οδηγίες χρήσης OLYMPUS PT-055

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-055 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-055 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS PT-055


OLYMPUS PT-055 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1805 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS PT-055 (1772 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS PT-055

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] VM9802TA-01-01-PT-055-inst-EL. book Page 1 Monday, February 18, 2013 3:08 PM PT-055 Εγχειρίδιο οδηγιών ΕL VM9802TA-01-01-PT-055-inst-EL. book Page 2 Monday, February 18, 2013 3:08 PM Σας ευχαριστούµε για την αγορά της υποβρύχιας θήκης PT-055 (στο εξής “θήκη”). ∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και χρησιµοποιήστε το προϊόν µε ασφάλεια και σωστά. Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών, φυλάξτε το γιατί µπορεί να το χρειαστείτε στο µέλλον. Με την εσφαλµένη χρήση µπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά αν περάσει νερό µέσα στη φωτογραφική µηχανή που βρίσκεται στη θήκη. [. . . ] Συνιστούµε να βυθίσετε την άδεια θήκη σε νερό µε το προβλεπόµενο βάθος. Αν δεν µπορείτε, ελέγξτε τη θήκη ανατρέχοντας στη ενότητα “Έλεγχος για εισροή νερού”(σελ. 18). 2 Ακολουθούν οι κύριες αιτίες εισροής νερού. • ∆εν είναι εγκατεστηµένο το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. • Το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής είναι εν µέρει ή όλο έξω από την καθορισµένη εγκοπή. • Ζηµιά, ραγίσµατα, φθορά ή παραµόρφωση του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής • Άµµος, ίνες, τρίχες ή άλλα ξένα υλικά κολληµένα πάνω στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής, την εγκοπή του ή την πιφάνεια επαφής του στο µπροστινό καπάκι • Ζηµιά στην εγκοπή του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής ή στην επιφάνειά του στο µπροστινό καπάκι • Όταν κλείνετε τη θήκη, πιάνεται το λουρί, το ζελέ σιλικόνης κ. λπ. Κάντε τον έλεγχο αφού διορθώσετε προβλήµατα που οφείλονται στις προαναφερόµενες αιτίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εντοπίσετε διαρροή κατά την κανονική λειτουργία, µη χρησιµοποιήσετε τη θήκη και επικοινωνήστε µε την Olympus. ΕL 14 VM9802TA-01-01-PT-055-inst-EL. book Page 15 Monday, February 18, 2013 3:08 PM 3. Εγκατάσταση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Έλεγχος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής Ελέγξτε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή προτού την τοποθετήσετε στη θήκη. 1. Επιβεβαίωση ισχύος µπαταρίας Κατά την υποβρύχια λήψη φωτογραφιών, είναι πολύ συχνή η χρήση του φλας. Προτού βουτήξετε, βεβαιωθείτε ότι η αποµένουσα ισχύς της µπαταρίας είναι αρκετή. 2. Επιβεβαίωση του υπολοίπου των φωτογραφιών που µπορείτε να τραβήξετε Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης που σας επιτρέπει να τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες. 3. Αφαιρέστε το λουρί χεριού από την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Όταν τοποθετείτε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή στη θήκη, αν δεν αφαιρέσετε το λουρί µπορεί να πιαστεί ανάµεσα στα καπάκια της θήκης και να προκληθεί διαρροή. Άνοιγµα της θήκης 1 Φέρτε συρτά το ρυθµιστικό κλειδώµατος προς την κατεύθυνση του βέλους (1 στην παρακάτω εικόνα). 2 Σύρετε και κρατήστε τη συρόµενη κλειδαριά προς την κατεύθυνση του βέλους (2 στην παρακάτω εικόνα) και γυρίστε δεξιά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο (3 στην παρακάτω εικόνα). 3 Γυρίστε µέχρι τέρµα τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. 4 Ανοίξτε το πίσω καπάκι της θήκης προσεκτικά. Συρόµενη κλειδαριά Ρυθµιστικό κλειδώµατος 2 3 Άνοιγµα 1 Επιλογέας για άνοιγµα/κλείσιµο ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γυρίσετε υπερβολικά δυνατά τον επιλογέα για το άνοιγµα/κλείσιµο. Μπορεί να πάθει ζηµιά ο επιλογέας. ΕL 15 VM9802TA-01-01-PT-055-inst-EL. book Page 16 Monday, February 18, 2013 3:08 PM Τοποθέτηση της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής 1 Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είναι απενεργοποιηµένη (OFF). 2 Περάστε προσεκτικά την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µέσα στη θήκη. 3 Περάστε 2 σακουλάκια µε ζελέ σιλικόνης (1 γραµµάριο) ανάµεσα στο κάτω µέρος της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανς και τη θήκη. Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης παρέχεται για αποτροπή του θαµπώµατος. 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ: • Το σακουλάκι µε το ζελέ σιλικόνης θα πιαστεί στη θήκη όταν την κλείσετε και θα προκληθεί η εισροή νερού. • Όταν χρησιµοποιηθεί ζελέ σιλικόνης, θα µειωθεί η δυνατότητα απορρόφησης της υγρασίας. [. . . ] Με τη χρήση χηµικών αυτού του είδους µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής ή να µειωθί η διάρκεια ζωής του. ΕL 24 VM9802TA-01-01-PT-055-inst-EL. book Page 25 Monday, February 18, 2013 3:08 PM Τρόπος επάλειψης γράσου στο παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής Απλώστε µόνο το ειδικό λιπαντικό σε κάθε παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής. Απλώστε το λιπαντικό σε κάθε σηµείο του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. Ελέγξτε µήπως το παρέµβυσµα κυκλικής διατοµής έχει γρατζουνιές ή ανώµαλα σηµεία. Απλώστε λιπαντικό στην επιφάνεια επαφής του παρεµβύσµατος κυκλικής διατοµής. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS PT-055

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS PT-055.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag