οδηγίες χρήσης OLYMPUS SH-50

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS SH-50 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS SH-50 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS SH-50


OLYMPUS SH-50 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2005 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS SH-50 (2460 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS SH-50

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SH-50 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. [. . . ] 21) Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε τον εκτυπωτή και τη μηχανή. Πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε τη λειτουργία εκτύπωσης και πατήστε το κουμπί A. Εφαρμογή Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται η εικόνα που επιλέξατε στο Βήμα 8. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνονται όλες οι εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται μια εικόνα σε μορφή πολλαπλής διάταξης. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται ένα ευρετήριο του συνόλου των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνονται εικόνες σύμφωνα με τα δεδομένα παραγγελίας εκτυπώσεων που υπάρχουν στην κάρτα. Standard Standard 6 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις [Borderless] ή [Pics/Sheet] και πατήστε το κουμπί A. Εφαρμογή Υπομενού 2 Print All Print Multi Print Υπομενού 4 All Index Η εικόνα εκτυπώνεται μέσα σε περιθώριο ([Off]). Off/ Η εικόνα εκτυπώνεται ώστε να On*1 καλύπτει το σύνολο του χαρτιού ([On]). (Ο αριθμός των Ο αριθμός των εικόνων ανά φύλλο εικόνων ανά ([Pics/Sheet]) είναι δυνατό να φύλλο ποικίλει επιλεγεί μόνον όταν έχει επιλεγεί ανάλογα με τον η λειτουργία [Multi Print] στο εκτυπωτή. ) Βήμα 4. *1 Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη λειτουργία [Borderless] ποικίλουν ανάλογα με τον εκτυπωτή. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία [Standard] στα Βήματα 5 και 6, η εκτύπωση της εικόνας γίνεται στις κανονικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Print Order*1 *1 Η ρύθμιση [Print Order] είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχουν οριστεί παραγγελίες εκτυπώσεων. «Παραγγελίες εκτύπωσης» (Σελ. 59) EL 57 7 8 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HI για να επιλέξετε μια εικόνα. Πατήστε το κουμπί F για να ορίσετε μια παραγγελία εκτύπωσης για την τρέχουσα εικόνα. Πατήστε το κουμπί G για να ορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων του εκτυπωτή για την τρέχουσα εικόνα. Για περικοπή μιας εικόνας [P] [P 1 Χρησιμοποιήστε το μοχλό zoom για να επιλέξετε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FGHI για να μετακινήσετε το πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. Πλαίσιο περικοπής Για να ορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων εκτύπωσης 1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FGHI για να επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί A. Υπομενού 5 Υπομενού 6 <X Εφαρμογή Back MENU 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [OK] και πατήστε το κουμπί A. Date File Name P Με αυτήν την εντολή 0 έως 10 επιλέγεται ο αριθμός των αντιτύπων. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [With], οι εικόνες εκτυπώνονται με την With/ ημερομηνία. Without Επιλέγοντας τη ρύθμιση [Without], οι εικόνες εκτυπώνονται χωρίς την ημερομηνία. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [With], το όνομα αρχείου εκτυπώνεται στην εικόνα. With/ Επιλέγοντας τη ρύθμιση Without [Without], κανένα όνομα αρχείου δεν εκτυπώνεται στην εικόνα. (Προχωρά Με αυτήν την εντολή στην οθόνη επιλέγεται ένα μέρος της ρυθμίσεων. ) εικόνας για εκτύπωση. 9 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα Βήματα 7 και 8 για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε, να εφαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις και να ορίσετε την επιλογή [Single Print]. 10 Πατήστε το κουμπί A. Print Back MENU Print Cancel 58 EL 11 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [Print] και πατήστε το κουμπί A. ● Η εκτύπωση αρχίζει. ● Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Option Set] στη λειτουργία [All Print], εμφανίζεται η οθόνη [Print Info]. [. . . ] Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του πιστοποιητικού εγγύησης σχετικά με το έτος, το μήνα και την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του πελάτη, την επωνυμία του αντιπροσώπου και τον σειριακό αριθμό. Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δε συνοδεύεται από παραστατικό αγοράς. Όροι εγγύησης 4 Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το παρόν προϊόν. Η εγγύηση δεν ισχύει για αξεσουάρ, όπως είναι η θήκη, το λουρί, το κάλυμμα του φακού και οι μπαταρίες. 5 Η αποκλειστική ευθύνη της Olympus σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες κάθε είδους που υφίσταται ο πελάτης λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε φωτογραφικά φιλμ, φακούς ή άλλον εξοπλισμό ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής. Σημειώσεις: 1 Η παρούσα εγγύηση συνοδεύει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS SH-50

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS SH-50.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag