οδηγίες χρήσης OLYMPUS DS-2500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS DS-2500 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS DS-2500 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS DS-2500


OLYMPUS DS-2500 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1260 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS DS-2500 (1187 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS DS-2500

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . · · · f : · · · . @ # 1 2 3 4 5 & * ( ) $ % ^ 8 9 6 7 1 EL w - q= 1 SD 2 3 NEW 4 REC 5 REW 6 FF 7 STOP 8 POWER/HOLD 9 ERASE 0 EAR () ! MIC () @ # (LCD) $ + ( ) % (9) ^ PLAY/OK & (F1, F2, F3) * (0) ( ­ ( ) ) - = (USB) q w 10 ( LCD) 7 1 2 3 4 5 6 QP DICT DS2500 8 Ni QP DICT VCVA DS2500 Ni E 025 / 030 F 9 0 00 M 10 S 15 H 22 M 30S DISPLY INDEX !@ # $ INSERT 025 / 030 02 M 50 S 12M 05S SPEED INDEX 1 % 1 2 3 ( E/F) 4 5 6 7 8 9 0 ! [. . . ] · F1 (FOLDER). QP DICT A Folder A B Folder B C Folder C D Folder D E Folder E FOLDER Ni 36 EXIT [Information] . · (Work Type) (Option Item), (File Information). F2, F3 PLAY/OK 3 1 . · , . 36. QP DICT DS2500 Ni 029 / 030 00M 00 s 22 M 40s FOLDER INFO MENU 2 F2(INFO). · . · F3 (MENU) [Information] [File Menu]. 029/030 Ni File Name DS250006. DS2 Rec Time 2012Y09M23D 12:23PM Author ID DS2500 EXIT EL 37 . . 2 , 9 0. · 1 . QP DICT DS2500 Ni F3 029 / 030 3H 10 M 56 s 22M 40 s Index 01 INSERT SPEED INDEX 3 EL PLAY/OK 9, 0 ERASE 3 . 1 , F3 (INDEX) . · . QP DICT DS2500 Ni 4 2 , ERASE. · . QP DICT DS2500 Ni 029 / 030 3H 10 M 56 s Index 01 22M 40 s Clear INSERT SPEED INDEX 029 / 030 3H 10 M 56 s Index 01 22M 40 s Set INSERT SPEED INDEX · 32 . 45 Languages [English], [Deutsch], [Français], [Español], [Italiano], [] . 47 Devices Menu Power Save [5 minutes], [10 minutes], [30 minutes], [1hour], [Off]. . 13 USB Settings [USB Connect]: [PC], [AC Adapter], [Optional] [USB Class]: [Composite], [Storage] . . · «» . EL 40 , ( . 40) . 3 PLAY/OK 9. · . 4 + ­ . F1, F3 Record Menu Rec Mode Mic Sense VCVA PLAY/OK PLAY/OK +, - 9, 0 BACK EXIT 3 5 PLAY/OK 9. · . 1 F3 (MENU). · [Main Menu]. Main Menu File Menu Record Menu Display Menu Device Menu Rec Mode QP SP BACK EXIT EXIT 6 + ­ . · F3(EXIT), MENU. 2 + ­ [Main Menu] . Main Menu File Menu Record Menu Display Menu Device Menu EXIT 8 F3 (EXIT) 0 . [Off]: . Lock F1, F3 OnC Off 029 / 030 BACK EXIT 3 EL PLAY/OK PLAY/OK +, - 9, 0 4 PLAY/OK . · [File Lock On] [File Lock Off] [File Menu]. 41 . File Menu Lock Information File Lock On OnC Off BACK 029 / 030 EXIT BACK EXIT 5 F3 (EXIT) 0 . QP CONF DS2500 E Ni 029 / 030 New File M 02 10 s 3 H 08 M 05s FOLDER INFO MENU 42 [Backlight] [On], 10 . [Off]: . Backlight On Off F1, F3 BACK EXIT PLAY/OK PLAY/OK +, - 9, 0 3 PLAY/OK . · [Setting fixed] [Display Menu]. · F3(EXIT), MENU. Backlight On Off Setting fixed 3 Backlight 1 [Backlight] [Display Menu] , , PLAY/OK 9. · . 41 . Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 BACK EXIT 4 F3 (EXIT) 0 . EXIT BACK EL 43 LCD [Contrast] [01] [12]. 2 + ­ . · LCD [01] [12]. Contrast F1, F3 + PLAY/OK PLAY/OK +, - 9, 0 - Level 06 BACK EXIT 3 LCD EL 3 PLAY/OK . · [Display Menu]. · F3(EXIT), MENU. Contrast + 1 [Contrast] [Display Menu] , , PLAY/OK 9. · . 41 . Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 Setting fixed - Level 06 BACK EXIT BACK EXIT 4 F3 (EXIT) 0 . 44 LED [LED] . 2 + ­ [On] [Off]. [On]: LED . [Off]: LED . LED ( ) LED On Off F1, F3 BACK EXIT PLAY/OK PLAY/OK +, - 9, 0 3 PLAY/OK . · [Setting fixed] [Display Menu]. · F3(EXIT), MENU. LED On Off 3 LED 1 [LED] [Display Menu] , , PLAY/OK 9. · . 41 . Display Menu Backlight Contrast LED Language 12 Setting fixed BACK EXIT BACK EXIT 4 F3 (EXIT) 0 . EL 45 [Language] . . Language English BACK EXIT F1, F3 3 PLAY/OK . PLAY/OK 3 PLAY/OK +, - 9, 0 · [Display Menu]. [. . . ] Connect to PC and delete unnecessary file] . . . 60 . . [Battery] [Alkaline]. PLAY/OK. [USB Class] [Composite]. 6 / EL . 55). Olympus. s 1-888-553-4448 s distec@olympus. com s : 00800 67 10 83 00 , , , , , , , , , , , , , + 49 180 567 1083 + 49 40 23773 4899 s Audio. Support@olympus-europa. com 62 () s : E62, E102 . . s NiMH : BC400 ( ) BC400 (BU-400) Ni-MH 4 Ni-MH (BR401). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS DS-2500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS DS-2500.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag