οδηγίες χρήσης OLYMPUS Μ-5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-5000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-5000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-5000


OLYMPUS Μ-5000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2329 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS Μ-5000 (5180 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS Μ-5000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · . 2 GR 1 LI-42B LI-41C USB / (AV) OLYMPUSMaster2 CD-ROM microSD :(), . 2 «»(. 11) 3 «, »(. 15) 4 «»(. 4) 5 «(PictBridge)»(. 41) «(DPOF)»(. 44) ¾ . . . . . . . . . . . 25 40) . , , , / . (. 17). E E 4 1 . «» (. 2540) . AB 1 E. CAMERA MENU 2 AUTO AUTO CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK 2 · . [DIGITALZOOM]. CAMERA MENU , C , , AB. E. EXIT MENU SET OK 5 3 ABCD E. E ( ) . CAMERA MENU · , . «» (. 2540) CAMERA MENU AB 2 E. . 1 WB 2 ISO AUTO AUTO 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF ON DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF EXIT MENU SET OK EXIT MENU SET OK 1 6 . 4 GR . [. . . ] 4AB E. Black&White Saturation(hard) Saturation(soft) · . 1ABCD E. · [FACE FOCUS] . IEDITFACEFOCUS . , . 1CD E. · . GR 33 9 video [INDEX] [0 ] JPLAYBACKMENU0 [ERASE] (. 16), [SEL. IMAGE], [ALLERASE] (. 35), [MEMORYFORMAT]/ [FORMAT](. 36). IEDITINDEX INDEX 2 BACK MENU . 4E. · 9video (INDEX). video [EDIT] IEDITEDIT 2 NEWFILE [y ] JPLAYBACKMENUy 2 U+90° V0° t-90° video video video. 4E. . · , AB /video. 4CD E. · 34 video. GR « » (. IMAGE IN 3AB [YES]E. R 1 4 2 5 OK 3 6 · . BACK MENU GO S 32 , , S . 2AB [YES]E. [L PRINT ORDER] LPRINTORDER «(DPOF)»(. 44) . GR 35 . [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] [W ] ESETUPW «»(. 14) ESETUPMEMORYFORMAT/FORMAT , . . /. [PW ON SETUP] ESETUPPWONSETUP 2 3 OFF . . . ( . ) . [BACKUP] 1 SCREEN ESETUPBACKUP 2 YES NO . 4) . [MENU COLOR] ESETUPMENUCOLOR 2 NORMAL/COLOR1/ . COLOR2/COLOR3 [SOUND SETTINGS] ESETUPSOUNDSETTINGS 2 BEEP 3 SOUNDTYPE VOLUME SOUNDTYPE VOLUME OFF()/ LOW/HIGH OFF() 5 1/2 4 OFF()/ LOW/HIGH 1/2/3 OFF()/ LOW/HIGH -- -- ( ). . SHUTTER SOUND 8 qVOLUME , [FSILENTMODE](. 40). [REC VIEW] ESETUPRECVIEW 2 OFF ON . . [ON], . GR 37 [FILE NAME] ESETUPFILENAME DCIM 100OLYMP Pmdd0001. jpg CCD [PIXEL MAPPING] ESETUPPIXELMAPPING . pixel, , . 999OLYMP Pmdd9999. jpg :1C (A=, B=, C=) :0131 CCD E [START](2). Pmdd · HCCD . 2 . *1 . . RESET AUTO *1 1000001. 38 GR « » (. 4) . [s ] ESETUPs [DUALTIME] ESETUPDUALTIME [DUALTIME][ON], , . 1AB , , E. s 2 3 OFF -- [X]. [DUALTIME] , . BACK MENU SET OK ON ( *1. ) [X ] ESETUPX «» (. 14) *1 «»(. 14). [X]. 1D AB . X Y MD TIME 2009 08 26 12 30 YMD CANCEL MENU GR 39 « » (. 3 «INPUT»«VIDEO( )». , . 4qABCD . , . [POWER SAVE] [F SILENT MODE] ESETUPPOWERSAVE 2 OFF FSILENTMODE 1 OFF [POWERSAVE]. (, , ) . ON ON [SOUNDSETTINGS](. 37) 40 . GR (PictBridge*1) PictBridge, -. , , . USB() EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK 3 4 [EASY PRINT] D . , CD E. , USB . 1 . «»(. 16) . CD E. EXIT PRINT OK GR 41 [CUSTOM PRINT] 4 AB [SIZE] ( 3) D. [PRINTPAPER], [SIZE], [BORDERLESS] [PICS/SHEET] . PRINTPAPER 1 1 2 [EASY PRINT] (. 41) , , E. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SIZE STANDARD BORDERLESS STANDARD SET OK BACK MENU SET OK 2 3 AB [CUSTOM PRINT] E. [. . . ] , . « » · · · zoom · [POWER SAVE] (. · . , . . 52 GR · 100V240VAC(50/60Hz). . 12M NORM IN 4 NORM 10M 100-0004 IN 4 2009. 08. 26 12:30 [MEMORYFORMAT]/[FORMAT], [ERASE], [SEL. IMAGE][ALLERASE], . , . xD-PictureCard(16MB2GB) (H/M/M+/) Olympus , [MEMORY FORMAT]/[FORMAT](. 36) . GR 53 ( )/ (video) xD-Picture Card IMAGE SIZE D H I J K C D 3968x2976 2560x1920 2048x1536 1600x1200 1280x960 640x480 1920x1080 COMPRESSION L M L M L M L M L M L M L M 1 GB xD-Picture Card 6 6 173 174 12 14 27 22 41 34 62 50 85 178 289 32 57 12 14 28 22 42 35 66 52 92 210 386 33 60 340 404 770 615 1142 954 1728 1390 2369 4920 7995 900 1599 343 410 789 627 1184 984 1827 1453 2558 5814 10660 927 1683 Video IMAGE SIZE 640x480 320x240 FRAME RATE N O N O 1 GB xD-Picture Card 20. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS Μ-5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS Μ-5000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag