οδηγίες χρήσης NEFF T1483A0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T1483A0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T1483A0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T1483A0


NEFF T1483A0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (918 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NEFF T1483A0 (568 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T1483A0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . Istruzioni per l'uso Instrucciones para el uso T 1383. . , T 1483. . , T 5483. . 9000142182 N221185 T 1383. . , T 1483. . , T 5483. . 14, 5 23/18 35/14, 5 21/12 20/14, 5 = cm Indice Aspetti a cui prestare attenzione . Consigli per l'utilizzo del dispositivo di prima cottura rapida . 5 5 5 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 25 3 Indice Delimitazione temporale automatica . [. . . ] 38 38 38 40 42 42 43 44 45 45 45 47 47 49 51 52 52 53 54 54 55 56 57 57 59 36 Contenido Limitacin automtica del tiempo . 60 61 61 61 62 63 63 65 66 66 67 67 37 Qu hay que tener en cuenta Leer detenidamente las instrucciones de uso. Slo entonces se puede manejar la placa de coccin de manera segura y correcta. Guardar las instrucciones de uso y las de montaje, as como la tarjeta del aparato en un lugar seguro. Adjuntar los documentos cuando el aparato se transfiera a otra persona. Antes del montaje Daos por el transporte Comprobar la placa de coccin despus de desempaquetarla. Slo un tcnico especialista autorizado puede conectar la placa de coccin. En caso de daos debido a una conexin incorrecta se extinguir el derecho de garanta. Conexin elctrica Indicaciones de seguridad Aceite y grasa sobrecalentados El aparato est previsto slo para el uso domstico. El indicador de calor residual avisa si las zonas de coccin estn calientes. Zonas de coccin calientes 38 No colocar nunca objetos inflamables sobre la placa de coccin. Si debajo de la placa de coccin hay un cajn, no deben guardarse all objetos inflamables o aerosoles. Los cables de conexin de los aparatos elctricos no deben tocar las zonas de coccin calientes. Bases de recipientes y zonas de coccin mojadas Si hay humedad entre la base del recipiente y la zona de coccin puede generarse presin de vapor. A causa de la presin del vapor, el recipiente puede saltar de forma repentina. En caso de aparecer roturas, grietas o hendiduras en la vitrocermica, existe peligro de descarga elctrica. Si se calienta la zona de coccin pero la indicacin visual no funciona, desconectar la zona de coccin. En el caso de que la placa de coccin se desconecte por s sola y despus no responda a la activacin de sus funciones, entonces se debe desconectar de la corriente. Desconectar el fusible en la caja central de fusibles de la vivienda y llamar al servicio de asistencia tcnica. Las reparaciones slo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Tcnica debidamente instruido. Grietas en la vitrocermica La zona de coccin se calienta pero la indicacin visual no funciona La placa de coccin se desconecta Reparaciones inadecuadas 39 Causas de los daos Bases de cazuelas y sartenes Las bases de las cazuelas y las sartenes pueden rayar la vitrocermica. Evitar dejar un recipiente vaco al fuego, especialmente si son recipientes esmaltados y de aluminio. Observar las indicaciones del fabricante si se trata de una vajilla especial. Sartenes y cazuelas calientes Sal, azcar y arena No colocar nunca sartenes y cazuelas sobre el panel de mando, el cuadro de indicadores o el marco. No utilizar la placa de coccin como superficie de trabajo o como bandeja. La placa de coccin puede daarse cuando caigan objetos duros o puntiagudos sobre ella. [. . . ] Establecer un tiempo de fritura lo ms corto posible (hasta que el alimento alcance un color dorado). Poner en remojo los trozos de patata durante una hora antes de frerlas. Para el asado de patatas crudas, utilizar margarina en lugar de aceite o aceite con un poco de margarina. Para controlar la temperatura de la superficie en la sartn, utilizar un termmetro de superficie (p. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T1483A0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T1483A0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag