οδηγίες χρήσης NEFF T1573N0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NEFF T1573N0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NEFF T1573N0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NEFF T1573N0


NEFF T1573N0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1180 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NEFF T1573N0 (743 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NEFF T1573N0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . Istruzioni per l'uso Instrucciones para el uso T 1533. . , T 1543. . , T 5543. . , T 1573. . , T 1583. . , T 5583. . 9000195217 N110786 1 T 1543. . , T 5543. . 23/18 35/14, 5 14, 5 21/12 20/14, 5 14, 5 21/12 = cm 2 Indice Aspetti a cui prestare attenzione . 5 5 5 7 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 18 19 19 20 3 Indice Funzione Memory . 21 21 23 24 26 26 26 27 27 28 29 30 31 31 32 Disattivazione della conferma di immissione dati 25 4 Aspetti a cui prestare attenzione Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. [. . . ] Quando il tegame ha raggiunto una temperatura di 150 C, impostare il grado di cottura a fuoco lento desiderato. 1 Opuscolo informativo aid Acrilamide", edito da aid e BMVEL, Stand 12/02, Internet: http://www. aid. de. 2 Comunicato stampa 365 di BMVEL del 04/12/2002, Internet:http://www. verbraucherministerium. de. 33 Contenido Qu hay que tener en cuenta . 36 36 36 38 39 40 41 42 43 43 43 45 45 46 47 47 48 50 51 51 52 34 Contenido Funcin de memoria . 53 53 55 57 57 58 58 58 59 59 60 61 62 62 63 63 35 Qu hay que tener en cuenta Leer detenidamente las instrucciones de uso. Slo entonces se puede manejar la placa de coccin de manera segura y correcta. Guardar las instrucciones de uso y las de montaje, as como la tarjeta del aparato en un lugar seguro. Adjuntar los documentos cuando el aparato se transfiera a otra persona. Antes del montaje Daos por el transporte Comprobar la placa de coccin despus de desempaquetarla. Slo un tcnico especialista autorizado puede conectar la placa de coccin. En caso de daos debido a una conexin incorrecta se extinguir el derecho de garanta. Conexin elctrica Indicaciones de seguridad Aceite y grasa sobrecalentados El aparato est previsto slo para el uso domstico. El indicador de calor residual avisa si las zonas de coccin estn calientes. Zonas de coccin calientes 36 No colocar nunca objetos inflamables sobre la placa de coccin. Si debajo de la placa de coccin hay un cajn, no deben guardarse all objetos inflamables o aerosoles. Los cables de conexin de los aparatos elctricos no deben tocar las zonas de coccin calientes. Bases de recipientes y zonas de coccin mojadas Si hay humedad entre la base del recipiente y la zona de coccin puede generarse presin de vapor. A causa de la presin del vapor, el recipiente puede saltar de forma repentina. En caso de aparecer roturas, grietas o hendiduras en la vitrocermica, existe peligro de descarga elctrica. Si se calienta la zona de coccin pero la indicacin visual no funciona, desconectar la zona de coccin. En el caso de que la placa de coccin se desconecte por s sola y despus no responda a la activacin de sus funciones, entonces se debe desconectar de la corriente. Desconectar el fusible en la caja central de fusibles de la vivienda y llamar al servicio de asistencia tcnica. Las reparaciones slo pueden ser efectuadas por personal del Servicio de Asistencia Tcnica debidamente instruido. Grietas en la vitrocermica La zona de coccin se calienta pero la indicacin visual no funciona La placa de coccin se desconecta Reparaciones inadecuadas 37 Causas de los daos Bases de cazuelas y sartenes Las bases de las cazuelas y las sartenes pueden rayar la vitrocermica. Evitar dejar un recipiente vaco al fuego, en especial los recipientes esmaltados o de aluminio. Se pueden producir daos en la base del recipiente y en la vitrocermica. Observar las indicaciones del fabricante si se trata de una vajilla especial. [. . . ] Las siguientes recomendaciones se publicaron en el folleto aid1 y el comunicado BMVEL2: 63 Generalidades: En asados y fritos, utilizar patatas frescas en la medida que sea posible. Los tiempos de horneado, asado y fritura deben ser lo ms breves posibles. Cunto ms grande y grueso sea el alimento, menor es la cantidad de acrilamida que contiene. Frer El aceite para frer no debe superar la temperatura de 175 C. Establecer un tiempo de fritura lo ms corto posible (hasta que el alimento alcance un color dorado). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NEFF T1573N0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NEFF T1573N0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag