οδηγίες χρήσης NIKON F100 BROCHURE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NIKON F100 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NIKON F100 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NIKON F100


NIKON F100 BROCHURE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (718 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NIKON F100 ANNEXE 788 BROCHURE (1581 ko)
   NIKON F100 (3816 ko)
   NIKON F100 BROCHURE (1583 ko)
   NIKON F100 INSTRUCTION MANUAL (3730 ko)
   NIKON F100 ANNEXE 132 BROCHURE (809 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NIKON F100BROCHURE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 2 Una tradizione di eccellenza che non si è mai interrotta Prestazioni. Tutte qualità di cui la F100 ­ un apparecchio pensato da professionisti per i professionisti ­ dispone in abbondanza. E non potrebbe essere altrimenti: la F100 si ispira infatti alla Nikon F5, la nostra reflex ammiraglia, da cui eredita molte caratteristiche. In un corpo camera più compatto e leggero, particolarmente solido grazie alla realizzazione in robusta lega di magnesio, troviamo in primo luogo un sistema autofocus pressoché infallibile, che lavora in perfetta sintonia con l'intera gamma di obiettivi AF Nikkor, compresi gli AF-S "dedicati" alle più severe esigenze professionali. [. . . ] L'Impostazione Personalizzata #13 abilita l'inserimento istantaneo di compensazioni anche durante la ripresa, per mezzo di entrambe le ghiere selettrici. Funzione Auto Bracketing Esposizioni "a forcella" Con la F100, l'impiego in Auto Bracketing della tecnica di compensazione tramite una sequenza automatica di due o tre esposizioni variate "a forcella" (Auto Bracketing) a passi compresi tra 1/3 Valore misurato e 1 EV, è particolarmente agevole, in tutte le modalità di esposizione compresa quella manuale. Si può persino scegliere se attuare la variazione soltanto ­2/3 EV in sovraesposizione o soltanto in sottoesposizione, e nella ripresa flash è possibile intervenire anche sul livello di emissione del lampo. +2/3 EV Il nuovo sensore Matrix a 10 settori Lavorando in tandem con il modulo AF Multi-CAM1300, integra le informazioni esposimetriche con i dati relativi alla messa a fuoco. Il computer è ora in grado di determinare quali settori del sensore multiplo usare per un accurato controllo flash TTL. Slow Sync Con la sincronizzazione Slow Sync, la gamma dei tempi controllati automaticamente nei modi di esposizione [P] e [A] si estende all'intero campo compreso tra 1/250 sec. e 30 sec. effetto naturale il soggetto in movimento, "bloccato" dalla luce flash. Nota: Impostando la sincronizzazione sulla seconda tendina nei modi [P] o [A], l'apparecchio si predispone automaticamente in Slow Sync. Sincro FP a tempi rapidi Regolato sulla modalità manuale FP, il lampeggiatore Nikon SB-80DX è sincronizzabile anche con i tempi rapidi compresi tra 1/250 sec. Diventa così possibile l'impiego del fill-flash in luce diurna molto intensa e con i diaframmi più aperti, per un efficace controllo della profondità di campo. Lampeggiatori Nikon SB-80DX e SB-30 L'F100 è compatibile con una varietà di lampeggiatori Nikon Speedlight, compresi l'SB-80DX, il modello top di gamma, e il compatto SB-30. Il super-sofisticato SB-80DX offre: Elevata potenza, con numero guida 56 per la posizione 105mm della parabola zoom o 38 per la posizione 35mm (ISO 100, metri). Adattatore grandangolare incorporato per la copertura delle focali più brevi, fino a 14mm. Dispone inoltre a corredo di uno speciale diffusore a cupola per effetti di luce morbida. Pur così compatto e pratico da trasportare, l'SB-30 vanta caratteristiche di rilievo, come il numero guida 16 (ISO 100, metri), la posizione per riprese ravvicinate, la copertura fino alla focale 17mm grazie all'adattatore grandangolare incorporato, la funzionalità servo-flash TTL senza cavi, e un pannello IR in dotazione per l'impiego come unità di pilotaggio remota a infrarossi. Quando non è in uso, l'SB-30 può essere ripiegato per minimizzarne l'ingombro. Sensore Multiplo TTL a 5 Settori 6 © Joe McNally Sincronizzazione sulla seconda tendina Il flash innesca il lampo appena prima che la seconda tendina si chiuda, mentre con la sincronizzazione normale il lampo viene emesso all'inizio dell'esposizione. L'utilità di tale tecnica è particolarmente evidente quando si utilizzano tempi di posa lenti, in quanto trasforma la luce ambiente in una scia luminosa che segue con un Nomenclatura Nomenclatura/Comandi Informazioni nel mirino 1 Cerchio di riferimento Ø12mm per la misurazione Semi-spot 2 Riferimenti di messa a fuoco (area AF)/Area per la misurazione Spot (Ø4mm) 3 Indicatori di messa a fuoco 4 Indicatore di blocco del tempo 5 Indicatore di blocco del diaframma 6 Modo di esposizione 7 Compensazione dell'esposizione 8 Spia di carica flash 9 Sistema di misurazione 0 Indicatore di blocco AE in funzione q Tempo di posa w Apertura di diaframma e Display elettronicoanalogico di esposizione r Contafotogrammi/ Valore di compensazione dell'esposizione Indicazioni nel display LCD 1 Pulsante profondità di campo 2 Ghiera Selettrice Secondaria 3 Interruttore di alimentazione 4 Pulsante di scatto 5 Pulsante per la compensazione dell'esposizione 6 Occhiello per tracolla 7 Pulsante del modo di esposizione 8 Display LCD 9 Slitta accessori !Pulsante della sensibilità ISO " Pulsante Auto Bracketing / Riavvolgimento # Pulsante del Modo Sincro Flash $ Sblocco per il Selettore del Modo di Avanzamento % Occhielli per tracolla & Presa Sincro ( Sblocco per la Leva di Apertura del Dorso ) Leva di Apertura del Dorso ~ Tasto di Sblocco Obiettivo + Selettore del Modi di Messa a Fuoco , Terminale Remote a 10 poli - Led Autoscatto . Sblocco per il Selettore del Sistema di Misurazione / Selettore del Sistema di Misurazione : Attacco Filettato per Treppiede ; Coperchio Contatti di Accoppiamento (per Alimentatore Impugnatura MB-15) < Leva per il Modo di Selezione dell'Area AF = Finestrella di Controllo Caricatore > Pulsante di Blocco Tempo/ Diaframma ?Pulsante Impostazioni Personalizzate @ Selettore del Modo di Avanzamento Film [ Oculare Mirino \ Rotella per la Regolazione Diottrica ] Pulsante AE-L / AF-L (blocco esposizione/messa a fuoco) ^ Pulsante di Avvio AF (AF-ON) _ Ghiera Selettrice Principale { Selettore dell'Area AF | Blocco per il Selettore dell'Area AF } Sblocco del Porta Batterie 1 Compensazione dell'Esposizione 2 Sensibilità Film / Indicazione DX 3 Blocco del Tempo 4 Tempo di Posa 5 6 7 8 9 0 Blocco del Diaframma Apertura del Diaframma Auto-Bracketing Impostazione Personalizzata Check batterie Modo di esposizione q Programma Flessibile w Modo sincro-flash e Display elettronicoanalogico di esposizione r Area di messa a fuoco t Contafotogrammi Ghiera Selettrice Principale Azionandola, si imposta il tempo di posa in priorità dei tempi o in manuale, si accede al Programma Flessibile e a diverse altre regolazioni. Ghiera Selettrice Secondaria Permette di regolare l'apertura in priorità dei diaframmi o in manuale. Tramite l'Impostazione Personalizzata #12 è possibile invertire la funzione delle due ghiere selettrici. Presa Sincro PC Accetta tutti i cavi di sincronizzazione flash con spinotto standard PC. Terminale Remote a 10 Poli Accetta il cavo MC-33 per il collegamento al personal computer, i flessibili elettrici MC-20 o MC-30, il telecomando a infrarossi ML-3 e altri accessori. Impostazione ISO Manuale Oltre che in automatico con lettura DX, la sensibilità film è regolabile anche manualmente per valori ISO compresi tra 6 e 6400, a passi di 1/3 f/stop. L'impostazione viene visualizzata nel pannello LCD. Reset a Due Pulsanti Premendo simultaneamente per oltre due secondi i pulsanti () e · (menu delle Impostazioni Personalizzate), tutte le regolazioni della F100 (ad eccezione delle Impostazioni Personalizzate eventualmente impostate) vengono ripristinate ai valori standard di fabbricazione. Pulsante Profondità di Campo Permette di valutare visivamente l'estensione del campo nitido prima della ripresa. E' operativo in tutte le modalità di esposizione. 7 Obiettivi Gli Obiettivi Nikkor Massima compatibilità degli obiettivi La F100 accoglie l'estesa gamma di rinomate ottiche Nikon, comprendente i Micro, i Defocus Control (DC), i decentrabili PC, i VR con sistema di stabilizzazione, fisheye, super-grandangolari e super-tele, oltre ai prestigiosi AF-S Nikkor dotati di motore SWM (Silent Wave Motor) integrato, che assicura una messa a fuoco velocissima e super-silenziosa. Per i professionisti della foto sportiva e d'azione, gli AF-S Nikkor sono diventati strumenti assolutamente indispensabili. Obiettivi AF Nikkor AF-S 17-35mm f/2. 8D IF-ED AF 18-35mm f/3. 5-4. 5D IF-ED AF 24-50mm f/3. 3-4. 5D AF 24-85mm f/2. 8-4D IF AF-S 24-85mm f/3. 5-4. 5G IF-ED AF 24-120mm f/3. 5-5. 6D IF AF-S 28-70mm f/2. 8D IF-ED AF 28-80mm f/3. 3-5. 6G AF 28-100mm f/3. 5-5. 6G AF 28-105mm f/3. 5-4. 5D IF AF 28-200mm f/3. 5-5. 6D IF AF 35-70mm f/2. 8D AF-S VR 70-200mm f/2. 8G IF-ED AF 70-300mm f/4-5. 6D ED AF 70-300mm f/4-5. 6G AF-S 80-200mm f/2. 8D IF-ED AF 80-200mm f/2. 8D ED AF VR 80-400mm f/4. 5-5. 6D ED AF Fisheye 16mm f/2. 8D AF 14mm f/2. 8D ED AF 18mm f/2. 8D AF 20mm f/2. 8D AF 24mm f/2. 8D AF 28mm f/1. 4D AF 28mm f/2. 8D AF 35mm f/2D AF 50mm f/1. 4D AF 50mm f/1. 8D AF 85mm f/1. 4D IF AF 85mm f/1. 8D AF DC 105mm f/2D AF DC 135mm f/2D AF 180mm f/2. 8D IF-ED AF 300mm f/2. 8 IF-ED AF-S 300mm f/2. 8D IF-ED II AF-S 300mm f/4D IF-ED AF-S 400mm f/2. 8D IF-ED II AF-S 500mm f/4D IF-ED II AF-S 600mm f/4D IF-ED II AF-I Teleconverter TC-14E AF-S Teleconverter TC-14E II AF-I Teleconverter TC-20E AF-S Teleconverter TC-20E II AF Micro 60mm f/2. 8D AF Micro 105mm f/2. 8D AF Micro 200mm f/4D IF-ED AF Micro 70-180mm f/4. 5-5. 6D ED Obiettivi Nikkor AI-P 45mm f/2. 8 P 500mm f/4 P IF-ED Obiettivi Nikkor AI e AI-S 28-85mm f/3. 5-4. 5 35-70mm f/3. 3-4. 5 35-105mm f/3. 5-4. 5 35-200mm f/3. 5-4. 5 70-210mm f/4. 5-5. 6 15mm f/3. 5 18mm f/3. 5 20mm f/2. 8 24mm f/2 24mm f/2. 8 28mm f/2 28mm f/2. 8 35mm f/1. 4 35mm f/2 50mm f/1. 2 50mm f/1. 4 50mm f/1. 8 85mm f/1. 4 105mm f/1. 8 105mm f/2. 5 135mm f/2 135mm f/2. 8 180mm f/2. 8 ED 200mm f/2 IF-ED 300mm f/2. 8 IF-ED 400mm f/3. 5 IF-ED 600mm f/5. 6 IF-ED 800mm f/5. 6 IF-ED Micro 55mm f/2. 8 Micro 105mm f/2. 8 Micro 200mm f/4 IF PC Micro 85mm f/2. 8D Altri Obiettivi Nikkor Reflex 500mm f/8 Reflex 1000mm f/11 PC 28mm f/3. 5 Tabella di Compatibilità Obiettivi (gli obiettivi DX e IX-Nikkor non sono utilizzabili). Messa a fuoco Modo di Esposizione P mode -- -- -- -- -- -- S mode -- -- -- -- -- -- A mode 2 2 2 2 9 -- M mode 2 2 2 2 Sistema di Misurazione Matrix 3 3 -- -- -- -- -- Semi-spot 7 8 12 12 Spot 4 4 4 4 7 8 12 12 Obiettivo AF-S e AF Nikkor tipo-D/G 5 Teleconverters AF-S & AF-I 6 AF Nikkor non tipo-D Nikkor AI-P Nikkor AI Reflex-Nikkor PC Nikkor PC Nikkor tipo-D 10 Teleconverter AI Soffietto PB-6 Compatibile -- Non Compatibile AF 1 -- -- -- -- -- -- -- Telemetro Elettronico1 -- 8 11 AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2. 8D IF-ED con SWM (Silent Wave Motor), montato sulla Nikon F100 1 Con luminosità massima effettiva f/5, 6 o superiore. 2 L'apertura di diaframma viene selezionata tramite la ghiera secondaria o l'anello dei diaframmi sull'obiettivo, se disponibile (Impostazione Personalizzata #22). [. . . ] Oculare Ingranditore DG-2 Ingrandisce 2x la porzione centrale del campo inquadrato. Adattatore Oculare DK-7 Permette di collegare il DG-2 all'oculare mirino della F100. Oculare Antiappannamento DK-15 Questo oculare dispone di una protezione in plastica trasparente con uno speciale rivestimento alla superficie che riduce l'eventualità di appannamento del mirino. DG-2 PB-6 Lenti Addizionali Accessori Flash Cavi di prolunga TTL (SC-17/SC-26/SC-27) L'SC-17 (1. 5m/4. 9ft. ) ha anche due ulteriori prese flash per rendere più agevole il controllo flash TTL distaccato dal corpo camera. L'SC-26 (1. 5m/4. 9ft. )/SC-27(3m/9. 8ft. ) connette insieme le unità flash TTL attraverso l'Adattatore Multi-Flash TTL AS-10 o il Cavo Remoto TTL SC-17 per soluzioni in multi-flash. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NIKON F100

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NIKON F100.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag