οδηγίες χρήσης NEFF T13D20N1RU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T13D20N1RU Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T13D20N1RU θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T13D20N1RU


NEFF T13D20N1RU : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (637 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T13D20N1RU

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] T1. D2. . . 9000556742 9000556742 [el] í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 [es] Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7' Ù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tener en cuenta las indicaciones de limpieza que figuran en el embalaje. No utilizar: La mejor manera de eliminar la suciedad resistente es utilizando un rascador para vidrio. Se puede adquirir rascadores adecuados para vidrio a través del Servicio de Asistencia Técnica o en nuestra tienda online. Marco de la placa de cocción A fin de evitar daños en el marco de la placa de cocción deben seguirse las siguientes indicaciones: Lavavajillas sin diluir Detergente para lavavajillas Utilizar únicamente agua caliente con un poco de jabón. No utilizar el rascador para vidrio. Solucionar averías Con frecuencia, cuando se produce una avería, suele tratarse de una pequeña anomalía fácil de subsanar. Antes de llamar el Indicador Ninguno Avería El suministro de corriente eléctrica se ha interrumpido. Comprobar mediante otros aparatos electrónicos si se trata de un corte en el suministro eléctrico. Servicio de Asistencia Técnica deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones. " parpadea "§ + número La superficie de mando está húmeda o Secar la superficie de mando o retirar el objeto. Desconectar el aparato del fusible o del interruptor de protección en la caja de fusibles y volver a conectar después de 30 segundos. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica en caso de que el indicador vuelva a mostrarse. " ". . . " El sistema electrónico se ha sobreca- Esperar hasta que el sistema electrónico se enfríe lo suficiente. A continualentado y ha apagado la zona de coc- ción, pulsar una superficie de mando de la zona de cocción. El sistema electrónico se ha sobreca- Esperar hasta que el sistema electrónico se enfríe lo suficiente. Pulsar cuallentado y ha apagado todas las zonas quier superficie de mando. * de cocción. La zona de cocción ha estado demasiado tiempo en funcionamiento y se ha apagado. La zona de cocción puede volverse a encender inmediatamente. * No colocar ningún recipiente caliente sobre el panel de mando Servicio de Asistencia Técnica Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. Número de producto (E) y número de fabricación (FD) Siempre que se contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica se debe facilitar el número de producto (E-Nr. ) y el número de fabricación (FD-Nr. ) del aparato. La etiqueta de características con los correspondientes números se encuentra en la tarjeta del aparato. Recuerde que, en caso de manejo incorrecto, la asistencia del personal del Servicio de Asistencia Técnica no es gratuita, incluso si todavía está dentro del período de garantía. Las señas de las delegaciones internacionales figuran en la lista adjunta de centros y delegaciones del Servicio de Asistencia Técnica Oficial. Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías E 902 351 352 Confíe en la competencia del fabricante. De esa forma se asegura de que la reparación se lleva a cabo por personal técnico debidamente instruido, equipado con las piezas originales y de repuesto necesarias para su aparato. 17 â Indice Norme di sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Norme di sicurezza relative all'apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Toccare il simbolo F finché sul display a sinistra non compare l'indicatore desiderato. 4. Toccare il simbolo + o - finché sul display non viene Sul display a sinistra lampeggiano in maniera alternata i simboli visualizzata l'impostazione desiderata. 24 Pulizia e manutenzione Le avvertenze contenute in questo capitolo sono di aiuto nella pulizia e nella cura del piano di cottura. I detergenti adatti sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti o nel nostro eshop. detersivi abrasivi detergenti aggressivi come spray per il forno o smacchiatori spugne abrasive detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore Vetroceramica Pulire accuratamente il piano di cottura dopo ogni utilizzo per evitare che i residui di cibo si incrostino. Pulire il piano di cottura solo quando si è completamente raffreddato. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T13D20N1RU

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T13D20N1RU.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag