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Conoscere l'apparecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pannello comandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Le zone di cottura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Indicatore del calore residuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] TM Segnale acustico < Segnale di conferma e segnale di utilizzo improprio disattivati. Segnale di conferma e segnale di utilizzo improprio attivati. * TM^ Accensione del circuito di riscaldamento < Disattivata. * , Attivata. * Impostazione di base 23 Modifica delle impostazioni di base Il piano di cottura deve essere disattivato. 1. Toccare il simbolo + finché sul display destro non compare l'impostazione desiderata. Attivazione, ë oppure ð, per 4 secondi. 5. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T12D80X0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T12D80X0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag