οδηγίες χρήσης NIKON F6 BROCHURE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο NIKON F6 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο NIKON F6 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο NIKON F6


NIKON F6 BROCHURE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3459 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   NIKON F6 ANNEXE 951 BROCHURE (3337 ko)
   NIKON F6 (5488 ko)
   NIKON F6 BROCHURE (1839 ko)
   NIKON F6 ANNEXE 565 BROCHURE (1664 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς NIKON F6BROCHURE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ٷٷ > ȷʤ fi η Ͽٷ fi , i̤ ٷٷ, ^ڷ< ˯< > fi̷ ٿi ӷ ȷ>ٷ >, ȷ i~. fiٷ ȷ > ~ >~ >, ȷ~ η >~, fi η ο^ fi ~ Τ~ i<~. TM̷ >~ > ~ ηiڤ ~ ^ڷ<~ ˯<~ F6, fi~ fi Ϸ> ~ ӷ<~ ηiڤ, > fi i~, ڤٷ~ fi fi ȷ > fi̷~ >~ fi~ >ӷ ӷ~ fi~ ȷ > ^ڷ< ˯< F6 > ӷ ʤ fi̷ > η ڷi >~ ٷ~ ٤ ^~ 8fps ͷʷ>ٷ~ ȷԯΤ~ ԯ~ <, , ~. TM ӷfi ^fi η ~ i~ fi 0. 74x, ̷ fi~ ηiڤ ʤ ۷< <̷ٷ > >~ , Ϥ~ fi η fi ȷ> ηٿ <. Ϸ> < η ڷ >~ ȷ ηٷ< ^ <^ >~, ¯> ~ Nikon >۷ ȷ ·̷< >i۷ < ӷ < ~ ۯfi~ ηٿ fi. ^̿^ ۯȷ ȷ ӿ >, ȷ ~ ˯~ Ϥ ȷڿ̷~ η ȷ ٤ fi~ > > ̷ο ~ ^~ ڷ~. [. . . ] ȷ ӷ ο ηٷfi ȷ~ <~ ۯο ^fi η >, گ > Ϸ~ ^ fi. i ̿ > ӷ >ٷ fi fi۷ Ϸ~ Speedlight i, fi ȷο < ^ fi. * Ϥ~ ̷ Ϸ~ Speedlight SU-800 > ӷ i> ^~ Ϸ~ ȷ > ^ ̷̤^ ӿ^. Ϸ~ SB-600 < SB-R200 ӷ i ^~ ȷ ӿ. ifi~ ^fi~ AF >~ ԯ<~ , ifi~ ^fi~ fi̷~ >~ >~ ԯ<~ > ӷ i> η ~ 11 ԯ~ >~, ȷ ӷ ڤ ӷfiٷ fi̷~ >~ fi ^fi fi̷ η fiٷ Ͽ ԯ< >~. Ϸ~ Speedlight SB-800 ̿ ̿ ̿ C ȷ ̿ Ϸ~ i >~ Ϸ~ ȷ ̿ Ϸ~ ̿ ̿ B ̿ C i > ηٷ<~ ڷ̷fi Ȥ fifi~ >~ Ϸ~ ~ Ϸ~ ^ڿ~ > Ϸ~ ڷfiٷ fiٷ~ (fi SB-800) TM < >, Ϸ~ SB-800 Ϥ fi̷ٷ ^fi~ ӿ < ~ fiٷ~ η ηi̤ ȿڷ̷. fi ̷> fi, fi̷ η ηٿ ^ڿ ȿڷ ȷڿ̷ٷ, > ӷ ڷ, < ^ڷ>~ >ȷ i. ۯfi, ʤ~, ^̤ > ^~ Ϸ~, Ϥ~ < ̷̤ ӿ ̷ ̤ ̷ ^ ifi~-fi~ (ISO 100, m): 38 ( ʷ< zoom ٷ 35 mm) ȷٿ~ ( x x ): > 70, 5 x 129, 5 x 93, 0 mm ~ (^>~ ~ ̷ٷ>~): > 350 g ӷ, , < ȷ ٷ, >, ̤^ ηٷ< fi >~ ٷ, >, ̤^ fi ȷ ӿ iڤ~ ¿^ > > ȷη> ̤ ̷ ^ > Ϸ~ η ٷ, , ٷ fi ȷ ӿ < ȷ~ ڿ~ i Ȥ ~ οi ̷̤ ӿ. TM > TTL, i<ڷ~ ^̤~ RGB ~ ^ڷ<~ ˯<~ ȯ ηٷΤ~ <~ >~ ȷ ӷ ηi> > fi~ Ϸ~ οi ӿ~ Ϸ~. Ϸ~ Speedlight Ϥ Ϸ~ Speedlight ȷ Ӥ~ <, , ~ R1C1 fi Ӥ ̷ Ϸ~ Speedlight >ӷ <^~ , fi TM̷ ^ ~ Nikon η ڤ η ¤ ^ڿ Ϸ~ ȷ Ӥ~ <, , ~ η ̷ Ϸfi Ϸ~. ڷfi, ʤ~, ڷ> > ^~ ̷̤ ӿ ̷ ̤ ̷ ^ ifi~-fi~ (ISO 100, m): 30 ( ʷ< zoom ٷ 35 mm) ȷٿ~ ( x x ): > 75, 5 x 125, 0 x 88, 4 mm ~ (^>~ ~ ̷ٷ>~): > 300 g SB-600 Ϸ~ ^ fi < > >ӷ < ȷ Ȥ ^ η ~ ȿ~ i̷, fi ڷ̷< ^ڿ. Ϸ~ > ӷ i> ^~ η 3 fiٷ >, fiٷ i> >. >^̷ <~ Ϸ~ (>^̷ FV) < Ϸ~ , ifi i~ Ϸ~ fi~ ̤ i̷~. < ̷~ FV ȷ> i< i Ϸ~ ηٿ zoom < ӷi, ڤٿ~ ۷~ ӷ ^i> ^fi ~ <~. Ϥ~ ̷ Ϸ~ Speedlight SU-800* ȷ ~ >~ ̷ ̷̤ Ϸ~ Speedlight. ~ ۷<~ SX-1 ڤ < η i/ʷ> ^ Ϸ~ Speedlight SB-R200 ʷfi. fi̷~ fi~ , , <~ ٷٷ~ FP ڤ ^ڿ ^̷fi Ϸ~, fi̷ η i<~ η ^, Ϸ ȷڿ̷ٷ η fi , i~ >, >ٷ fi , fi fi Ϸ~ 1/250 Ϥ. fi~ i> >, <~ fi~ Ϸ~ ~ F6 ηiٿ ȷi~ ٷ~ > ~ fi ٷٷ Ϸ~ ~ ˯<~. 13 Ϥ Ϸ~ Speedlight ȷ Ӥ~ <, , ~ R1C1 * ٿ ٷ ԰fiٷ ӷ ڷ ¯^ٿ. ڷ F ~ Nikon i< , fiٷ ڷ~ ʷ ~ Nikon ڤ < < ʷ Nikkor >ٷ , iȿ η ٷ, fi ȿٷ. ̷ ^̤~ Color Matrix > ӷ < fi η fi~ -CPU ʷ~ ٿ ڷ̷fi ȷ <~ ʷ η ̤ ~ ȷڿ̷~ < ~ ^ڷ<~ ˯<~. ^ڷ< ˯< F6 > ӷ i οi ڿ ٿ ٷ ̤ӷ ȷ ^~ η η -CPU ʷ~. Τ~ ¯>~ ʷ ~ Nikon ^̷^̤ >^ Nikon (Super Integrated Coating - SIC) ʤ < >i η fi ^̿^. Ӥ ӷ ȯ> ͷο <~ ȷڿ~ ED η Super ED Ϸ ~ ^̷Τ~ >~. ̷ fii^~ ~ ~ Nikon (Close-Range Correction - CRC) ʤ < fiٷ fi ~ i~. ifi, ٤ (SWM) ۯ ̷ο >, ȷ η ifi, ηٿ > fi̷~ >~. >~, ̷ >^~ ڷ (VR) ٷi> ifiٷ ~ fiӷ~ η>ٷ fi ڿٷ̷ ~ ^ڷ<~ ˯<~. >ӷη~ , fiٷ~ ʷ ( ʷ> Nikkor DX η IX ӷ i. ) > fi~ > AF Nikkor AF-S & D-/G 2 2 AF-S & AF-I Teleconverters 4 > AF Nikkor fi D > Nikkor AI-P > Nikkor AI Nikkor Reflex Nikkor PC Nikkor 11 D PC Teleconverter AI fii fi ȿڷ̷ >~ PB-6 13 fi̷ > (AF) > i~ TM̷ ^̤~ Color Matrix > fi ̷ TM> fi~ fi~ > P > S > A > M ~ 1 1 5 -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 9 10 3 8 7 7, 8 7 7 7, 16 3 6 -- 6 16 -- 15 3 6 6, 16 TM, fi -- , fi 1 ̤ fi ȿڷ̷ f/5, 6 < ٷ. ȿڷ̷ i ڤ ӷ Ϥٷ fi ̷ ~ ^ڷ<~ ˯<~. 3 OE > ̷ ^̤~ 3D Color Matrix. 4 TM, fi ʷ~ Nikkor AF-S η AF-I fi~ fi ~ ʷ~ AF-S 17-35mm f/2, 8D IF-ED, AF-S 24-85mm f/3, 5-4, 5G IFED, AF-S VR 24-120mm f/3, 5-5, 6G IF-ED η AF-S 28-70mm f/2, 8D IF-ED. 5 Yٷ ٷ ʷ> AF 80-200mm f/2, 8, AF 35-70mm f/2, 8 < AF 28-85mm f/3, 5-4, 5 i i~ fi < fiٷ, fiӷ Ӥ~ > ʿ~ Ӥٷ ӷ ^> ~ >~. 8 ٷ, > "b6: Screen Comp. " ["b6:(TM)i ifi~"] ~ ۷̤~ i>~ η ۷fi < ٿi~ ^ӷ fi ٷ ">ӷη ifi~ >~". i ڤ ӷ ηi>ٷ fi ٷfi. 11 ^̤ i~ ~ ^ڷ<~ ˯<~ η ̷ Ϥ Ϸ~ ^ٿ ηٿ ٷfi </η i > ʷ < fiٷ >ٷ ȿڷ̷ ȷʤ fi ̤ ȿڷ̷. 15 ^̤ ȷ< ȷڿ̷~ 16 ٷ, > "b6: Screen Comp. " ["b6: TMi ifi~"] ~ ۷̤~ i>~ η Ϥ "+0, 5". 14 > AF Zoom-Nikkor AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2. 8D IF-ED (2, 1x) AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3. 5-4. 5D IF-ED (1, 9x) AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2. 8-4D IF (3, 5x) AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 mm f/3. 5-5. 6G IF-ED (5, 0x) AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm f/2. 8D IF-ED (2, 5x) AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm f/2. 8G IF-ED (2, 9x) AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5. 6D ED (4, 3x) AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5. 6G (4, 3x) AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2. 8D ED (2, 5x) AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4. 5-5. 6D ED (5, 0x) AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED (2, 0x) > Nikkor AF >~ ȷ<~ fiٷ~ AF Nikkor 14 mm f/2, 8D ED AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2, 8D AF Nikkor 20 mm f/2, 8D AF Nikkor 24 mm f/2, 8D AF Nikkor 28 mm f/2, 8D AF Nikkor 35 mm f/2D AF Nikkor 50 mm f/1, 4D AF Nikkor 50 mm f/1, 8D AF Micro-Nikkor 60 mm f/2, 8D AF Nikkor 85 mm f/1, 4D IF AF Nikkor 85 mm f/1, 8D AF DC-Nikkor 105 mm f/2D AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2, 8G IF-ED AF DC-Nikkor 135 mm f/2D AF Nikkor 180 mm f/2, 8D IF-ED AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED AF-S VR Nikkor 300 mm f/2, 8G IF-ED AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED AF-S Nikkor 400 mm f/2, 8D IF-ED II AF-S Teleconverter TC-14E II AF-S Teleconverter TC-20E II AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II AF-S Teleconverter TC-17E II > ʷ> Nikkor Nikkor 20 mm f/2, 8 Nikkor 24 mm f/2, 8 Nikkor 28 mm f/2, 8 Nikkor 35 mm /1, 4 Nikkor 50 mm f/1, 2 Nikkor 50 mm f/1, 4 Micro-Nikkor 55 mm f/2, 8 Micro-Nikkor 105 mm f/2, 8 PC-Micro Nikkor 85 mm f/2, 8D 15 ͷ<̷ٷ ӷϿ~ ifi~ >~ > , , <~ fiٷ~ i ̷ , >ӷ ȷΤ~ ȷ fi̷ > < , <iȷ i, ^>~ ӷ ¿ fi ~ fi̷~ >~. [. . . ] ٿ fi̷ > < i~, >ȷ > ·ӷϷ, ٷ ȷ fi <, , . ٷ> / iڷ> CR123A 3V i> LR6/ηΤ~ i~ AA ( MB-40) R6/ηΤ~ Ni-MH i~ AA ( MB-40) FR6/i> i~ AA ( MB-40) ӷfi~ Li-ion EN-EL4 ( MB-40) 20C 15 10 30 45 35 -10C 6 1 30 35 25 < 2 ٷ~ ʷfi AF-S VR 70-200mm f/2, 8G IF-ED, ̤ > >^~ ڷ, > Continuous Servo AF > i~ CH η ٷٷ > 1/250 . ٿ fi Ϸfi ̷ > i^~ > ȷ 3 fiٷ, > fi̷~ >~ η <~ ~ fi () ̤ Ȥ fiٷ η ͷӿ () ȷ ~ ڤ~ fi οi <, , . >ȷ > ·ӷϷ, ٷ ȷ fi <, , . ٷ> / iڷ> CR123A 3V i> LR6/ηΤ~ i~ AA ( MB-40) R6/Ni-MH i~ AA ( MB-40) R6/i> i~ AA ( MB-40) ӷfi~ Li-ion EN-EL4 ( MB-40) 20C 35 55 55 95 65 -10C 14 4 50 70 50 ȿȷ ̷fi~ i~ (ϯ>) (. ): ٷ> / iڷ> 20C CR123A 3V i> LR6/ηΤ~ i~ AA ( MB-40) R6/Ni-MH i~ AA ( MB-40) FR6/i> i~ AA ( MB-40) ӷfi~ Li-ion EN-EL4 ( MB-40) -10C 5 ~ 3 ~ 6 ~ 1, 5 ~ 5 ~ 4 ~ 8, 5 ~ 7 ~ 7 ~ 6 ~ ȷ >: 1/4 (ISO1222) ۷̤~ i>~: ȷ>iٷ 41 ۷̤~ i>~ ӷڿ ȿ: Ȥٷ~ ٷfiӷ ٷ ȿ MENU η INFO η ڷٷ~ ٷ ̤ӷ ȷ fiڷ fi 2 fiٷ >ٷ ·ӷڿ ȿ^ i>^ ~ گΤ~ ̤~ i>~ ~ ( ο~ ͷڤ~) ȷٿ~ ( x x ): . 975g <̷ٷ Microsoft η Windows >ӷ <̷ٷ ηٷiٷ < ο <̷ٷ ~ Microsoft Corporation ~ ^̤~ >~ </η ~ ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου NIKON F6

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου NIKON F6.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag