οδηγίες χρήσης OLYMPUS SZ-11

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS SZ-11 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS SZ-11 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS SZ-11


OLYMPUS SZ-11 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2537 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS SZ-11 (3630 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS SZ-11

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SZ-11 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μηχανής. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. [. . . ] Πριν προβάλετε τις εικόνες της μηχανής στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε την έξοδο video σύμφωνα με τον τύπο του σήματος εικόνας της τηλεόρασής σας. Όταν η μηχανή έχει συνδεθεί στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, μην συνδέετε το καλώδιο HDMI στη μηχανή. Ανοίξτε το κάλυμμα επαφών προς την κατεύθυνση του βέλους. Υποδοχή micro HDMI (τύπου D) Τύπος A Συνδέστε στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. Καλώδιο HDMI (διατίθεται ξεχωριστά: CB-HD1) EL 49 Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης. Όταν η μηχανή και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένες και με το καλώδιο ήχου/εικόνας (AV) και με το καλώδιο HDMI, το καλώδιο HDMI θα έχει προτεραιότητα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, οι εικόνες και πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να περικόπτονται. Για χειρισμό εικόνων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης 1 Ρυθμίστε το [HDMI Control] στο [On] και απενεργοποιήστε τη μηχανή. 2 Συνδέστε τη μηχανή και την τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI. «Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI» (Σελ. 49) 3 Πρώτα ενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μηχανή. ● Χειριστείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του οδηγού χρήσης που εμφανίζεται στην τηλεόραση. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης παρόλο που ο οδηγός χρήσης εμφανίζεται στην οθόνη. Αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ορίστε την επιλογή [HDMI Control] στο [Off] και χειριστείτε χρησιμοποιώντας τη μηχανή. Εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας μεταξύ των λήψεων [Power Save] s (Ρυθμίσεις 2) Υπομενού 2 Off Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης [l] [l s (Ρυθμίσεις 2) Υπομενού 2 Languages l Εφαρμογή Power Save Εφαρμογή On Ακυρώνει τη ρύθμιση [Power Save]. Όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας για εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας. Η γλώσσα για το μενού και τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στην οθόνη έχει επιλεγεί. Για να συνεχίσει η λειτουργία αναμονής λήψης Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. 50 EL Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας [X] [X t (Ρυθμίσεις 3) X «Ημερομηνία, ώρα, χρονική ζώνη και γλώσσα» (Σελ. 15). Για να ελέγξετε την ημερομηνία και την ώρα Πατήστε το κουμπί INFO ενόσω η μηχανή είναι απενεργοποιημένη. Η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Επιλογή τοπικής και εναλλακτικής χρονικής ζώνης [World Time] t (Ρυθμίσεις 3) World Time Δεν θα μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική ζώνη χρησιμοποιώντας την επιλογή [World Time] αν το ρολόι της μηχανής δεν έχει ρυθμιστεί πρώτα με το [X]. Υπομενού 2 Home/Alternate z x*1 z*1, 2 *1 *2 Υπομενού 3 x Εφαρμογή Η ώρα στην τοπική χρονική ζώνη (η χρονική ζώνη που έχει επιλεγεί για το x στο υπομενού 2). Η ώρα στη χρονική ζώνη ταξιδιωτικού προορισμού (η χρονική ζώνη που έχει επιλεγεί για το z στο υπομενού 2). Επιλογή της τοπικής χρονικής ζώνης (x). Επιλέξτε τη χρονική ζώνη ταξιδιωτικού προορισμού (z). — — Σε περιοχές όπου ισχύει η θερινή ώρα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα FG για να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα ([Summer]). Όταν επιλέγετε μια χρονική ζώνη, η μηχανή υπολογίζει αυτόματα τη διαφορά ώρας ανάμεσα στην επιλεγμένη ζώνη και την τοπική χρονική ζώνη (x), για να εμφανίσει την ώρα στη χρονική ζώνη ταξιδιωτικού προορισμού (z). Επαναφορά δεδομένων στη μηχανή [Reset Database] t (Ρυθμίσεις 3) Reset Database Η αναπαραγωγή θα είναι δυνατή με εκτέλεση της λειτουργίας [Data Repair] όταν η λειτουργία Photo surfing δεν έχει ενεργοποιηθεί σωστά. Ωστόσο, δεδομένα όπως συλλογές και άλλες ομάδες που δημιουργήθηκαν με λογισμικό [ib] (λογισμικό υπολογιστή) διαγράφονται από τη βάση δεδομένων της μηχανής. Μεταφέρετε τα δεδομένα πίσω στη μηχανή από έναν υπολογιστή για να αναπαραγάγετε τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό [ib] (λογισμικό υπολογιστή). EL 51 Εκτύπωση Απευθείας εκτύπωση (PictBridge*1) Συνδέοντας τη μηχανή με εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας τις εικόνες – χωρίς να απαιτείται υπολογιστής. [. . . ] 4 Η παρούσα εγγύηση ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου αυτό είναι εφαρμοστέο. Τα εξουσιοδοτημένα τμήματα service της εταιρείας Olympus ευχαρίστως θα το αναγνωρίσουν. * Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη συνημμένη λίστα με το εξουσιοδοτημένο διεθνές δίκτυο service της εταιρείας Olympus. H Olympus δε φέρει ευθύνη, ούτε παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο των παρόντων εντύπων ή του λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση της εμπορευσιμότητας ή την καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό ή για οποιεσδήποτε παρεπόμενες, περιστασιακές ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των αποζημιώσεων λόγω απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών), που προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης του παρόντος έντυπου υλικού και λογισμικού. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS SZ-11

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS SZ-11.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag