οδηγίες χρήσης OLYMPUS Μ-9000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-9000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-9000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS Μ-9000


OLYMPUS Μ-9000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3809 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS Μ-9000 (3933 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS Μ-9000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · . 2 GR 1 LI-50B LI-50C USB / (AV) OLYMPUSMaster2 CD-ROM microSD :(), . 2 «»(. 11) 3 «, »(. 16) 4 «»(. 4) 5 «(PictBridge)»(. 47) «(DPOF)»(. 50) ¾ . . . . . . . . . . . 27 46) . , , , / . (. 31). E n 4 kl 1 n. 2 AUTO AUTO CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 1 «» (. 2746) . A. CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF EXIT MENU SET OK BACK MENU SET OK 2 . · [DIGITALZOOM]. CAMERA MENU , m , , kl . n. EXIT MENU SET OK 5 kl Y2 n. · , . «» (. 2746) CAMERA MENU 3 E ( ) . klmn n. CAMERA MENU . 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU o OFF ON SET OK 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF 1 SET OK EXIT MENU 1 6 . 4 GR . [. . . ] 4kl , , n. BACK MENU SET OK · 9 video (INDEX), . [0 ] JPLAYBACKMENU 0 [ERASE] (. 18), [SEL. IMAGE], [ALLERASE] (. 38), [MEMORYFORMAT]/ [FORMAT](. 40). · . 2 OFF . 3, 12 n. GR 37 [y ] JPLAYBACKMENU y 2 U+90° V0° t-90° [K ERASE] KERASE . 90° . 4kl [YES] n. R. · 3kl [YES] n. · . [ALL ERASE] 1kl [ALLERASE] n. 4). [L PRINT ORDER] LPRINTORDER «(DPOF)» (. 50) . GR 39 . [MEMORY FORMAT]/[FORMAT] ESETUPMEMORYFORMAT/FORMAT , . Olympus . [W ] ESETUP W «»(. 15) 2 *1 *1 . 2 *1 ( ). . / . YES NO *1 . [BACKUP] ESETUPBACKUP 2 YES NO . 4). [PW ON SETUP] ESETUPPWONSETUP 2 OFF SCREEN 1 2 VOLUME*2*3 *1 3 . 2mn n. [MENU COLOR] ESETUPMENUCOLOR 2 NORMAL/COLOR1/ COLOR2/COLOR3 . GR 41 [SOUND SETTINGS] ESETUPSOUNDSETTINGS 2 BEEP 3 SOUNDTYPE VOLUME SOUNDTYPE 1/2 4 OFF()/ LOW/HIGH 1/2/3 OFF()/ LOW/HIGH -- -- ( ). . SHUTTERSOUND VOLUME OFF()/ LOW/HIGH OFF()/ LOW/HIGH 8 qVOLUME , [FSILENTMODE] (. 46). [REC VIEW] ESETUPRECVIEW 2 OFF ON . 4). [FILE NAME] ESETUPFILENAME DCIM 100OLYMP Pmdd0001. jpg CCD [PIXEL MAPPING] ESETUPPIXELMAPPING . pixel, , . 999OLYMP Pmdd9999. jpg :1C (A=, B=, C=) :0131 CCD n [START](2). Pmdd · HCCD . 2 . *1 . . RESET AUTO *1 100 0001. GR 43 [s ] ESETUP s [DUALTIME] ESETUPDUALTIME [DUALTIME][ON] , , . 1kl , , n. s 2 3 [X] (/). [DUALTIME] . OFF -- BACK MENU SET OK [X ] ESETUP X «» (. 14) ON ( *1. ) *1 «» (. 14). 1n «» kl . X [X]. Y MD TIME 2009 08 26 12 30 YMD CANCEL MENU SET OK 44 GR « » (. , video . 2 NTSC PAL , , , ' , ' . 1 . () () . /AV() 2 ([NTSC]/[PAL]). 3 «INPUT»«VIDEO( )». , . 4qklmn . , . GR 45 « » (. 4). [POWER SAVE] ESETUPPOWERSAVE 2 OFF [POWERSAVE]. 10, . ON . [F SILENT MODE] FSILENTMODE 1 OFF [SOUNDSETTINGS]. ( , , ) . ON [SOUNDSETTINGS](. 42) 46 GR (PictBridge*1) PictBridge, ­. PictBridge, . *1 2 , , . n USB() PictBridge . , , . EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK [EASY PRINT] 3 4 n . , mn n. , USB . 1 . «»(. 17) . mn n. EXIT PRINT OK GR 47 [CUSTOM PRINT] 4 1 1 2 [EASY PRINT] (. [. . . ] *4 . *1 *2 POWER OFF MEMORY FORMAT SET OK L NO PICTURE , r PICTURE ERROR . , . 56 GR , . « » · · [AF MODE] (. (. 16) , () , . *1 *1 , , , . GR 57 « ( video) » · · [IMAGE STABILIZER] (. F (+) . , , (-). « » · video [DIS MOVIE MODE] (. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS Μ-9000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS Μ-9000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag