οδηγίες χρήσης OLYMPUS PT-054

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-054 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-054 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-054


OLYMPUS PT-054 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1642 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS PT-054 (1596 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS PT-054

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 1 Friday, October 19, 2012 3:10 PM PT-054 Εγχειρίδιο οδηγιών EL VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 2 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Σας ευχαριστούµε για την αγορά της θήκης PT-054 για υποβρύχιες φωτογραφικές µηχανές (στο εξής θα αναφέρεται ως «θήκη»). ∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιµοποιήστε το προϊόν µε ασφάλεια και σωστά. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών, φυλάξτε το γιατί µπορεί να το χρειαστείτε στο µέλλον. Με την εσφαλµένη χρήση µπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά αν περάσει νερό µέσα στη φωτογραφική µηχανή που βρίσκεται στη θήκη. [. . . ] • Ζηµιά, ραγίσµατα, φθορά ή παραµόρφωση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. • Άµµος, ίνες, τρίχες ή άλλα ξένα υλικά κολληµένα πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, στην εγκοπή του ή στην επιφάνεια επαφής του στο µπροστινό καπάκι. • Ζηµιά στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ή στην επιφάνειά του στο µπροστινό καπάκι. • Πιάσιµο του λουριού, του ζελέ σιλικόνης κ. λπ. κατά το κλείσιµο της θήκης. Κάντε τον έλεγχο αφού διορθώσετε προβλήµατα που οφείλονται στις προαναφερόµενες αιτίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εντοπίσετε διαρροή κατά την κανονική λειτουργία, µη χρησιµοποιήσετε τη θήκη και επικοινωνήστε µε την Olympus. EL 14 VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 15 Friday, October 19, 2012 3:10 PM 3. Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ελέγξτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή προτού την τοποθετήσετε στη θήκη. 1. Επιβεβαίωση ισχύος µπαταρίας Κατά την υποβρύχια λήψη φωτογραφιών, είναι πολύ συχνή η χρήση του φλας. Προτού βουτήξετε, βεβαιωθείτε ότι η αποµένουσα ισχύς της µπαταρίας είναι αρκετή. 2. Επιβεβαίωση του υπολοίπου των φωτογραφιών που µπορείτε να τραβήξετε Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης που σας επιτρέπει να τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες. 3. Βγάλτε από την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή το λουρί χεριού, το κάλυµµα του φακού και το κάλυµµα του πέδιλου. Όταν τοποθετείτε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, αν δεν αφαιρέσετε το λουρί ή το κάλυµµα του φακού, το λουρί µπορεί να πιαστεί ανάµεσα στα καπάκια της θήκης και να προκληθεί εισροή νερού. EL 15 VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 16 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Άνοιγµα της θήκης 1 Φέρτε συρτά το ρυθµιστικό κλειδώµατος προς την κατεύθυνση του βέλους (1 στην παρακάτω εικόνα). 2 Φέρτε συρτά τη συρόµενη κλειδαριά προς την κατεύθυνση του βέλους και κρατήστε την εκεί (2 στην παρακάτω εικόνα) και γυρίστε προς τ’ αριστερά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο (3 στην παρακάτω εικόνα). 3 Γυρίστε µέχρι τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. 4 Ανοίξτε το πίσω καπάκι της θήκης προσεκτικά. Συρόµενη κλειδαριά Ρυθµιστικό κλειδώµατος 2 3 Άνοιγµα 1 Επιλογέας για άνοιγµα/κλείσιµο ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γυρίσετε υπερβολικά δυνατά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. Μπορεί να πάθει ζηµιά ο επιλογέας. Ύψωση του φλας Όταν η φωτογραφική µηχανή µπει µέσα στη θήκη, προσαρτήστε τον διαχυτήρα αν χρησιµοποιείτε µόνο το ενσωµατωµένο φλας της µηχανής. Όταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το υποβρύχιο φλας, φροντίστε να το ανεβάσετε. EL 16 VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 17 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής 1 Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη (στην ένδειξη OFF). 2 Περάστε προσεκτικά την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µέσα στη θήκη. 3 Περάστε ένα σακουλάκι µε ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) ανάµεσα στο κάτω µέρος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και στη θήκη. Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης παρέχεται για αποτροπή του θαµπώµατος. 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: • Αν το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης πιαστεί στη θήκη όταν την κλείσετε, θα προκληθεί εισροή νερού. • Όταν χρησιµοποιηθεί ζελέ σιλικόνης, θα µειωθεί η δυνατότητα απορρόφησης της υγρασίας. [. . . ] Με τη χρήση χηµικών αυτού του είδους µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή να µειωθεί η διάρκεια ζωής του. EL 26 VM8053TA-01-01-PT-054-inst-EL. book Page 27 Friday, October 19, 2012 3:10 PM Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Απλώστε µόνο το ειδικό λιπαντικό σε κάθε παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Απλώστε το λιπαντικό σε κάθε σηµείο του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Ελέγξτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές ή ανώµαλα σηµεία. Απλώστε λιπαντικό στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS PT-054

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS PT-054.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag