οδηγίες χρήσης OLYMPUS TG-2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-2 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-2 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο OLYMPUS TG-2


OLYMPUS TG-2 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2957 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   OLYMPUS TG-2 (2148 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς OLYMPUS TG-2

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ TG-2 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ● Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Προτού χρησιμοποιήσετε τη νέα σας μηχανή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις της και να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. ● Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τη μηχανή τραβώντας μερικές δοκιμαστικές φωτογραφίες, πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη σημαντικών φωτογραφιών. [. . . ] «Παραγγελίες εκτύπωσης» (Σελ. 63) Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη λειτουργία [Borderless] ποικίλουν ανάλογα με τον εκτυπωτή. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία [Standard] στα Βήματα 5 και 6, η εκτύπωση της εικόνας γίνεται στις κανονικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή. EL 61 7 8 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά HI για να επιλέξετε μια εικόνα. Πατήστε το κουμπί F για να ορίσετε μια παραγγελία εκτύπωσης για την τρέχουσα εικόνα. Πατήστε το κουμπί G για να ορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων του εκτυπωτή για την τρέχουσα εικόνα. Για περικοπή μιας εικόνας [P] [P 1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά zoom για να επιλέξετε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FGHI για να μετακινήσετε το πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. Πλαίσιο περικοπής Για να ορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων εκτύπωσης 1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FGHI για να επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί A. Υπομενού 5 Υπομενού 6 <X 0 έως 10 Εφαρμογή Με αυτήν την εντολή επιλέγεται ο αριθμός των αντιτύπων. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [With], οι εικόνες εκτυπώνονται με την ημερομηνία. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [Without], οι εικόνες εκτυπώνονται χωρίς την ημερομηνία. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [With], το όνομα αρχείου εκτυπώνεται στην εικόνα. Επιλέγοντας τη ρύθμιση [Without], κανένα όνομα αρχείου δεν εκτυπώνεται στην εικόνα. Back MENU 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [OK] και πατήστε το κουμπί A. 9 Date With/ Without Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα Βήματα 7 και 8 για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε, να εφαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις και να ορίσετε την επιλογή [Single Print]. 10 Πατήστε το κουμπί A. Print Back MENU Print Cancel File Name With/ Without P (Προχωρά Με αυτήν την εντολή στην οθόνη επιλέγεται ένα μέρος της ρυθμίσεων. ) εικόνας για εκτύπωση. 62 EL 11 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [Print] και πατήστε το κουμπί A. ● Η εκτύπωση αρχίζει. ● Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Option Set] στη λειτουργία [All Print], εμφανίζεται η οθόνη [Print Info]. ● Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, εμφανίζεται η οθόνη [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Παραγγελίες εκτύπωσης Στις παραγγελίες εκτυπώσεων, ο αριθμός των αντιτύπων και η επιλογή αποτύπωσης της ημερομηνίας αποθηκεύονται στην εικόνα που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε εύκολα σε εκτυπωτή ή σε κατάστημα εκτυπώσεων που υποστηρίζει DPOF χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα παραγγελιών εκτύπωσης που βρίσκονται στην κάρτα, χωρίς υπολογιστή ή μηχανή. ● Παραγγελίες εκτύπωσης μπορούν να οριστούν μόνο για τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα. ● Οι παραγγελίες DPOF που έχουν οριστεί από άλλη συσκευή DPOF δεν μπορούν να τροποποιηθούν από αυτήν τη μηχανή. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν με την αρχική συσκευή. Εάν ορίσετε νέες παραγγελίες DPOF με αυτήν τη μηχανή, οι παραγγελίες που δημιουργήθηκαν με άλλη συσκευή θα διαγραφούν. ● Μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελίες εκτύπωσης DPOF για έως και 999 εικόνες ανά κάρτα. Print All Print Multi Print All Index Print Order Ακύρωση εκτύπωσης 1 Πιέστε το κουμπί m ενώ εμφανίζεται το μήνυμα [Do Not Remove USB Cable]. 2 Επιλέξτε [Cancel] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά FG και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. 12 Πατήστε το κουμπί m. 13 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Παραγγελίες εκτύπωσης ενός καρέ [<] [Remove USB Cable], αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη μηχανή και τον εκτυπωτή. 1 2 Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων. ● «Χρήση του μενού ρυθμίσεων» (Σελ. 30) Από το μενού απεικόνισης q, επιλέξτε [Print Order] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A. EL 63 3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά FG για να επιλέξετε [<] και πατήστε το κουμπί A. Print Order Print OK Παραγγελία μιας εκτύπωσης για κάθε εικόνα της κάρτας [U] 4/30 0 1 2 3 Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 2 στη λειτουργία [<] (Σελ. [. . . ] Όταν το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης δε συνοδεύεται από παραστατικό αγοράς. Όροι εγγύησης 4 Η παρούσα εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για το παρόν προϊόν. Η εγγύηση δεν ισχύει για αξεσουάρ, όπως είναι η θήκη, το λουρί, το κάλυμμα του φακού και οι μπαταρίες. 5 Η αποκλειστική ευθύνη της Olympus σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος και αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες κάθε είδους που υφίσταται ο πελάτης λόγω ελαττώματος του προϊόντος και ειδικότερα για απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε φωτογραφικά φιλμ, φακούς ή άλλον εξοπλισμό ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το προϊόν ή για ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα καθυστέρησης της επισκευής. 1 Η παρούσα εγγύηση συνοδεύει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του πελάτη. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου OLYMPUS TG-2

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου OLYMPUS TG-2.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag