οδηγίες χρήσης OLYMPUS FE-5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS FE-5000


OLYMPUS FE-5000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3870 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS FE-5000 (6137 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUAL DE INSTRUES (6294 ko)
   OLYMPUS FE-5000 FE-5000 MANUEL D'INSTRUCTIONS (6188 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS FE-5000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] POWERSAVE. . . . . . . . . . 34 6F SILENTMODE. . . . . . . . . . 34 , , . PLAYBACK MENU 1 2 3 4 5 6 7 8 SET OK EXIT MENU 1G SLIDESHOW . . . . . . . . . . . . 28 . 2H PERFECTFIX. . . . . . . . . . . 28 3I EDIT Q( ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 P() . . . . . . . . . . 28 . INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4J PLAYBACKMENU 0(). . . . . . . 29 y(). . . . . . . . 29 R( ). . . . . . . 29 5K ERASE ERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6L PRINTORDER. . . . . . . . . 38 . 7E SETUP* * « » 8F SILENTMODE. . . . . . . . . . 34 GR 5 6 1 7 8 2 3 4 10 9 1 2 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 35, 40 /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5 . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] [DISMOVIEMODE](video) [ON], . ON [R] BCAMERAMENUR E:P s 2 OFF , pixelpixel. . ON [IMAGE STABILIZER] ()/[DIS MOVIE MODE] (Video) BCAMERAMENUIMAGESTABILIZER/ DISMOVIEMODE E:P sn 2 . . OFF ON [ON], zoom video. video zoom, [R](video) [OFF]. [ON] [IMAGE STABILIZER]()[OFF] [DISMOVIEMODE](video). GR [PANORAMA] BCAMERAMENUPANORAMA E:P s , OLYMPUSMaster2CD-ROM. OlympusxD-PictureCard. , OLYMPUSMaster2. [AF MODE] BCAMERAMENUAFMODE E:P s 2 FACEDETECT*1 iESP SPOT *1 . (H . ) . P. [PW ON SETUP] ESETUPPWONSETUP 2 OFF SCREEN 1 2 3 . 2mn B. [MENU COLOR] ESETUPMENUCOLOR 2 NORMAL/ COLOR1/ COLOR2/ COLOR3 . GR « » (. 3). [SOUND SETTINGS] ESETUPSOUNDSETTINGS , [FSILENTMODE] (. 34). 2 BEEP 3 SOUNDTYPE VOLUME SOUNDTYPE 1/2 4 OFF()/ LOW/HIGH 1/2/3 OFF()/ LOW/HIGH -- -- ( ). . SHUTTERSOUND 8 qVOLUME VOLUME OFF()/ LOW/HIGH OFF() 5 [s] ESETUPs 2 BRIGHT/ NORMAL [X] ESETUPX «» (. 13) . 1n kl . X Y MD TIME 2009 08 26 12 30 YMD CANCEL MENU GR [VIDEO OUT] ESETUPVIDEOOUT . , '. . 1 . () (). /AV() 2 ([NTSC]/[PAL]). , . [POWER SAVE] ESETUPPOWERSAVE 2 OFF ON [FSILENT MODE] FSILENTMODE 1 OFF [POWERSAVE]. ( , , ) . ON GR . [SOUNDSETTINGS](. 33) (PictBridge*1) PictBridge, ­. PictBridge, . *1 2 , , . n PictBridge . USB() , . , . , , . EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT OK 3 4 n . , mn B. , USB . [EASY PRINT] 1 . «»(. 15) . 2, kl [EASYPRINT], B. mn 3. EXIT PRINT OK GR [CUSTOM PRINT] 5 1 kl [BORDERLESS] [PICS/SHEET] B. H ([OFF]). 35) B. USB 4 OFF/ON*1 ( . ) *1 PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK 2 3 kl [CUSTOM PRINT] B. . [BORDERLESS] . [STANDARD] 45, . 2 PRINT ALLPRINT MULTI PRINT ALLINDEX PRINT ORDER*1 *1 100-0004 IN 4 SINGLEPRINT PRINT OK MORE 6 7 mn . l . 1klmn B. PRINT INFO [PRINTORDER] . « (DPOF)»(. 38) 4 kl [SIZE] ( 3) n. [PRINTPAPER], [SIZE], [BORDERLESS] [PICS/SHEET] . PRINTPAPER <x DATE FILE NAME P EXIT MENU 1 WITHOUT WITHOUT SIZE STANDARD BORDERLESS STANDARD SET OK GR BACK MENU SET OK 5 6 <× 010 . . PRINT PRINT CANCEL DATE WITH/ WITHOUT BACK MENU SET OK 10 kl [PRINT] B. . [PRINTMODESELECT]. FILENAME WITH/ WITHOUT , PRINT MODE SELECT P ( . ) PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER [P] 1zoom , klmn , , B. EXIT MENU SET OK 1 [TRANSFERRING], B, kl[CANCEL], , B. WT SET OK 2kl [OK]B. P IN TRANSFERRING PRINT CANCEL OK OK CANCEL BACK MENU CONTINUE CANCEL SET OK SET OK 8 , 6 7 , [SINGLEPRINT]. 12 [REMOVE USB CABLE], USB . 9 GR (DPOF*1) , . [. . . ] · HOlympus . GR · HOlympus , , , (, , ), . -- , , . Olympus Olympus. 1 , ( «» ) Olympus OlympusImagingEuropa GmbH: http://www. olympus. com, ' Olympus. , service Olympus OlympusImagingEuropa GmbH: http://www. olympus. com. * : http://www. olympus. com service Olympus. · IBM InternationalBusiness MachinesCorporation. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS FE-5000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS FE-5000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag