οδηγίες χρήσης OLYMPUS SP-820UZ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS SP-820UZ Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS SP-820UZ θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS SP-820UZ


OLYMPUS SP-820UZ : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2026 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS SP-820UZ (2008 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS SP-820UZ

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-820UZ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. [. . . ] Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Remove 13 Cable], αποσυνδέστε το καλώδιο USBUSB από τη μηχανή και τον εκτυπωτή. 48 EL Παραγγελίες εκτύπωσης Στις παραγγελίες εκτυπώσεων, ο αριθμός των αντιτύπων και η επιλογή αποτύπωσης της ημερομηνίας αποθηκεύονται στην εικόνα που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε εύκολα σε εκτυπωτή ή σε κατάστημα εκτυπώσεων που υποστηρίζει DPOF χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα παραγγελιών εκτύπωσης που βρίσκονται στην κάρτα, χωρίς υπολογιστή ή μηχανή. Παραγγελίες εκτύπωσης μπορούν να οριστούν μόνο για τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. Οι εντολές καταχώρισης DPOF που έχουν οριστεί από άλλη συσκευή DPOF δεν μπορούν να τροποποιηθούν από αυτήν τη μηχανή. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν με την αρχική συσκευή. Επίσης εάν ορίσετε νέες εντολές καταχώρισης DPOF με αυτήν τη μηχανή, οι εντολές που δημιουργήθηκαν με άλλη συσκευή θα διαγραφούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε καταχωρίσεις εκτύπωσης DPOF για έως και 999 εικόνες ανά κάρτα. Παραγγελίες εκτύπωσης ενός καρέ [<] 1 2 3 Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων. «Χρήση του μενού ρυθμίσεων» (Σελ. 26) Από το μενού απεικόνισης, επιλέξτε [Print Order] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [<] και πατήστε το κουμπί A. Print Order Print OK 4/30 0 14M NORM 100-0004 ’12/10/26 12:30 4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HI για να επιλέξετε την εικόνα για την οποία θέλετε να ορίσετε παραγγελία εκτύπωσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα FG για να επιλέξετε την ποσότητα. Πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε τη ρύθμιση [X] (εκτύπωση ημερομηνίας) στην οθόνη και πατήστε το κουμπί A. Υπομενού 2 Εφαρμογή Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται μόνον η εικόνα. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται η εικόνα με την ημερομηνία λήψης. Με αυτήν την εντολή εκτυπώνεται η εικόνα με την ώρα λήψης. 5 No Date Time 6 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [Set] και πατήστε το κουμπί A. EL 49 Παραγγελία μιας εκτύπωσης για κάθε εικόνα της κάρτας [U] 1 2 3 Επαναφορά των δεδομένων καταχώρισης εκτύπωσης για τις επιλεγμένες εικόνες Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στη λειτουργία [<] (Σελ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [U] και πατήστε το κουμπί A. Ακολουθήστε τα Βήματα 5 και 6 στη λειτουργία [<]. 1 2 3 4 Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στη λειτουργία [<] (Σελ. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [<] και πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [Keep] και πατήστε το κουμπί A. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HI για να επιλέξετε την εικόνα με την παραγγελία εκτύπωσης που θέλετε να ακυρώσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα FG για να ρυθμίσετε την ποσότητα εκτύπωσης στο «0». Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε το Βήμα 4 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A όταν τελειώσετε. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε τη ρύθμιση [X] (εκτύπωση ημερομηνίας) στην οθόνη και πατήστε το κουμπί A. [. . . ] • Η ονομασία Macintosh είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple Inc. • Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC. • Το Eye-Fi είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Eye-Fi, Inc. • Όλες οι άλλες επωνυμίες εταιριών και προϊόντων είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Ακύρωση της εγγύησης Η Olympus δε φέρει ευθύνη, ούτε παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο των παρόντων εντύπων ή του λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση της εμπορευσιμότητας ή την καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό ή για οποιεσδήποτε παρεπόμενες, περιστασιακές ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των αποζημιώσεων λόγω απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών), που προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος έντυπου υλικού και λογισμικού. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS SP-820UZ

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS SP-820UZ.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag