οδηγίες χρήσης NEFF T12K10X1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T12K10X1 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T12K10X1 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T12K10X1


NEFF T12K10X1 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (242 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T12K10X1

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] T1. K10. . 9000273996 9000273996 [el] í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 [es] Instrucciones para el uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 [it] Istruzioni per l'uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ø 21 Ø 14, 5 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 654 0 654 0 654 0 7 654 Ø 14, 5 Ø 18 Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Posición de cocción 1 = potencia más baja Posición de cocción 9 = potencia más alta El símbolo del panel indicador señaliza la zona de cocción a la que se refiere la indicación: p. Nota: La zona de cocción se regula mediante la conexión y desconexión de la resistencia. La resistencia se puede conectar y desconectar incluso al nivel de potencia máxima. Encender y apagar la placa de cocción La placa de cocción se enciende y se apaga con los conmutadores de las zonas de cocción. 9 Tabla de cocción En la tabla siguiente se presentan algunos ejemplos. No utilizar: La mejor manera de eliminar la suciedad resistente es utilizando un rascador para vidrio. Se puede adquirir rascadores adecuados para vidrio a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Marco de la placa de cocción A fin de evitar daños en el marco de la placa de cocción deben seguirse las siguientes indicaciones: Lavavajillas sin diluir Detergente para lavavajillas Utilizar únicamente agua caliente con un poco de jabón. No utilizar el rascador para vidrio. Servicio de Asistencia Técnica Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Número de producto (E) y número de fabricación (FD) Siempre que se contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica se debe facilitar el número de producto (E-Nr. ) y el número de fabricación (FD-Nr. ) del aparato. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en la tarjeta del aparato. Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso si todavía está dentro del período de garantía. Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial. Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías o perturbaciones E 902 351 352 Confíe en la competencia del fabricante. De esa forma se asegura de que la reparación se lleva a cabo por personal técnico debidamente instruido, equipado con las piezas originales y de repuesto necesarias para su aparato. 11 â Indice Norme di sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Norme di sicurezza relative all'apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cause dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tutela dell'ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Smaltimento ecologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Consigli per il risparmio energetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Conoscere l'apparecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pannello comandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Indicatore del calore residuo e delle zone di cottura . . . . . . . . . . . . . . . 14 Regolazione del piano di cottura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Attivazione e disattivazione del piano di cottura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Impostazione della zona di cottura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tabella di cottura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pulizia e manutenzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vetroceramica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 è riportato un sommario dei modelli con relative dimensioni. Pannello comandi 9 8 7 9 8 7 9 8 7 9 8 0 Indicatore del calore residuo e delle zone di cottura 1 2 3 L'indicatore del calore residuo e delle zone di cottura si accende in presenza di una zona di cottura calda: Indicatore delle zone di cottura durante l'esercizio poco dopo l'accensione di una zona di cottura. Indicatore del calore residuo dopo la cottura se la zona di cottura è ancora calda. 6 54 0 1 6 54 0 2 3 1 2 3 1 2 3 Selettore delle zone di cottura per la regolazione dei livelli di cottura Il calore residuo può essere utilizzato per risparmiare energia, ad es. per tenere in caldo una pietanza piccola o per sciogliere la glassa. 6 54 0 7 6 54 Regolazione del piano di cottura In questo capitolo viene illustrato come regolare le zone di cottura. Nella tabella sono indicati i livelli e i tempi di cottura per le diverse pietanze. Impostazione della zona di cottura I selettori delle zone di cottura consentono di impostare il livello di riscaldamento delle zone di cottura stesse. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T12K10X1

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T12K10X1.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag