οδηγίες χρήσης OLYMPUS AC-3

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS AC-3 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS AC-3 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS AC-3


OLYMPUS AC-3 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2090 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS AC-3

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Πριν από τη χρήση, κάντε στο προϊόν έναν προληπτικό έλεγχο µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Εισαγωγή Απαγορεύεται η ανεξουσιοδότητη αντιγραφή µέρους ή όλου του εγχειριδίου, εκτός αν προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξουσιοδότητη αναπαραγωγή. ουδεµία ευθύνη φέρει για απώλεια κερδών ή αξιώσεις τρίτων σε περίπτωση ζηµιάς που προέκυψε από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Προτού χρησιµοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες που ακολουθούν Η συγκεκριµένη θήκη είναι συσκευή ακριβείας και σχεδιάστηκε για χρήση µέσα στο νερό, σε βάθος έως 45 µέτρα. Χειριστείτε την µε ιδιαίτερη προσοχή. [. . . ] Συν τοις άλλοις, όλα τα προϊόντα δοκιµάζονται όσον αφορά την πίεση του νερού µε ανάλογο σύστηµα δοκιµών για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση των επιδόσεών τους προς τις προδιαγραφές. Ωστόσο, η υδατοστεγανότητα µπορεί να χαθεί ανάλογα µε τις συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης, την κατάσταση συντήρησης κ. λπ. Πριν από τη χρήση, πρέπει πάντοτε να κάνετε τους προληπτικούς ελέγχους που ακολουθούν. Προληπτικός έλεγχος 1 Προτού τοποθετήσετε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, βυθίστε την άδεια θήκη στο νερό για να βεβαιωθείτε ότι είναι υδατοστεγής. Συνιστούµε να βυθίσετε την άδεια θήκη σε νερό µε το προβλεπόµενο βάθος. Αν δεν µπορείτε, ελέγξτε τη θήκη ανατρέχοντας στη ενότητα «Έλεγχος για εισροή νερού» (σελ. 2 Ακολουθούν οι κύριες αιτίες εισροής νερού. • ∆εν είναι εγκατεστηµένο το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. • Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι εν µέρει ή όλο έξω από την καθορισµένη εγκοπή. • Ζηµιά, ραγίσµατα, φθορά ή παραµόρφωση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. • Άµµος, ίνες, τρίχες ή άλλα ξένα υλικά κολληµένα πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, στην εγκοπή του ή στην επιφάνεια επαφής του στο µπροστινό καπάκι. • Ζηµιά στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ή στην επιφάνειά του στο µπροστινό καπάκι. 25) στο παρόν εγχειρίδιο. EL 17 VM8053TA-01-01-AC-3-inst-EL. book Page 18 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Κλείσιµο της θήκης 1 Κλείστε προσεκτικά τη θήκη ευθυγραµµίζοντας την προεξοχή τοποθέτησης του πίσω καπακιού µε την αντίστοιχη εγκοπή. 2 Γυρίστε προς τα δεξιά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο ώστε να κλειδώσει. • Η θήκη κλείνει ερµητικά. 3 Φέρτε συρτά το ρυθµιστικό κλειδώµατος προς την πλευρά της ένδειξης LOCK (Κλείδωµα). Κλείσιµο 3 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: • Αν δεν γυρίσετε ως το τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο, η θήκη δεν θα κλείσει ερµητικά. Τότε θα προκληθεί εισροή νερού. • Κλείστε το πίσω καπάκι της θήκης χωρίς να πιαστεί το κάλυµµα του φακού ή το λουρί της καλύπτρας της οθόνης LCD. Αλλιώς, µπορεί να προκληθεί εισροή νερού. Έλεγχος της λειτουργίας της τοποθετηµένης ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε αν η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί κανονικά. 1 Πιέστε το κουµπί ON/OFF στη θήκη και επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται. 2 Πιέστε τον µοχλό του κλείστρου στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι αποδεσµεύεται το κλείστρο της φωτογραφικής µηχανής. • Χρησιµοποιήστε και τα άλλα κουµπιά ρυθµίσεων στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί σωστά. EL 18 VM8053TA-01-01-AC-3-inst-EL. book Page 19 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Εκτέλεση των τελικών ελέγχων Οπτική επιθεώρηση Αφού κλείσετε ερµητικά τη θήκη, ελέγξτε οπτικά το στεγανωτικό τµήµα στο µπροστινό και το πίσω καπάκι για να δείτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι στριµµένο ή έξω από την εγκοπή του και µήπως έχουν πιαστεί ξένα υλικά. Επίσης, ελέγξτε µήπως η θήκη είναι σπασµένη ή ραγισµένη. [. . . ] Επίσης, αποµακρύνετε άµµο ή βροµιά που ίσως έχει κολλήσει στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής στο µπροστινό καπάκι της θήκης. ΠΡΟΣΟΧΗ: • Απαιτούνται εργασίες για τη διατήρηση της υδατοστεγανότητας ακόµη και πριν από την πρώτη υποβρύχια χρήση του προϊόντος. • Όταν χρησιµοποιείτε αιχµηρό αντικείµενο για να βγάλετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή για να καθαρίσετε το εσωτερικό της εγκοπής του, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στη θήκη και στο παρέµβυσµα καθώς και εισροή νερού. • Προσέξτε να µην τεντώσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. • Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε οινόπνευµα, αραιωτικό, βενζίνη ή παρόµοια διαλυτικά ή χηµικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS AC-3

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS AC-3.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag